A fost publicat nr. 8/2012 al Revistei de drept social-dreptul muncii si securitatii sociale


A fost publicat nr.8/2012 al Revistei de drept social-dreptul muncii si securitatii sociale, fondator av. Costel Gilca, editura Rosetti International.

Numarul curent contine elemente de doctrina si jurisprudenta romaneasca si europeana.

Doctrina

1. Andreea MICLEA-Sarcina probei in litigiile de asigurari sociale;

2. Razvan VASILIU-Procedura necontencioasa in Noul Cod de procedura civila;

3. ThA©rA¨se AUBERT-MONPEYSSEN-O justitiabilitate sporita a Cartei Sociale Europene;

4. Dragos CALIN-Desfacerea contractului de munca pentru absenta prelungita de la serviciu din pricina arestarii preventive - decizia de inadmisibilitate in cauza Teodor Octavian Tripon impotriva Romaniei;

5. Costel GILCA -Daunele morale in practica Tribunalului Functiei Publice al Uniunii Europene;

6. Dem NEGULESCU-Restitutio - Analiza proiectului asupra contractului de munca;

7. Marian FLORESCU-Actualitatea in tehnica legislativa. Cazul Legii nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila.

Jurisprudenta europeana

1. Amadou Traore impotriva Comisiei Comunitatilor Europene (Tribunalul Functiei Publice, Camera a doua, hotararea din 13 noiembrie 2008, cauza F-90/07);

2. Andreas KalmAˇr impotriva Oficiului European de Politie (Europol) (Tribunalul Functiei Publice, Camera a doua, hotararea din 26 mai 2011, cauza F-83/09);

3. Esalonarea platilor restante conforma CEDO;

4. Fotios Nanopoulos impotriva Comisiei Europene (Tribunalul Functiei Publice, Camera intai, hotararea din 11 mai 2010, cauza F-30/08);

5. J impotriva Comisiei Europene (Tribunalul Functiei Publice, Camera a treia, hotararea din 11 mai 2011, cauza F-53/09);

6. Libera circulatie a persoanelor. Articolul 39 CE. Resortisant al unui stat membru aflat in cautarea unui loc de munca in alt stat membru. Egalitate de tratament. Alocatii de somaj in favoarea tinerilor aflati in cautarea primului loc de munca. Acordare supusa conditiei de a fi urmat sase ani de studii in statul gazda (C.J.U.E., Hotararea Curtii, Camera a patra, din 25 octombrie 2012, cauza C-367/11);

7. Libera prestare a serviciilor. Restrictii. Legislatie fiscala. Obligatie a beneficiarului unei prestari de servicii, stabilit pe teritoriul national, de retinere la sursa a impozitului pe salarii care trebuie aplicat asupra remuneratiei datorate unui prestator de servicii cu sediul intr-un alt stat membru. Lipsa unei asemenea obligatii in ceea ce priveste un prestator de servicii cu sediul in acelasi stat membru (C.J.U.E., Hotararea Curtii, Camera intai, din 18 octombrie 2012, cauza C-498/10);

8. Marjorie Danielle Bernard impotriva Oficiului European de Politie (Europol) (Tribunalul Functiei Publice, Camera intai, hotararea din 7 iulie 2009, cauzele conexate F-99/07 si F-45/08) (Publicat in: RDS 8/2012);

9.Politica sociala. Directiva 1999/70/CE. Acordul-cadru cu privire la munca pe durata determinata, incheiat intre CES, UNICE si CEEP. Clauza 4. Contracte de munca pe durata determinata in sectorul public. Autoritate nationala in domeniul concurentei. Procedura de stabilizare. Recrutare de lucratori angajati pe durata determinata ca functionari de cariera fara concurs public. Stabilirea vechimii in munca. Neluarea in considerare a perioadelor de serviciu efectuate in cadrul unor contracte de munca pe durata determinata. Principiul nediscriminarii (C.J.U.E., Hotararea Curtii, Camera a sasea, din 18 octombrie 2012, cauzele conexate C-302/11-C-305/11);

10. Securitatea sociala a lucratorilor migranti. Regulamentul (CEE) nr. 1408/71. Articolele 13 si 14c. Legislatie aplicabila. Lucratori care desfasoara activitati independente. Regim de securitate sociala. Afiliere. Persoana care desfasoara o activitate salariata sau care nu desfasoara nicio activitate intr-un stat membru. Activitate independenta desfasurata in alt stat membru. Mandatar al unei societati. Resedinta in alt stat membru decat cel in care se afla sediul societatii. Administrare a societatii din statul de resedinta. Norma nationala care prevede o prezumtie irefragabila de exercitare a activitatii profesionale ca lucrator care desfasoara activitati independente in statul membru in care se afla sediul societatii. Afiliere obligatorie la regimul de securitate sociala al lucratorilor care desfasoara activitati independente din acest stat (C.J.U.E., Hotararea Curtii, Camera a patra, din 27 septembrie 2012, cauza C-137/11);

11.Trimitere preliminara. Directiva 98/59/CE. Protectia lucratorilor. Concedieri colective. Domeniu de aplicare. Inchiderea unei baze militare americane. Informarea si consultarea lucratorilor. Momentul la care ia nastere obligatia de consultare. Necompetenta Curtii (C.J.U.E., Hotararea Curtii, Camera a treia, din 18 octombrie 2012, cauza C-583/10);

Jurisprudenta romaneasca

1. Cerere de obligare la eliberarea adeverintei care sa cuprinda orele de noapte efectuate la o societate comerciala lichidata. Calitate procesuala pasiva (Curtea de Apel Cluj, sectia I civila, decizia nr. 131 din 16 ianuarie 2012);

2. Concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Admisibilitate (Curtea de Apel Brasov, sectia civila, decizia nr. 549 din 16 martie 2012);

3. Daune morale. Munca in strainatate (Curtea de Apel Galati, sectia conflicte de munca, decizia nr. 937 din 18 aprilie 2012);

4. Decizie de sanctionare. Nulitate absoluta pentru neindeplinirea conditiiilor legale de forma (Curtea de Apel Brasov, sectia civila, decizia nr. 1281 din 27 iunie 2012);

5. Functionar public. Suspendarea de drept a raporturilor de serviciu (Inalta Curte de Casatie si Justitie, sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1781 din 3 aprilie 2012);

6. Indemnizatie de somaj. Conditii (Curtea de Apel Galati, sectia conflicte de munca, decizia nr. 1233 din 29 mai 2012);

7. Pensie. Crestere punctaj grupa de munca (Curtea de Apel Alba Iulia, sectia pentru conflicte de munca si asigurari sociale, decizia nr. 110 din 16 ianuarie 2012);

8. Raspundere patrimoniala. Gestionar. Plata despagubiri (Curtea de Apel Constanta, sectia I civila, decizia nr. 123 din 13 februarie 2012);

9. Sanctiune disciplinara. Inlocuirea sanctiunii de catre instanta de judecata (Curtea de Apel Galati, sectia conflicte de munca, decizia nr. 1346 din 12 iunie 2012);

Jurisprudenta francezaServicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat