Guvernul a modificat numarul autorizatiilor de munca ce pot fi eliberate strainilor in anul 2012


In Monitorul Oficial, Partea I nr. 662 din 20 septembrie 2012 a fost publicata HG 925/2012 pentru modificarea art. 1 alin. (2) lit. a) si b) din Hotararea Guvernului nr. 1.261/2011 privind stabilirea numarului autorizatiilor de munca ce pot fi eliberate strainilor in anul 2012

La articolul 1 alineatul (2) din Hotararea Guvernului nr. 1.261/2011 privind stabilirea numarului autorizatiilor de munca ce pot fi eliberate strainilor in anul 2012, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 935 din 29 decembrie 2011, literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) autorizatii de munca pentru lucratori permanenti - 2.300;
b) autorizatii de munca pentru lucratori detasati - 1.400;".Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat