A fost stabilita valoarea tichetelor de masa si a tichetelor de cresa


In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 837 din data de 10 noiembrie 2015 a fost publicat Ordinul Ministrului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice nr. 2185/2015 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul II al anului 2015, precum si Ordinul Ministrului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice nr. 2184/2015 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul II al anului 2015.

Ministrul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice a emis aceste ordine prin care a stabilit:

1. Pentru Semestrul II al anului 2015, incepand cu luna noiembrie, valoarea nominala a unui tichet de masa, stabilita potrivit prevederilorart. 31din Normele de aplicare a Legiinr. 142/1998 privindacordarea tichetelor de masa, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 23/2015, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2005 privindunele masuri de natura fiscala si financiara pentru punerea in aplicare a Legiinr. 348/200 privinddenominarea monedei nationale, aprobata cu modificari prin Legeanr. 15/2006, cu completarile ulterioare, si ale Legiinr. 142/1998 privindacordarea tichetelor de masa, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 9,41 lei;

2. Valoarea sumei lunare care se acorda sub forma de tichete de cresa ramane neschimbata fata de primul semestru al acestui an, aceasta fiind de 440 lei.Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat