Sarcina probei in conflictele de munca. Dovedirea de catre angajator a platii drepturilor salariale

Hotararea nr. 739 din data de 01.07.2016, Pronuntata de Tribunalul Sibiu

Alte Consultatii Juridice

Micsorarea salariului si modificarea fisei postului unilateral de catre angajator
Salariata insarcinata, angajata pe durata determinata. Ajungerea la termen a contractului individual de munca pe durata determinata. Prelungirea contractului individual de munca
Efectuarea concediului de odihna in anul urmator. Refuzul angajatorului de a acorda concediu de odihna
Obligatia angajatorului de a asigura transportul salariatilor de la locul de munca la domiciliu
Mutarea salariatului pe alt loc de munca, fara o decizie scrisa a angajatorul. Locul efectuarii preavizului in caz de demisie
Altercatie intre salariat si angajator. Neplata drepturilor salariale si refuzul eliberarii unei adeverinte
Implinirea termenului contractului individual de munca pe durata determinata. Indicarea gresita a temeiul de drept in cuprinsul deciziei de constatare a incetarii contractului individual de munca emise de angajator
Plata drepturilor salariale la incetarea CIM
Consecintele anularii deciziei de concediere de catre instanta de judecata. Efectele obligatiei de reintegrare in munca
Punerea in intarziere a angajatorului pentru neplata salariului
Termenul in care angajatorul informeaza salariatului asupra prelungirii sau nu a contractului individual de munca pe durata determinata
Renuntarea angajatorului la beneficiul termenului de preaviz, fara efectuarea mentiunilor corespunzatoare in Revisal. Refuzul compensarii in bani a zilelor de concediu de odihna neefectuat
Trecerea temporara a salariatului pe alt post din dispozitia angajatorului, urmata de refuzul acestuia de a permite revenirea pe postul detinut initial. Obligarea la semnarea unei noi fise a postului
Neplata orelor suplimentare de catre angajator
Posibilitatea incetarii CIM prin notificare in timpul perioadei de proba la acelasi angajator, in situatia schimbarii functiei

Prin actiunea inregistrata la Tribunalul Sibiu la data de 29.10.2015 sub nr. XXXXXXXXXXXX reclamanta C. G. in contradictoriu cu parata Bucuresti a solicitat obligarea intimatei la emiterea deciziei de desfacere a contractului de munca la data de 4. 05. 2015, cu efectuarea mentiunilor aferente la ITM, plata drepturilor salariale pentru perioada martie, aprilie 2015, in suma de 1. 950 lei(salariul lunar brut fiind de804 lei lunar), obligarea intimatei la plata sumelor datorate statului in temeiul relatiei de munca . Solicita cheltuieli de judecata.

In motivarea actiunii se arata de catre reclamanta ca a fost angajat la societatea parata in baza contractului nu. 2059/18.09.2013 si nu fost retribuita conform muncii prestate si a clauzelor prevazute in contractul individual de munca.

In dovedirea actiunii reclamanta solicita proba cu acte, martori.

Intimata, prin intampinare (fila 17), a solicitat respingerea actiunii urmare a ramanerii sale fara obiect, caci s-au achitat drepturile cuvenite reclamantei. In subsidiar solicita suspendare judecatii, datorita interventiei starii sale de insolventa.

Analizand actele si lucrarile dosarului tribunalul retine ca actiunea reclamantei este intemeiata in parte si va fi admisa in parte pentru considerentele de mai jos.

Potrivit art. 159 alin. 1si 2 Codul muncii \"Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.

Pentru munca prestata in baza contractului individual de munca fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat in bani.

Art. 162 prevede ca salariul se stabileste prin negocieri individuale intre angajator si salariat, iar potrivit art. 166 alin. 1 si 2 \" Salariul se plateste in bani cel putin o data pe luna, la data stabilita in contractul individual de munca, in contractul colectiv de munca aplicabil sau in regulamentul intern, dupa caz. Plata salariului se poate efectua prin virament intr-un cont bancar. ”

Codul muncii mai prevede in art. 168 ca \"Plata salariului se dovedeste prin semnarea statelor de plata, precum si prin orice alte documente justificative care demonstreaza efectuarea platii catre salariatul indreptatit”, iar sarcina probei in conflictele de munca revine angajatorului, acesta fiind obligat sa depuna dovezile in apararea sa pana la prima zi de infatisare (art. 272 Codul muncii).

Fata de aceste dispozitii legale, actiunea reclamantei se gaseste a fi neintemeiata sub acest aspect, intrucat intimata nu contesta drepturile salariale cuvenite acesteia. Din actele depuse la dosar, se constata ca din acestea rezulta o plata efectiva a drepturilor salariale solicitate de catre reclamanta, asa cum prevad dispozitiile art. 168 Codul Muncii, mai putin c/val celor 9 zile de concediu cuvenite pentru anul 2015.

Pentru aceste motive va fi obligata parata sa plateasca reclamantei drepturile banesti aferente perioadei de concediu de odihna neefectuate de acesta, astfel cum s-a pretins prin actiune si cum s-a stabilit prin expertiza efectuata in cauza.

Cheltuieli de judecata, desi s-au cerut, acestea nu s-au justificat in raport cu admiterea actiunii, in termenii art. 453(2) C. pr. civ.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

 

Admite actiunea formulata si precizata de reclamanta C. G., CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul in loc. Sibiu, . 5,,  si cu domiciliul procesual ales la C. . Av. D. I. L., loc. Sibiu,, , ,  in contradictoriu cu parata,  cu sediul in loc. Bucuresti,,  nr. 129,,  2, 3 si,  5 si 6, Bucuresti, prin administrator judiciar A. D. Insolvency I. P. U. R. L., cu sediul in loc. Bucuresti, sector 3, . 41,,  > Obliga parata sa plateasca reclamantei contravaloarea a noua zile de concediu de odihna cuvenit si neefectuat in anul 2015.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat