Restituirea de catre salariat a sumelor de bani incasate necuvenit de la angajator

Hotararea nr. 5027 din data de 17.05.2017, Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Alte Consultatii Juridice

Micsorarea salariului si modificarea fisei postului unilateral de catre angajator
Mutarea salariatului pe alt post, in absenta vreunui motiv disciplinar
Inlocuirea temporara a unui salariat aflat in concediu. Modificarea fisei postului
Salariata insarcinata, angajata pe durata determinata. Ajungerea la termen a contractului individual de munca pe durata determinata. Prelungirea contractului individual de munca
Imposibilitatea obligarii salariatului la semnarea unui act aditional la contractul individual de munca prin care se renunta la sporul pentru lucrul sambata si duminica
Transferul salariatilor. Obligarea salariatului sa semneze actul aditional privind modificarea locului muncii
Obligarea salariatului sa semneze noua fisa a postului
Efectuarea concediului de odihna in anul urmator. Refuzul angajatorului de a acorda concediu de odihna
Refuzul salariatului de a semna incetarea CIM prin acordul partilor
Obligatia angajatorului de a asigura transportul salariatilor de la locul de munca la domiciliu
Mutarea salariatului pe alt loc de munca, fara o decizie scrisa a angajatorul. Locul efectuarii preavizului in caz de demisie
Incetarea CIM pe durata perioadei de proba. Documente comunicate salariatului
Altercatie intre salariat si angajator. Neplata drepturilor salariale si refuzul eliberarii unei adeverinte
Concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului, fara desfiintarea efectiva a postului. Post esential pentru desfasurarea activitatii societatii
Obligarea salariatului sa demisioneze. Obligarea acestuia sa presteze munca o durata zilnica mai mare decat cea prevazuta in CIM. Abuzurile superiorului ierarhic

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti sub nr. XXXXXXXXXXXX prin declinare de competenta de la Tribunalul T. (dosar nr. XXXXXXXXXXXX) reclamanta SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE M. \"C. M. ” SA a solicitat in contradictoriu cu paratul A. N. obligarea acestuia la plata sumei de 6895 lei actualizata cu rata inflatiei pana la data platii efective.

In fapt, reclamanta a aratat ca prin sentinta civila nr. 3162/13.12.2012 pronuntata de Tribunalul Hunedoara in dosarul nr. XXXXXXXXXXXX in care paratul din prezenta cauza a avut calitatea de reclamant, angajatorul a fost obligat la plata unor drepturi banesti rezultand din contractul colectiv de munca. Aceasta a pus in executare titlul respectiv incasand suma de 6895 lei. Ulterior, Curtea de Apel A. I. a modificat sentinta executata voluntar si a stabilit ca angajatorul nu datoreaza salariatului suma de 6895 lei. Rezulta astfel ca parata a incasat de la angajator o plata nedatorata pe care este obligat sa o restituie conform prevederilor art. 256 din Codul muncii.

In drept, reclamanta si-a intemeiat actiunea pe prevederile art. 112 C. pr. civ si ale art. 256 din Codul muncii.

Desi legal citat, paratul nu a depus intampinare si nici nu a solicitat administrarea de probe in apararea sa.

A fost administrata proba cu inscrisuri.

Analizand actele si lucrarile dosarului tribunalul retine urmatoarele:

Paratul a fost salariatul reclamantei si in aceasta calitate a chemat in judecata angajatorul solicitand obligarea acestuia la plata unor bonusuri banesti decurgand din contractul colectiv de munca incheiat la nivelul SOCIETATII NATIONALE DE TRANSPORT FEROVIAR DE M. \"C. M. ” SA.

Prin sentinta civila 3162/13.12.2012 pronuntata de Tribunalul Hunedoara in dosarul nr. nr. XXXXXXXXXXXX reclamanta din prezenta cauza a fost obligata la plata unor drepturi banesti, in acest sens achitand paratei suma de 6895 lei conform inscrisurilor aflate in copie la filele nr. 20-21 din dosarul Tribunalului T. .

Ulterior, Curtea de Apel A. I. a modificat sentinta executata voluntar si a stabilit ca angajatorul nu datoreaza salariatului suma de 6895 lei.

Tribunalul retine ca paratul din prezenta cauza a incasat o suma necuvenita conform titlului executoriu modificat, fapt ce contravine prevederilor Codului de procedura civila si ale Codului muncii. Aceasta reprezinta astfel o plata nedatorata, motiv pentru care instanta apreciaza ca sunt indeplinite conditiile art. 256 din Codul muncii pentru obligarea salariatului la restituirea acesteia.

Pentru considerentele anterior expuse tribunalul apreciaza intemeiate pretentiile reclamantei, motiv pentru care va admite actiunea astfel cum a fost formulata.


PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII,

HOTARASTE:

 

Admite actiunea formulata de reclamanta SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE M. \"C. M. ” SA, cu sediul in Bucuresti, . 38, sector 1, C. U. I. xxxxxxxx in contradictoriu cu paratul A. N., CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul in Petrosani, M.,, ,  judetul Hunedoara.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat