Ministrul Justitiei a emis ordinul privind plata muncii suplimentare pentru personalul din sistemul administratiei penitenciare


In Monitorul Oficial, Partea I nr. 611 din 17.07.2018 a fost publicat Ordinul nr. 2721/2018 privind conditiile de acordare a majorarii de 75% din salariul de functie pentru munca suplimentara prestata incepand cu 1 aprilie 2018 peste programul normal de lucru de catre functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare.

Prin ordinul sus-mentionat s-a statuat ca munca suplimentara prestata incepand cu 1 aprilie 2018 peste programul normal de lucru de catre functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, care nu se poate compensa prin ore libere platite in urmatoarele 60 de zile dupa prestarea muncii suplimentare, se plateste cu drepturile salariale corespunzatoare pentru orele prestate peste programul normal de lucru la care se aplica o majorare de 75% din salariul de functie, proportional cu orele efectiv prestate peste programul normal de lucru.

In acelasi Ordin se stipuleaza ca munca suplimentara prestata peste programul normal de lucru incepand cu 1 aprilie 2018 se evidentiaza distinct fata de munca suplimentara prestata pana la data de 1 aprilie 2018 in fisa individuala de evidenta a muncii suplimentare.

Plata majorarii se efectueaza astfel incat sa se incadreze in limita de 3% din suma salariilor de functie, salariilor gradului profesional detinut, gradatiilor si a salariilor de comanda la nivelul bugetului centralizat al Administratiei Nationale a Penitenciarelor. Plata lunara a majorarii se efectueaza astfel incat aceasta sa se incadreze in limita de 3% din suma salariilor de functie, salariilor gradului profesional detinut, gradatiilor si a salariilor de comanda aferente lunii la care se refera, la nivelul fiecarui ordonator de credite.

Munca suplimentara prestata peste programul normal de lucru nu se va plati in orice conditii, ci numai daca efectuarea orelor suplimentare a fost dispusa de seful ierarhic, in scris, fara a se depasi 180 de ore annual. Dispozitia scrisa va cuprinde intervalul de prestare a muncii suplimentare si poate avea caracter individual sau colectiv, in acest din urma caz urmand a fi nominalizate toate persoanele carora li se aplica. In situatii exceptionale, dispozitia superiorului ierarhicpoate fi verbala, dar se consemneaza in scris in prima zi lucratoare de la data transmiterii.

In cazuri cu totul deosebite, munca suplimentara se poate efectua si peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 de ore anual, cu aprobarea ordonatorului de credite si cu acordul sindicatelor reprezentative sau, dupa caz, al reprezentantilor salariatilor, potrivit legii, precum si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate.

Determinarea muncii suplimentare

Munca suplimentara se determina astfel:

total timp de munca lucrat conform prezentei din pontaj - fondul de timp individual = munca suplimentara

Fondul de timp individual se determina dupa urmatoarea formula:

Fti = Ftl - Fta,

din care:

Fti = fondul de timp individual;

Ftl = fondul de timp al lunii stabilit ca numar de zile lucratoare din luna x durata programului normal de munca;

Fta = fondul de timp corespunzator zilelor absente de la serviciu stabilit ca numar de zile lucratoare de absenta x durata programului normal de munca.

Regulile de mai sus se aplica si in cazul functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare pentru care durata programului normal de munca este stabilita prin dispozitii legale specifice, evidentierea orelor suplimentare efectuandu-se potrivit acestor reglementari.

Timpul liber corespunzator se acorda pentru munca suplimentara prestata si presupune ca pentru numarul de ore suplimentare lucrate peste timpul normal de lucru se acorda acelasi numar de ore libere platite.

In cazul in care compensarea prin ore libere platite nu este posibila in termenul de 60 de zile de la data prestarii muncii suplimentare, majorarea se plateste odata cu plata drepturilor salariale din luna urmatoare expirarii termenului.

Majorarea se stabileste proportional cu orele prestate peste programul normal de lucru si se determina pe baza raportului dintre salariul de functie si durata timpului normal de lucru din luna in care s-a desfasurat munca suplimentara.

Ordinul Ministrului Justitiei stabileste ca pentru functionarii publici cu statut special ale caror raporturi de serviciu au incetat sau au fost suspendate, plata majorarii pentru munca suplimentara prestata pentru care nu s-a acordat timp liber corespunzator pana la data emiterii actului administrativ se efectueaza odata cu plata ultimelor drepturi salariale cuvenite.

Pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare detasati, plata majorarii pentru munca suplimentara prestata, pentru care nu s-a acordat timp liber corespunzator pana la data emiterii actului administrativ de detasare, se efectueaza odata cu plata ultimelor drepturi salariale, de catre ordonatorul de credite de unde se detaseaza.

In cuprinsul Ordinului se stabileste expres ca plata muncii suplimentare in conditiile legii si ale acestuia nu aduce atingere drepturilor prevazute de lege pentru munca prestata in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza si ca drepturile acordate pentru munca prestata in astfel de zile si drepturile reglementate pentru munca suplimentara in conditiile Ordinului M.J. nr. 2721/2018 nu se pot cumula pentru aceeasi munca prestata.

Avocat Gherasim Andrei-Gheorghe, Colaborator "MCP Cabinet Avocati"Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat