Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut


Obligatia angajatorului privind acordarea perioadei de preaviz. Nulitatea deciziei de concediere

Hotararea nr. 1698 din data de 22.06.2016, Pronuntata de Tribunalul Arges

Alte Consultatii Juridice

Transferul salariatilor. Obligarea salariatului sa semneze actul aditional privind modificarea locului muncii
Efectuarea concediului de odihna in anul urmator. Refuzul angajatorului de a acorda concediu de odihna
Incetarea CIM pe durata perioadei de proba. Documente comunicate salariatului
Concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului, fara desfiintarea efectiva a postului. Post esential pentru desfasurarea activitatii societatii
Concediere pe motivul desfiintarii postului. Conditii de reangajare sau blocare post
Calculul perioadei de preaviz in cazul demisiei
Obligatia acordarii de zile consecutive de repaus saptamanal. Unitatea lucreaza in mod continuu 6 zile pe saptamana
Concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Acordarea ajutorului de somaj
Implinirea termenului contractului individual de munca pe durata determinata. Indicarea gresita a temeiul de drept in cuprinsul deciziei de constatare a incetarii contractului individual de munca emise de angajator
Instanta competenta in cazul unor litigii de munca. Obligatia de a presta munca ulterioara formarii profesionale
Renuntarea angajatorului la beneficiul termenului de preaviz, fara efectuarea mentiunilor corespunzatoare in Revisal. Refuzul compensarii in bani a zilelor de concediu de odihna neefectuat
Consecintele anularii deciziei de concediere de catre instanta de judecata. Efectele obligatiei de reintegrare in munca
Trecerea temporara a salariatului pe alt post din dispozitia angajatorului, urmata de refuzul acestuia de a permite revenirea pe postul detinut initial. Obligarea la semnarea unei noi fise a postului
Posibilitatea incetarii CIM prin notificare in timpul perioadei de proba la acelasi angajator, in situatia schimbarii functiei
Neplata salariului timp de 6 luni – motiv de concediere?

La data de 20.10.2015, contestatorul B. I. a formulat contestatie impotriva deciziei nr. 601/31.08.2015 emisa de intimata SRL, prin care i-a fost desfacut contractul individual de munca in temeiul disp. art. 65 din Codul muncii, solicitand anularea deciziei si obligarea intimatei sa-i plateasca o despagubire egala cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat acesta in calitate de salariat, de la data concedierii (01.09.2015) si pana la data de 12.10.2015

In motivarea contestatiei se arata ca prin decizia nr. 601/31.08.2015 intimata a dispus concedierea contestatorului, incepand cu data de 01.09.2015 in conformitate cu prevederile art. 65 din Codul muncii.

Apreciaza contestatorul ca aceasta decizie este nelegala intrucat nu a beneficiat de dreptul de preaviz prevazut de Codul muncii.

Contestatorul sustine ca a primit atat decizia de concediere cat si preavizul pe data de 18 septembrie 2015.

P. intampinarea formulata, intimata a solicitat incetarea actiunii judiciare care face obiectul prezentei cauze avand in vedere deschiderea definitiva a procedurii insolventei impotriva SRL la data de 28.07.2015, conform art. 75 din Legea nr. 85/2014.

P. incheierea din data de 16.03.2016, instanta a respins cererea de suspendare a judecatii cauzei, formulata de intimata, in temeiul dispozitiilor art. 75 din Legea 85/2014, pentru motivele acolo aratate.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

P. decizia nr. 601/31.08.2015, intimata SRL a dispus incetarea contractului individual de munca al contestatorului B. I. din functia de Agent securitate in temeiul art. 65 alin. (1) din Codul muncii, incepand cu data de 01.09.2015. Se arata in decizie ca motivul concedierii il reprezinta \"restructurarea economica a societatii’’.

Contestatorul sustine ca decizia e concediere este nelegala deoarece nu a beneficiat de preaviz.

Potrivit art. 75 alin. (1) din Codul muncii: \"Persoanele concediate in temeiul art. 61 lit. c) si d), al art. 65 si 66 beneficiaza de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucratoare”.

Preavizul, prin definitie, presupune instiintarea prealabila a celeilalte parti despre incetarea raporturilor de munca, avand drept scop evitarea consecintelor negative pe care le-ar produce denuntarea unilaterala a contractului; pentru salariat reglementarea preavizului constituie si o garantie a dreptului de munca si a stabilitatii in munca.

La data de 04.08.2015, societatea intimata a intocmit contestatorului preaviz de concediere pentru perioada 04.08.2015 – 31.08.2015, insa nu a facut dovada comunicarii acestui preaviz contestatorului.

In aceste conditii, date fiind prevederile imperative ale legii, dreptul salariatului la preaviz este garantat, fara a fi lasata la latitudinea angajatorului acordarea acestuia. In cazul in care angajatorul nu respecta dreptul de preaviz reglementat de lege, intervin sanctiunile specifice prevazute de Codul muncii. Astfel, potrivit art. 78 Codul muncii, concedierea dispusa cu nerespectarea procedurii prevazute de lege este lovita de nulitate absoluta.

P. urmare, decizia de concediere nr. 601/31.08.2015 emisa de intimata este lovita de nulitate absoluta, astfel ca in temeiul dispozitiilor art. 80 alin. (1) din Codul muncii, instanta va dispune anularea ei si va obliga intimata sa-i plateasca contestatorului o despagubire egala cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat acesta in calitate de salariat, de la data concedierii (01.09.2015) si pana la data de 12.10.2015.

Instanta nu va analiza capetele de cerere prin care contestatorul solicita obligarea intimatei la acordarea indemnizatia de somaj si la plata daunelor morale si materiale in suma de 1200 lei, intrucat aceste cereri au fost formulate cu ocazia dezbaterilor pe fond.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

 

Admite in parte contestatia formulata de contestatorul B. I., CNP: xxxxxxxxxxxxx, domiciliat in Pitesti, . 14,,  ap. 16,,  in contradictoriu cu intimata SRL, cu sediul in D., . 46,, ,  jud. Hunedoara, prin administrator judiciar E. INSOLVENTA S., cu sediul in D., . 2, .

Anuleaza decizia nr. 601/31.08.2015 emisa de intimata.

Obliga intimata sa-i plateasca contestatorului o despagubire egala cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat acesta in calitate de salariat, de la data concedierii (01.09.2015) si pana la data de 12.10.2015.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat