Obligarea angajatorului la plata drepturilor salariale. Lipsa documentelor justificative privind plata salariilor din partea angajatorului

Hotararea nr. 449 din data de 19.05.2016, Pronuntata de Tribunalul Calarasi

Alte Consultatii Juridice

Functionar public. Refuzul acordarii concediului fara plata
Transferul salariatilor. Obligarea salariatului sa semneze actul aditional privind modificarea locului muncii
Obligarea salariatului sa semneze noua fisa a postului
Efectuarea concediului de odihna in anul urmator. Refuzul angajatorului de a acorda concediu de odihna
Obligatia angajatorului de a asigura transportul salariatilor de la locul de munca la domiciliu
Altercatie intre salariat si angajator. Neplata drepturilor salariale si refuzul eliberarii unei adeverinte
Neplata ultimului salariu in caz de demisie. Compensarea zilelor de concediu de odihna neefectuat
Obligarea salariatului sa demisioneze. Obligarea acestuia sa presteze munca o durata zilnica mai mare decat cea prevazuta in CIM. Abuzurile superiorului ierarhic
Plata drepturilor salariale la incetarea CIM
Punerea in intarziere a angajatorului pentru neplata salariului
Renuntarea angajatorului la beneficiul termenului de preaviz, fara efectuarea mentiunilor corespunzatoare in Revisal. Refuzul compensarii in bani a zilelor de concediu de odihna neefectuat
Trecerea temporara a salariatului pe alt post din dispozitia angajatorului, urmata de refuzul acestuia de a permite revenirea pe postul detinut initial. Obligarea la semnarea unei noi fise a postului
Neplata orelor suplimentare de catre angajator
Neplata drepturi salariale restante. Solutii pentru recuperarea acestora
Neplata salariului timp de 6 luni motiv de concediere?

Prin cererea inregistrata pe rolul acestui tribunal sub nr. XXXXXXXXXXXX la data de 11. 02. 2016 si precizata la data de 19. 04. 2016, reclamantii I. S. (domiciliata in Calarasi,, , ,  cu CNP xxxxxxxxxxxxx), M. M. V. (domiciliata in Calarasi,,  cu CNP xxxxxxxxxxxxx), P. A. (domiciliat in Calarasi, . 10,, ,  judetul Calarasi, cu CNP xxxxxxxxxxxxx), C. F. D. (domiciliat in Calarasi,, ,  judetul Calarasi, cu CNP xxxxxxxxxxxxx) in contradictoriu cu parata SRL (cu sediul in Jilava, soseaua Giurgiului, nr. 206, camera 1, judetul I. si punct de lucru la PENNY Calarasi 1, nr. RC J23/2356/14.08.2014, CUI RO27392283) solicita obligarea paratei, in calitate de angajator, la plata drepturilor salariale aferente perioadei 16.11.xxxxxxxxxxxxxxx16, drepturi ce nu le-au fost achitate pana in prezent, cu cheltuieli de judecata.

In motivarea cererii, reclamantii arata ca au fost angajati ai S. C. C. S. INT S. R. L ca agenti de securitate si au desfasurat activitate la obiectivul Penny Calarasi 1. Pe data de 16. 01. 2016 au incetat raporturile de munca prin acord, conform dispozitiilor art. 55 lit. b din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii.

Potrivit adeverintelor eliberate de catre angajator, salariul de baza, al fiecaruia dintre reclamanti, era in cuantum de 1. 050 lei/luna.

Reclamantii precizeaza ca pentru perioada 16.11.xxxxxxxxxxxxxxx16 nu au primit drepturile salariale cuvenite, desi au desfasurat activitate, asa cum rezulta din fisele de pontaj intocmite de beneficiar.

Avand in vedere ca in perioada sus mentionata, au desfasurat activitate in cadrul societatii, iar angajatorul nu si-a achitat obligatiile salariale, reclamantii solicita, ca prin hotararea judecatoreasca ce se va pronunta sa se oblige parata la plata acestor drepturi salariale.

In drept, invoca art. 204 C. p. c., art. 166-171 C. mun., art. 453 C. p. c.

In dovedire se depun inscrisuri: acte de identitate, contractele individuale de munca ale reclamantilor, cu acte aditionale, fise de pontaj, adeverinte, deciziile de incetare a raporturilor de munca ale reclamantilor.

Desi legal citata, parata nu a formulat intampinare in cauza.

Examinand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Reclamantii au fost salariati ai societatii C. S. INT SRL, dupa cum reiese din contractele individuale de munca pe durata nedeterminata inregistrate in Registrul general de evidenta al salariatilor, astfel: contractul nr. 3002/30. 04. 2015 pentru reclamanta M. M. V., contractul nr. 3003/30. 04. 2015 pentru reclamanta I. S., contractul nr. 3005/30. 04. 2015 pentru reclamantul C. F. D., contractul nr. 3001/30. 04. 2015 pentru reclamantul P. A. (filele 5, 11, 18, 24).

Salariul de baza lunar brut a fost stabilit pentru fiecare reclamant la suma de 975 lei, urmand sa fie achitat la data de 25 ale fiecarei luni.

Reclamantii au mai anexat la dosar adeverinte eliberate de parata la data de 16. 01. 2016, prin care se mentioneaza faptul ca incepand cu data 01.07.2015 salariul de baza pentru fiecare reclamant este de 1. 050 lei (filele 8, 14, 21, 28).

De asemenea, reclamantii au depus la dosar deciziile de incetare a contractelor individuale de munca, in baza art. 55 lit. b Codul muncii, incepand cu data de 16. 01. 2016 pentru fiecare reclamant (filele 9, 15, 22, 27), precum si fise de pontaj pentru perioada 01.12.xxxxxxxxxxxxx15.

Dispozitiile art. 40 alin. 2 lit. c din Codul Muncii rap. la art. 41 alin. 5 din Constitutie statueaza obligatia angajatorului de a acorda salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si contractele individuale de munca.

Obligatia principala a angajatorului este cea de plata a salariului, a contraprestatiei pentru munca indeplinita de salariat. Sub aspect probatoriu, art. 168 Codul muncii prevede in mod imperativ ca plata de catre angajator a salariului se dovedeste prin semnarea statelor de plata, precum si prin orice alte documente justificative care demonstreaza efectuarea platii catre salariatul indreptatit, inscrisuri ce se pastreaza si se arhiveaza de catre angajator in aceleasi conditii si termene ca in cazul actelor contabile, conform legii.

In speta, reclamantii au facut dovada raporturilor de munca si a drepturilor banesti ce li se cuvin, dar parata nu a dovedit achitarea drepturilor salariale pretinse de reclamanti, asa cum avea obligatia potrivit art. 272 codul muncii (Sarcina probei in conflictele de munca revine angajatorului, acesta fiind obligat sa depuna dovezile in apararea sa pana la prima zi de infatisare. ) si cum prevede art. 168 alin. 1 Codul muncii ca se poate dovedi plata salariului.

In consecinta, in temeiul dispozitiilor anterior invocate, va obliga parata catre fiecare dintre reclamanti la plata drepturilor salariale cuvenite pentru activitatea prestata in perioada 16.11.2015 – 15. 01. 2016, prin raportare la contractele individuale de munca incheiate de parti.

Fata de aceste considerente, cererea formulata de reclamanti va fi admisa, urmand a se dispune in sensul celor din dispozitivul prezentei hotarari.

In baza art. 453 Cod procedura civila va obliga parata catre reclamanti la plata sumei de 1000 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentand onorariu avocat, conform chitantei anexata la dosar, retinand ca parata se afla in culpa procesuala, iar suma achitata de reclamanti cu titlu de onorariu de avocat nu este exagerata raportat la valoarea drepturilor salariale de recuperat.

Prezenta hotarare este definitiva si executorie de drept, conform art. 274 Codul muncii (\"Hotararile pronuntate in fond sunt definitive si executorii de drept. ”).

In temeiul art. 40 din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti opinia asistentilor judiciari este concordanta cu solutia si considerentele expuse in motivarea prezentei hotarari.

Vazand si dispozitiile art. 214-215 din Legea 62/2011 a dialogului social.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

 

Admite cererea formulata de reclamantii I. S. (domiciliata in Calarasi,, , ,  cu CNP xxxxxxxxxxxxx), M. M. V. (domiciliata in Calarasi,,  cu CNP xxxxxxxxxxxxx), P. A. (domiciliat in Calarasi, . 10,, ,  judetul Calarasi, cu CNP xxxxxxxxxxxxx), C. F. D. (domiciliat in Calarasi,, , ,  judetul Calarasi, cu CNP xxxxxxxxxxxxx) in contradictoriu cu parata SRL (cu sediul in Jilava, soseaua Giurgiului, nr. 206, camera 1, judetul I. si punct de lucru la PENNY Calarasi 1, nr. RC J23/2356/14.08.2014, CUI RO27392283).

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat