[VIDEO] Activitatea de tele-munca (munca la distanta) va fi reglementata si in Romania


Activitatea de tele-munca (munca la distanta) - o transpunere a conceptului de “teleworking”, prevazut in majoritatea statelor europene - va fi reglementata si in Romania, stabileste un proiect de lege aprobat de Guvern in sedinta de astazi.

Potrivit proiectului de lege, o activitate care ar putea fi efectuata in cadrul locului de munca organizat de angajator va putea fi desfasurata de catre salariat si la distanta de aceasta locatie, in mod regulat si voluntar, folosind tehnologia informatiei si comunicatiilor.

Desfasurarea activitatii in regim de tele-munca de catre salariat va avea loc cel putin o zi pe luna si se poate extinde pe toata perioada de lucru.

Salariatul isi poate exprima acordul cu aceasta forma de organizare a muncii prin semnarea contractului individual de munca sau a unui act aditional, dupa caz.

Reglementarea tele-muncii va conduce la flexibilizarea si adaptarea relatiilor de munca la realitatile socio-economice actuale, in raport cu evolutia dinamica a pietei muncii, si va oferi avantaje atat salariatului, cat si angajatorului. Concret, pentru angajator, se vor reduce costurile cu inchirierea spatiilor, utilitatile, consumul de carburant si parcul auto. In ceea ce-l priveste pe salariat, acesta va elimina consumul de bani si de timp cu deplasarea de la si pana la sediul angajatorului, va avea libertatea alegerii locului de munca si valorificarii timpului de lucru, optimizandu-si, astfel, raportul intre viata profesionala si cea personala.

Nu in ultimul rand, prin introducerea acestei noi forme de organizare a muncii si indeplinire a sarcinilor, vor creste sansele persoanelor cu dizabilitati pe piata muncii.

Proiectul de act normativ aprobat de Guvern urmeaza sa fie trimis Parlamentului, spre a fi supus dezbaterii si adoptarii.

In prezent, domeniul raporturilor de munca, modul in care se efectueaza controlul aplicarii reglementarilor din domeniul raporturilor de munca, precum si jurisdictia muncii sunt reglementate prin Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Un element obligatoriu al contractului individual de munca il constituie locul muncii. Potrivit Legii securitatii si sanatatii in munc nr. 319/2006, prin loc de munca se intelege locul destinat sa cuprinda posturi de lucru, situat in cladirile intreprinderii si/sau unitatii, inclusiv orice alt loc din aria intreprinderii si/sau unitatii la care lucratorul are acces in cadrul desfasurarii activitatii.

Codul muncii prevede si posibilitatea de a lucra de acasa cu contract de munca la domiciliu. Principala particularitate a acestui contract de munca este ca atributiile de serviciu se executa la domiciliul salariatului, locul muncii fiind in aceasta situatie domiciliul acestuia.

In contextul strategiei europene pentru ocuparea fortei de munca, Consiliul UE a invitat partenerii sociali sa negocieze contracte care sa ajute la modernizarea organizarii pietei muncii, incluzand aranjamente de munca flexibile, cu scopul de a oferi productivitate si competitivitate angajamentelor si pentru a realiza un echilibru intre flexibilitate si securitate.

In acest sens, in anul 2002, la Bruxelles a fost incheiat intre partenerii sociali un acord-cadru european privind teleworking-ul (tele-munca).

Tinand cont de modernizarea pietei muncii la nivel european si Programul de Guvernare 2017-2020, la capitolul ``Politici publice in domeniul muncii si justitiei sociale``, sectiunea ``Sprijin pentru familii si copii``, face referire la ``incurajarea incheierii de contracte de munca cu timp flexibil si a tele-muncii pentru parinti``.Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat