Prerogativa disciplinara a angajatorului. Neindeplinirea conditiilor pentru atragerea raspunderii disciplinare a salariatului

Hotararea nr. 566 din data de 04.02.2016, Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Alte Consultatii Juridice

Mutarea salariatului pe alt post, in absenta vreunui motiv disciplinar
Imposibilitatea obligarii salariatului la semnarea unui act aditional la contractul individual de munca prin care se renunta la sporul pentru lucrul sambata si duminica
Transferul salariatilor. Obligarea salariatului sa semneze actul aditional privind modificarea locului muncii
Obligarea salariatului sa semneze noua fisa a postului
Efectuarea concediului de odihna in anul urmator. Refuzul angajatorului de a acorda concediu de odihna
Refuzul salariatului de a semna incetarea CIM prin acordul partilor
Obligatia angajatorului de a asigura transportul salariatilor de la locul de munca la domiciliu
Mutarea salariatului pe alt loc de munca, fara o decizie scrisa a angajatorul. Locul efectuarii preavizului in caz de demisie
Incetarea CIM pe durata perioadei de proba. Documente comunicate salariatului
Concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului, fara desfiintarea efectiva a postului. Post esential pentru desfasurarea activitatii societatii
Obligarea salariatului sa demisioneze. Obligarea acestuia sa presteze munca o durata zilnica mai mare decat cea prevazuta in CIM. Abuzurile superiorului ierarhic
Concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Acordarea ajutorului de somaj
Desfacere disciplinara abuziva a contractului individual de munca, urmare a sesizarii ITM facute de salariat
Punerea in intarziere a angajatorului pentru neplata salariului
Termenul in care angajatorul informeaza salariatului asupra prelungirii sau nu a contractului individual de munca pe durata determinata

Prin sentinta civila nr. 9361/07.10.2015, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, in dosarul nr. XXXXXXXXXXX, a fost admisa cererea de chemare in judecata formulata de reclamantul G. L. G., in contradictoriu cu parata S. Comerciala pentru Servicii de Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei in Retele Electrice de Transport Teletrans SA, si s-a dispus anularea decizia nr. 15/28. 01. 2014.

Prin cererea inregistrata la data de 12. 04. 2014 contestatorul G. L. G. a solicitat ca in contradictoriu cu intimata S. Comerciala pentru Servicii de Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei in Retele Electrice de Transport \"Teletrans” SA sa se dispuna anularea deciziei nr. 15/28. 01. 2014.

Analizand sustinerile partilor in raport de continutul probelor administrate in cauza prin prisma prevederilor art. 247 alin. 2 din Codul muncii si ale art. 252 pct. 2 lit. c si f din Codul muncii se retin urmatoarele:

Prin decizia nr. 15/28. 01. 2014 s-a dispus sanctionarea contestatorului cu sanctiunea avertisment scris pentru savarsirea abaterii disciplinare constand in faptul ca in data de 17.12.2013 contestatorul a avut un comportament necorespunzator in cadrul comisiei mixte.

Astfel, salariatul a adus injurii degradante si calomnii nefondate la adresa reprezentantilor administratiei societatilor perturband grav desfasurarea discutiilor vorbind necuviincios si ridicand tonul vocii.

Angajatorul are conform art. 247 alin. 1 din Codul muncii prerogativa de a aplica sanctiuni disciplinare salariatilor ori de cate ori constata ca au savarsit abateri disciplinare.

In alin. 2 al art. 247 este definita abaterea disciplinara.

Din aceasta definitie rezulta ca trebuie savarsita o fata in legatura cu munca ce consta intr-o actiune sau inactiune sa presupuna vinovatia salariatului iar prin fapta respectiva sa fie incalcate normele legale ale Regulamentului Intern sau ale Contractului Colectiv de Munca sau ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici.

Analizand conditiile impuse de prevederile art. 247 alin. 2 din Codul muncii se retine ca nu sunt indeplinite in cauza.

Contestatorul nu a savarsit o fapta in legatura cu munca prestata.

Pretinsele fapte savarsite de catre contestator s-au produs in data de 17.12.2013 in cadrul sedintei dintre partenerii de dialog social unde acesta participa in calitate de reprezentant al sindicatului.

Retinandu-se ca fapta descrisa in decizia contestata nu constituie o abatere disciplinara in sensul prevederilor art. 247 alin. 2 din Codul muncii s-a dispus admiterea contestatiei si anularea deciziei nr. 15/28. 01. 2014.

Instanta a inlaturat ca neintemeiate sustinerile contestatorului in ceea ce priveste nulitatea absoluta a deciziei in raport de nerespectarea de catre angajator a dispozitiilor art. 252 lit. c si f din Codul muncii.

In raport de sanctiunea aplicata avertisment angajatorul nu avea obligatia efectuarii procedurii cercetarii disciplinare prealabile fata de prevederile art. 251 alin. 1 din Codul Muncii.

Regulamentul intern conform art. 242 din Codul muncii stabileste reguli de desfasurare a activitatii in cadrul societatii intocmindu-se de catre angajator cu consultarea sindicatului sau a reprezentantilor salariatilor.

Dispozitiile regulamentului intern nu pot fi insa in contradictie cu cele ale legii respectiv ale Codului muncii.

Astfel, in acest context se retine de catre instanta ca nu se impunea efectuarea procedurii cercetarii disciplinare prealabile.

In ceea ce priveste nerespectarea prevederilor art. 252 pct. 2 lit. f din Codul muncii s-a constatat ca sustinerea salariatului nu este intemeiata deoarece in continutul deciziei s-a mentionat in mod expres ca se poate exercita calea de atac la instanta competenta.

Intrucat instanta competenta este prevazuta in mod expres de lege decizia contestata nu este lovita de nulitate absoluta.

In speta nu are relevanta imprejurarea daca contractul de munca al contestatorului era sau nu suspendat ci numai faptul ca acesta nu a savarsit pretinsele fapte in legatura cu prestarea activitatii ci in cadrul activitatii patronat – sindicat.

Impotriva acestei hotarari, in termen legal a declarat apel parata care a solicitat admiterea apelului, rejudecarea fondului, iar pe fond respingerea contestatiei.

In sustinerea apelului intimata arata:

Reclamantul G. L. are in cadrul societatii si calitate de reprezentant ales al salariatilor membri ai Sindicatului Dispecerilor Energetici din Sistemul Energetic National grupa Teletrans potrivit art. 134 din Legea 62/2011 a dialogului social.

In calitatea sa de membru in cadrul Comisiei Mixte Angajator Sindicat, conform statutului de reprezentant al salariatilor a participat in data de 17.12.2013 la sedinta acestei comisii, cu ordinea de zi mentionata de contestator in actiune. La sfarsitul sedintei a fost incheiat Procesul verbal nr. 10 din 17.12.2013.

Precizarea reclamantului cum ca un eventual comportament necorespunzator ar fi trebuit consemnat in cadrul procesului verbal nu este intemeiata, deoarece sedintele comisiei mixte au ca unic scop solutionarea problemelor ce pot aparea in aplicarea CCM (art. 8. 6 Cap VIII lit. A din CCM ¿313-2014), si nicidecum sa se faca mentiuni cu privire la comportamentul membrilor comisiei.

In ceea ce priveste afirmatia contestatorului ca pe durata desfasurarii sedintei comisiei mixte din data de 17.12.2013 a avut contractul de munca suspendat \"avand calitatea de parte sociala in cadrul sedintei si nu de salariat angajat al societatii\", precizeaza urmatoarele:

Codul muncii, la Capitolul IV reglementeaza cazurile suspendarii contactului individual de Munca.

Articolul 49 din Codul muncii precizeaza ca suspendarea CIM poate interveni de drept, prin acordul partilor sau prin actul unilateral al uneia dintre parti. Suspendarea CIM are ca efect suspendarea prestarii muncii de catre salariat si a platii drepturilor de natura salariala de catre angajator.

Singura situatie in care poate interveni suspendarea de drept a CIM in cazul unui reprezentant al sindicatului este cel prevazut de art. 50 lit. e din Codul muncii si art. 8. 24 alin. 1, Cap. 8 din CCM 2013-2015, respectiv atunci cand salariatul indeplineste o functie de conducere salarizata in sindicat. In cazul de fata, dl. Gusa L. nu indeplineste o functie de conducere salarizata in sindicat, motiv pentru care nu i s-a suspendat contractul individual de munca, suspendare ce ar fi presupus intrunirea cumulativa a doua conditii conform legii: suspendarea prestarii muncii ca salariat si sistarea platii drepturilor de natura salaríala de catre angajator, contestatorul urmand a fi platit doar de catre organizatia sindicala.

Totodata, conform prevederilor CCM 2013-2015 partile semnatare sunt administratia si salariatii (reprezentati de Sindicatul Dispecerilor Energetici).

\"Art. 1. 1

Partile prezentului Contract colectiv de munca - S. Comerciala pentru Servicii de Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei in Retelele Electrice de Transport \"Teletrans\"-S. A., denumita in continuare S. C. \"Teletrans\"-S. A., reprezentata de Consiliul de administratie, denumit in continuare administratie (Angajator) si respectiv salariatii, reprezentati de Sindicatul Dispecerilor Energetici din Sistemul Energetic National - Organizatie sindicala reprezentativa potrivit legii, afiliat la Federatia Nationala a Sindicatelor din Electricitate \"Univers\", denumita in continuare Organizatie Sindicala, pe deplin egale si libere in negocierea acestui Contract colectiv de munca, se obliga sa respecte toate prevederile sale. \"

Prevederile CCM 2013-2015 se aplica, conform art. 1. 4 tuturor salariatilor societatii.

\"Art. 1. 4

1) Prevederile acestui Contract colectiv de munca se aplica salariatilor din S. C. \"Teletrans \"-S. A. \"

Conform prevederilor CCM 2013-2015 angajatorul are dreptul de a aplica salariatilor sanctiuni disciplinare in conditiile legii si ale contractului colectiv de munca

\"Art. 7. 13

1) Angajatorul dispune de prerogativa disciplinara, avand dreptul de a aplica, potrivit legii, sanctiuni disciplinare salariatilor sai ori de cate ori constata ca acestia au savarsit o abatere disciplinara.

2) Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, Regulamentul Intern (RI), Contractul individual de munca, Contractul colectiv de munca sau Fisa Postului, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici\".

Totodata, art. 8. 22 din CCM 2013-2015 prevede:

\"Art. 8. 22

1) Salariatii membri de sindicat, alesi in organele de conducere ale Organizatiei Sindicale (consiliu de conducere sau organe similare ale acestora conform statutului propriu), au dreptul de a presta activitati sindicale in societate sau in afara acesteia, un numar de 5 zile/luna/persoana.

3) P. zilele prevazute la alin. 1 si alin. 2 drepturile salariate vor fi platite conform contractului individual de munca. \"

Conform prevederilor mentionate mai sus, dl. G. L. avea calitatea de salariat (primea drepturile salariale - salariu) si putea fi sanctionat pentru nerespectarea normelor interne ale societatii, in cazul in care acesta a savarsit o abatere disciplinara. Calitatea de salariat rezulta si din pontajul lunii decembrie 2013 (anexat), prin faptul ca dl. G. L. a fost pontat prezent la serviciu.

Totodata, conform raspunsului formulat de SDESEN (inregistrat la societate cu nr. 6215/18.09.2014) activitatile sindicale \"nu afecteaza programul de lucru\"

O data cu apelul s-au depus inscrisuri care se regasesc si la dosarul de fond.

Intimatul-reclamant a formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea apelului.

Acesta arata ca apelanta-parata nu aduce critici hotararii instantei de fond in ceea ce priveste incadrarea pretinselor fapte savarsite de el in data de 17.12.2013, in sensul ca aceste fapte nu au nicio legatura cu munca prestata si, in consecinta, nu constituie abatere disciplinara in sensul prevederilor rt. 247 alin. 2 din Legea 53/2003.

De altfel, arata intimatul-reclamant instanta de fond nici nu a concluzionat cum ca, faptele pentru care s-a emis decizia contestata au fost savarsite de reclamant, folosind in tot cuprinsul motivarii sintagma \"pretinsele fapte”.

Prin raspunsul la intampinare, formulat de apelanta-parata au fost reluate sustinerile din apel, fara a se raspunde in mod concret apararilor facute de intimatul-reclamant in intampinare.

Curtea, examinand apelul in raportat la motivele invocate, de apararile intimatei si de dispozitiile art. 476 si urmatoarele Cod procedura Civ., constata:

Prin cererea adresata instantei de judecata, reclamantul G. L. G. a contestat decizia nr. 15 din data de 28. 01. 2014, prin care a fost sanctionat disciplinar cu” avertisment scris” pentru incalcarea cu vinovatie a urmatoarelor articole din Contractul Colectiv de Munca din Regulamentului Intern al >

- Art. 7. 7 (1) lit. c si j din Contractul Colectiv de Munca al S. C. \"Teletrans\" - S. A. (nerespectarea ordinii si disciplinei la locul de munca; comportament necivilizat si indecent in cadrul relatiilor de serviciu);

- Art. 4. 5 (1) lit. i, j, s si u din Regulamentul Intern al S. C. \"Teletrans\" - S. A. (comportament neadecvat si necivilizat in cadrul relatiilor de serviciu; prejudicierea imaginii societatii; nerespectarea ordinii si disciplinei);

- Art. 7. 1 (1) din Regulamentul Intern al S. C. \"Teletrans\" - S. A. (nerespectarea ordinii si disciplinei);

- Art. 7. 6 (1) din Regulamentul Intern al S. C. \"Teletrans\" - S. A. (manifestare necorespunzatoare la locul de munca);

- Art. 7. 9 lit. d din Regulamentul Intern al S. C. \"Teletrans\" - S. A. (nerespectarea conduitei in relatiile de munca);

Instanta de fond a admis contestatia si a anulat decizia de sanctionare asa cum rezulta din cele expuse anterior doar pentru argumentul ca fapta descrisa in decizia contestata nu constituie o abatere disciplinara in sensul prevederilor art. 247 alin. 2 din Codul muncii.

Este cert ca prin motivele de apel invocate de apelanta-intimata, asa cum au fost expuse mai sus nu se critica solutia instantei de fond pe argumentul aratat, context in care apelul apare nemotivat si, in consecinta, sunt incidente dispozitiile art. 476 (2) Cod procedura Civ., potrivit carora

” In cazul in care apelul nu se motiveaza ori motivarea apelului sau intampinarea nu cuprinde motive, mijloace de aparare sau dovezi noi, instanta de apel se va pronunta, in fond, numai pe baza celor invocate la prima instanta”.

Reexaminand cauza in raport de cele contestate, Curtea constata solutia primei instante ca fiind temeinica si legala.

Potrivit art. 247 (1) Codul muncii” Angajatorul dispune de prerogativa disciplinara, avand dreptul de a aplica, potrivit legii, sanctiuni disciplinare salariatilor sai ori de cate ori constata ca acestia au savarsit o abatere disciplinara.

2) Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinelor si dispozitiilor legale ale conducatorilor ierarhici”.

Sintetic, abaterea disciplinara poate fi definita ca o incalcare de catre salariat a normelor de disciplina a muncii savarsita numai in legatura cu munca sa.

Si dispozitiile invocate in decizia de sanctionare fac, trimitere la articolele din Contractul Colectiv de Munca si Regulamentul Intern al ce fac referire la activitati necorespunzatoare la locul de munca si privitor la relatiile de munca.

In cauza asa cum rezulta din probele administrate se retine ca abatere disciplinara comportamentul necorespunzator al intimatului-reclamant, in cadrul sedintei Comisiei de negocieri a CCM Angajator – Organizatia Sindicala Reprezentativa, convocata in vederea negocierii unor clauze din C. C. M., sedinta la care acesta a participat in calitate de lider sindical si si/a exercitat atributiile pe care i le confera legea in acest sens.

Ori, aceasta fapta retinuta in sarcina intimatului, nu constituie o fapta in legatura cu munca sa respectiv cu natura obligatiilor sale de serviciu asa cum impune art. 247 alin. 2 Codul muncii, precum si dispozitiile referitoare la raspunderea disciplinara al C. C. M. si Regulamentul Intern al in consecinta nu constituie o abatere disciplinara care sa atraga raspunderea disciplinara.

Referitor la criticile ce priveau nulitatea deciziei de sanctionare, respectiv lipsa cercetarii disciplinare si neprecizarea caii de atac ori a instantei competente, instanta de fond, corect a retinut ca in raport de dispozitiile art. 251 alin. 1 Codul muncii, angajatorul nu avea obligatia efectuarii procedurii cercetarii disciplinare, iar dispozitia de sanctionare cuprinde mentiunea prevazuta de art. 252 (5) Codul muncii, astfel ca decizia nu este lovita de nulitate absoluta din aceasta perspectiva.

P. aceste considerente, in temeiul art. 480 C. pr. civ., apelul va fi respins, ca nefondat.

 

P. ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge apelul declarat de intimata S. P. SERVICII DE TELECOMUNICATII SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI IN RETELE ELECTRICE DE TRANSPORT TELETRANS SA, inregistrat la Registrul Comertului sub nr. J40/xxxxx/2002, avand cod de identificare fiscala RO xxxxxxxx, cont bancar RO 18RNCBxxxxxxxxxxxx0001 deschis la B. C. R. Unirea, cu sediul ales pentru corespondenta in Bucuresti, sector 3, -4 cladirea Platinum Center, civile nr. 9361/07.10.2015, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, in dosarul nr. XXXXXXXXXXX, in contradictoriu cu contestatorul G. L. G., identificat cu CNP: xxxxxxxxxxxxxx, domiciliat in Bucuresti, sector 4,, , ,  ca nefondat. 

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat