Comisia pentru munca, familie si protectie sociala a admis in unanimitate amendamente privind salarizarea personalului platit din fondurile publice in anul 2015


In data de 24.02.2015, Comisia pentru munca, familie si protectie sociala s-a reunit in sedinta saptamanala, sub presedintia domnului senator Augustin Mitu. In cadrul sedintei comisiei, s-au dezbatut amendamentele depuse la Ordonanta de Urgenta nr.83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului platit din fondurile publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice.

In urma dezbaterilor, s-au admis in unanimitate urmatoarele amendamente :

Amendamentul depus de catre Comisia pentru munca, familie si protectie sociala si senatorul Liviu Marian Pop la articolul nr.1 care face referire la acordarea sporului pentru conditii deosebit de periculoase personalului din centrele de recuperare si reabilitare neuropsihiatrice reorganizate dupa anul 2009 sau nou-infintate dupa anul 2009.

Amendamentul depus de catre senatorul Liviu Marian Pop la articolul nr.5 care are in vedere salarizarea la acelasi nivel a personalului din aparatul de lucru al Parlamentului si din celelalte institutii si autoritati publice

Amendamentul depus de catre senatorul Marius Bota la articolul nr. 8 care prevede acordarea unor drepturi salariale ordonatorilor principali si secundari de credite

Amendamentul depus de catre senatorul Gabriel Oprea si deputatul Mircea Dusa la articolul nr. 9 care are in vedere aplicarea masurilor reparatorii pentru personalul militar trecut in rezerva sau in retragere

Amendamentul depus de senatorul Gabriel Oprea si deputatul Mircea Dusa la articolul nr.12(1) care prevede actualizarea cuantumului alocatiilor valorice pentru drepturile de hrana si echipament si a normelor de echipare, precum si valoarea financiara a drepturilor de echipament

Amendamentul depus de catre senatorul Gabriel Oprea si deputatul Mircea Dusa la articolul nr.12 care prevede acordarea unui procent de pana la 30% din solda de functie/salariul de baza personalului Ministerului Apararii Nationale incadrat in structurile din domeniile pentru aparare, cercetare sau operatii speciale, comandamente, structuri sau entitati NATO, structuri cu nivel de reactie ridicata sau personalului din serviciul de lupta, de paza sau interventie, structura centrala specializata in control si inspectie si in structura centrala de asistenta juridica si structurile de reprezentare procesuala

Amendamentul depus de catre senatorul Doina Elena Federovici si senatorul Gabriela Firea la articolul nr.32 care in vedere salarizarea personalului Institutului National de Statistica si a Centrului National de Pregatire in Statistica

Amendamentul depus de catre senatorul Augustin Mitu la articolul nr.33 care prevede stabilirea nivelului salarial de baza pentru personalul de specialitate, cu studii superioare, care ocupa functii, potrivit legii, la cabinete presedintelui si vicepresedintilor Curtii de Conturi a Romaniei, respectiv Autoritatii de Audit, care nu poate fi inferior salariului de baza a auditorului public extern.

Amendamentul depus de catre senatorul Ovidiu Liviu Dontu la articolul nr.36 care prevede asigurarea de catre stat a 11 ani de invatamant obligatoriu de stat, particular sau confesional

Amendamentele depuse de catre Secretariatul de Stat pentru Culte la articolele nr.49, 50,52 care au in vedere salarizarea personalului clerical si neclerical, precum si asigurarea unui sprijin lunar pentru salarizarea personalului clerical care isi desfasoara activitatea in cadrul comunitatilor religioase din afara granitelor tarii.

De asemenea, s-a mai propus, in cadrul dezbaterilor, si introducerea unui alineat nou care, plecand de la ideea ca mai sunt si alte structuri, in afara autoritatilor de management, care au atributii privind gestionarea si implementarea asistentei financiare nerambursabile, sa beneficieze de un nivel de salarizare similar cu cel al acestor autoritati de management.. Cheltuielile suplimentare generate de aplicarea acestei prevederi sunt eligibile din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala pentru perioada 2014 - 2020, conform punctului 15.6, negrevand bugetul de stat.
Membrii Comisiei pentru munca, familie si protectie sociala au votat in unanimitare un raport de admitere cu amendamente admise.Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat