Guvernul a infiintat Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati


In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 88 din data de 02.02.2015, a fost publicata HG nr. 50/2015 , privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati.

Prin HG 50/2015 se arata ca ANPD este un organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.

ANPD va coordona la nivel central activitatile de protectie speciala si promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilitati asigurand urmarirea aplicarii reglementarilor din domeniul propriu si controlul activitatilor de protectie speciala a persoanelor cu dizabilitati.

Autoritatea va avea rolul de a duce la indeplinire obligatiile asumate de statul roman in materia protectiei si promovarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati prin conventiile si tratatele internationale la care Romania este parte, de a pune in aplicare si de a urmari si asigura aplicarea unitara a legislatiei in domeniul protectiei si promovarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati.

Principalele atributii ale ANDP vor fi:

- Organizarea, coordonarea si controlul realizarii masurilor de protectie si promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilitati

- Supravegherea aplicarii prevederilor actelor legislative din domeniul protectiei si promovarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati,

- Evaluarea necesarului si calitatilor serviciilor,

- colectarea si prelucrarea de date statistice in domeniul dizabilitatii;

- Contolarea modului de respectare a reglementarilor legale in vigoare in domeniul protectiei si promovarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati;

- Colaborarea cu Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie pentru protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati, care au varsta pana in 18 ani;

Autoritatea este condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat, numit si eliberat din functie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului muncii familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice. Personalul Autoritatii este format din demnitar, functionari publici si personal contractual numit, respectiv incadrat potrivit legii. Incadrarea personalului in numarul de posturi aprobat si in noua structura organizatorica a Autoritatii se face in termenele si cu respectarea conditiilor prevazuta de legislatia in vigoare pentru fiecare categorie de personal, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice, in termen de maximum 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari. Autoritatea functioneaza cu un numar de 59 de posturi, exclusiv demnitarul.

Autoritatea va prelua, pe baza de proces-verbal de predare-primire, toate contestatiile inregistrate la registratura Directiei protectia persoanelor cu dizabilitati, avand obligatia sa asigure solutionarea acestora intr-un termen de 60 de zile lucratoare.

Autoritatea va avea sediul in Calea Victoriei nr. 194, sectorul 1, municipiul BucurestiServicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat