Proiecte de legi si Ordonante adoptate de Guvern in sedinta din data de 29 noimebrie 2017


Actele normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in sedinta din 29 noiembrie 2017

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Organizatia Natiunilor Unite privind protectia reciproca a informatiilor clasificate schimbate cu Biroul Mediatorului stabilit in baza Rezolutiei Consiliului de Securitate nr.1904 (2009), semnat la New York, la 15 iunie 2017
2. PROIECT DE LEGE pentru completarea Anexei la Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope
3. PROIECT DE LEGE privind desfiintarea Universitatii Financiar-Bancare din Bucuresti
4. PROIECT DE LEGE privind desfiintarea Universitatii ``Mihai Eminescu`` din Timisoara
5. PROIECT DE LEGE privind desfiintarea Universitatii ``George Baritiu`` din Brasov
6. PROIECT DE LEGE privind Statutul inspectorului de munca

II. ORDONANTE DE URGENTA
1. ORDONANTA DE URGENTA privind modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
2. ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea alineatului (6) al articolului 5 din Ordonanta Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitatilor sanitare publice de interes judetean si local
3. ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit si politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum si a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 si pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul garantarii

III. HOTARARI
1. HOTARARE pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
2. HOTARARE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si pentru modificarea art. 6 alin.(6) din Hotararea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Administrarea Sistemului National Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor
3. HOTARARE privind reorganizarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Ovinelor si Caprinelor Caransebes si pentru modificarea anexei nr.3 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
4. HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.1408/2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National al Viei si Produselor Vitivinicole
5. HOTARARE pentru modificarea art. 2 alin.(1) din Hotararea Guvernului nr. 247/2017 privind aprobarea acordarii ajutorului de stat pentru facilitarea inchiderii minelor de carbune necompetitive din cadrul Societatii Nationale de Inchideri Mine Valea Jiului - S.A. pentru anul 2017
6. HOTARARE pentru modificarea art. 2 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr.459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate in unitatile de asistenta medico-sociale si a unor normative privind personalul din unitatile de asistenta medico-sociala si personalul care desfasoara activitati de asistenta medicala comunitara
7. HOTARARE privind inscrierea unui imobil-cladire in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia in administrarea Ministerului Sanatatii prin Directia de Sanatate Publica a Judetului Bacau - Centrul Judetean de Aparatura Medicala Bacau, institutii aflate in subordinea Ministerului Sanatatii
8. HOTARARE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivelor de investitii ``Protectie mal drept brat Borcea, zona Baital KM 48-49+500, comuna Borcea, judetul Calarasi`` si ``Combaterea inundatiilor in bazinul hidrografic al raului Slanic si afluenti, judetul Buzau``
9. HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.607/2017 privind acordarea cetateniei romane domnului Despotovski Filip
10. HOTARARE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 209/2017 pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevazute la lit. a) si b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017
11. HOTARARE pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr.1348/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Buzau, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Buzau
12. HOTARARE pentru completarea anexei nr. 14 la Hotararea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brasov, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Brasov
13. HOTARARE pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Galati, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Galati
14. HOTARARE pentru completarea Anexei nr.45 la Hotararea Guvernului nr.976/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Arad, precum si al municipiului Arad, oraselor si comunelor din judetul Arad
15. HOTARARE pentru modificarea anexei nr.1 la Hotararea Guvernului nr.1362/2001, privind atestarea domeniului public al judetului Valcea precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Valcea
16. HOTARARE privind aprobarea circumstantelor si procedura specifica aferent etapei 1 a programului esential de inzestrare ``transportor blindat pentru trupe 8x8``
17. HOTARARE privind organizarea, desfasurarea si finantarea paradei militare nationale prilejuite de 1 Decembrie - Ziua Nationala a Romaniei, in anul 2017
18. HOTARARE privind organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara ``Cantacuzino``
19. HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, precum si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si a Hotararii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice
20. HOTARARE pentru modificarea si completarea anexei nr. 9 la Hotararea Guvernului nr. 1347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacau, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacau
21. HOTARARE pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, a marimii concrete a sporului pentru conditii de munca grele, vatamatoare sau periculoase, precum si a conditiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupationala de functii bugetare ``DIPLOMATIE``


IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru participarea la festivaluri si targuri de filme, interne si internationale, precum si a Schemei de ajutor de minimis pentru distribuirea si exploatarea filmelor romanesti de toate genurile, in aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 328/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
2. MEMORANDUM cu tema: aprobarea initierii si negocierii Protocolului de colaborare in domeniul turismului intre Ministerul Turismului din Romania si Ministerul Dezvoltarii Economice si Comertului din Ucraina
3. MEMORANDUM cu tema: Decizie vizand situatia amplasamentului Esplanada, in vederea dezvoltarii Cartierului pentru justitie, in cadrul unui program de reconversie functionala
4. MEMORANDUM cu tema: Implementarea tehnologiilor viitoare de comunicatii mobile
5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizarii de concurs pentru ocuparea a 15 functii publice vacante din cadrul Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor
6. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea unor masuri pentru simplificarea procesului de evaluare, selectie si contractare la nivelul POR 2014-2020Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat