Monitorul Oficial din data de 15 mai 2017


Actele normative publicate in Monitorul Oficial nr. 356, 357 si 358 din data de 15.05.2017, Partea I:

M. Of. Partea I nr. 356 din 15 mai 2017

Presedintele Romaniei

Decret Nr. 457 din 12-Mai-2017 privind eliberarea din functie a unui judecator

Presedintele Romaniei

Decret Nr. 459 din 12-Mai-2017 privind eliberarea din functie a unui procuror

Presedintele Romaniei

Decret Nr. 460 din 12-Mai-2017 privind eliberarea din functie a unui procuror

Presedintele Romaniei

Decret Nr. 461 din 12-Mai-2017 privind eliberarea din functie a unui procuror

Presedintele Romaniei

Decret Nr. 463 din 12-Mai-2017 privind eliberarea din functie a unui procuror

Presedintele Romaniei

Decret Nr. 462 din 12-Mai-2017 privind eliberarea din functie a unui procuror

Presedintele Romaniei

Decret Nr. 465 din 12-Mai-2017 privind eliberarea din functie a unui judecator

Presedintele Romaniei

Decret Nr. 464 din 12-Mai-2017 privind eliberarea din functie a unui judecator

Presedintele Romaniei

Decret Nr. 467 din 12-Mai-2017 privind eliberarea din functie a unui procuror

Presedintele Romaniei

Decret Nr. 469 din 12-Mai-2017 privind eliberarea din functie a unui procuror

Presedintele Romaniei

Decret Nr. 468 din 12-Mai-2017 privind eliberarea din functie a unui procuror

Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizie Nr. 111 din 09-Martie-2017 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si ale art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 69/2014 privind stabilirea unor masuri financiare in domeniul sanatatii si pentru modificarea unor acte normative si ulterior prin art. XXIV pct. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si alte masuri

Guvernul Romaniei

Hotarare Nr. 313 din 11-Mai-2017 privind infiintarea, organizarea si functionarea Departamentului pentru dezvoltare durabila

Ministerul Transporturilor

Ordin Nr. 409 din 10-Aprilie-2017 pentru publicarea acceptarii amendamentelor din 2017 la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul international al marfurilor periculoase pe caile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000, si a rectificarilor la acestea, precum si a rectificarilor la Regulamentul anexat la ADN aplicabil de la 1 ianuarie 2015, adoptate de Comisia Economica pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite (CEE-ONU) la Geneva

Ministerul Afacerilor Externe

Ordin Nr. 600 din 21-Aprilie-2017 pentru aprobarea Licentei generale de transfer definitiv de expediere din teritoriul Romaniei de produse militare catre destinatari certificati, nr. LGTDC-RO-01

M. Of. Partea I nr. 357 din 15 mai 2017

Senatul Romaniei

HotarareNr. 51 din 09-Mai-2017 referitoare la propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind normele comune pentru piata interna a energiei electrice (reformare) - COM (2016) 864 final

Senatul Romaniei

HotarareNr. 52 din 09-Mai-2017 privind propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind piata interna a energiei electrice (reformare) - COM (2016) 861 final

Senatul Romaniei

HotarareNr. 53 din 09-Mai-2017 referitoare la propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind promovarea utilizarii energiei din surse regenerabile (reformare) - COM (2016) 767 final

Senatul Romaniei

HotarareNr. 54 din 09-Mai-2017 referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social si Comitetul Regiunilor - Comunicarea din 2016 privind politica de extindere a UE - COM (2016) 715 final

Senatul Romaniei

HotarareNr. 55 din 09-Mai-2017 privind Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Planul de actiune european in domeniul apararii - COM (2016) 950 final

Senatul Romaniei

HotarareNr. 56 din 09-Mai-2017 referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu - Schimbul de date cu caracter personal si protectia acestora intr-o lume globalizata - COM 7 (2017) final

Senatul Romaniei

HotarareNr. 57 din 09-Mai-2017 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal de catre institutiile, organele, oficiile si agentiile Uniunii si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 si a Deciziei nr. 1.247/2002/CE - COM (2017) 8 final

Guvernul Romaniei

HotarareNr. 307 din 05-Mai-2017 pentru modificarea si completarea Normelor privind modul de nominalizare a membrilor Comitetului pentru Audit Public Intern, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 235/2003

Guvernul Romaniei

HotarareNr. 308 din 05-Mai-2017 privind inscrierea unui imobil situat in municipiul Focsani, judetul Vrancea, in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru darea acestuia in administrarea Ministerului Apararii Nationale si actualizarea anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Agentia Nationala pentru Resurse Minerale

OrdinNr. 102 din 28-Aprilie-2017 privind aprobarea unor licente de concesionare pentru explorare

Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

OrdinNr. 406 din 15-Martie-2017 pentru aprobarea ghidului orientativ privind indicatorii de rezultat, de realizare imediata/output si indicatori de impact, care sa fie utilizati de intreprinderile sociale/intreprinderile sociale de insertie in raportarile anuale

Ministerul Mediului

OrdinNr. 601 din 10-Aprilie-2017 privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului ariei naturale protejate de interes national Dealul Melcului (Firtus)

M. Of. Partea I nr. 358 din 15 mai 2017

Parlamentul Romaniei

Lege Nr. 101 din 10-Mai-2017 pentru ratificarea celui de-al treilea Protocol aditional la Conventia europeana privind extradarea, deschis spre semnare la Strasbourg la 10 noiembrie 2010, semnat de catre Romania la Viena la 20 septembrie 2012

Protocol Protocol aditional la Conventia europeana privind extradarea

Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizie Nr. 131 din 09-Martie-2017 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 alin. (16) si alin. (21) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal

Presedintele Romaniei

Decret Nr. 456 din 10-Mai-2017 privind promulgarea Legii pentru ratificarea celui de-al treilea Protocol aditional la Conventia europeana privind extradarea, deschis spre semnare la Strasbourg la 10 noiembrie 2010, semnat de catre Romania la Viena la 20 septembrie 2012

Guvernul Romaniei

Hotarare Nr. 314 din 11-Mai-2017 pentru aprobarea Programului manifestarilor prilejuite de Ziua Eroilor - 25 mai 2017

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Ordin Nr. 136 din 10-Mai-2017 pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 72/2017 privind nominalizarea punctelor de debarcare si a centrelor de prima vanzare in vederea practicarii pescuitului comercial in habitatele piscicole naturale, cu exceptia ariilor naturale protejate

MINISTERUL ENERGIEI

Ordin Nr. 390 din 03-Mai-2017 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, nr. 747/2004 privind concesionarea unui serviciu public de distributie a gazelor naturale

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Ordin Nr. 457 din 28-Aprilie-2017 pentru inchiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate in sectoarele cadastrale din unitatea administrativ-teritoriala Fantanele, judetul Prahova

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Ordin Nr. 458 din 28-Aprilie-2017 pentru inchiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate in sectoarele cadastrale din unitatile administrativ-teritoriale Baneasa, Branistea, Cuca, Fartanesti, Piscu, Tulucesti si Vladesti din judetul Galati

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Ordin Nr. 459 din 02-Mai-2017 pentru inchiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate intr-un sector cadastral din unitatea administrativ-teritoriala Lemnia, judetul Covasna

Ministerul Transporturilor

Ordin Nr. 478 din 02-Mai-2017 pentru modificarea si completarea Metodologiei de atestare a auditorilor de siguranta rutiera, aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 656/2016

Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice Si Fondurilor Europene

Ordin Nr. 2940 din 09-Mai-2017 pentru aprobarea Procedurii speciale privind autorizarea, construirea, executarea si operarea conductelor care transporta gazele naturale de la zacamintele situate in largul Marii Negre pana la conducta/conductele proiectelor de importanta nationala sau, dupa caz, pana la alte conducte care fac obiectul proiectelor cuprinse in planurile de dezvoltare a Sistemului national de transport al gazelor naturaleServicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat