Asistatii social vor pierde ajutorul social daca refuza un loc de munca


Prin Legea nr. 192/2018 s-a modificat si completat Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu consecinte mai putin favorabile decat cele din trecut pentru persoanele care beneficiaza de ajutor social.

I. Obligatii pentru beneficiarii de ajutor social

In concret, conform dispozitiilor acestui nou act normativ, persoanele care beneficiaza de ajutor social vor pierde imediat dreptul la ajutor social daca refuza o singura data un loc de munca ori formare profesionala oferita de agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de munca.

La acest moment legea prevede ca ajutorul social poate fi sistat doar daca beneficiarul de ajutor social refuza de de trei ori un loc de munca ori sa munceasca in folosul comunitatii, pe cand Legea nr. 192/2018, care intra in vigoare incepand cu data de 22 octombrie 2018, nu mai acorda dreptul persoanei asistate la nici un refuz. Singura optiune pentru persoanele asistate social de a beneficia, in continuare, de ajutoare sociale, fara conditionarea acceptarii locului de munca/formarii profesionale, o constituie obtinerea de adeverinte medicale care sa ateste afectiuni incompatibile cu prestarea respectivelor munci.

Refuzul repetat de doua ori al efectuarii de munca sezoniera in regim zilier de catre membrii familiilor beneficiare de ajutor social va avea tot consecinta incetarii ajutorului social. Totusi, prin exceptie, persoanele care au acceptat un loc de munca oferit sau participa la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala oferite de agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de munca nu pierd ajutorul social.

De asemenea, persoanele apte de munca vor pierde dreptul la ajutor social si daca se descopera ca acestia sau alti membri ai familiei lor au obtinut venituri din alte surse. Dreptul de ajutor social inceteaza daca, la o simpla verificare, reiese ca beneficiarul de ajutor social sau familia acestuia a realizat venituri din alte surse pe care nu le-au declarat.

In cazul in care se pierde dreptul la ajutor social, familia sau chiar persoana (fosta asistata social) poate solicita un nou drept la ajutor social dupa trecerea unei perioade de 12 luni de la data deciziei de incetare a dreptului, in conformitate cu dispozitiile art. 15 alin. 8 din lege. Cu toate acestea, prin simpla solicitare nu este garantata acordarea, din nou, a ajutorului social.

II. Obligatii pentru primari

Noua lege include si obligatii pentru primari. Acestia sunt obligati sa intocmeasca un plan de activitati sezoniere pe baza centralizarii solicitarilor primite din partea persoanelor juridice, PFA-urilor, intreprinderilor individuale sau familiale care au nevoie de forta de munca si care isi desfasoara activitatea pe raza unitatii administrativ-teritoriale. Primarii sunt obligati astfel sa recurga la forta de munca locala, respectiv la persoanele care primesc ajutor social.

Conform prevederilor Legii nr. 192/2018, pentru sumele primite cu titlu de ajutor social si raportat la cuantumul ajutorului social din fiecare familie beneficiara, una sau mai multe persoane majore apte de munca din respectiva familie au obligatia de a presta lunar, la solicitarea primarului, actiuni sau lucrari de interes local. Conditiile cumulative impuse de lege sunt ca actiunile/lucrarile:

- sa nu presupuna o activitate care sa depaseasca regimul normal de munca si

- sa fie desfasurate cu respectarea normelor de securitate si igiena a muncii.

Tot primarii sunt cei care vor decide cum si cui se repartizeaza activitatile sezoniere, dupa ce vor fi efectuate de catre beneficiarii de ajutor social orele de munca stabilite.

Motivatia pentru care raportarea cuantumului ajutorului social se face la fiecare familie beneficiara in parte reiese din prevederile Legii nr. 192/2018. Intrucat pot exista cazuri in care beneficiarul de ajutor social se poate afla in incapacitate temporara de munca sau de , obligatia de a presta actiunile/lucrarile de interes local se transfera celorlalte persoane apte de munca din familie. Cu toate acestea, transferul obligatiilor se realizeaza cu acordul primarului.

Neindeplinirea de catre primar a obligatiilor ce rezida din dispozitiile prezentei legi constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 5.000.

Atentie! Legea va intra in vigoare incepand cu data de 22 octombrie 2018.

Avocat Gherasim Andrei-Gheorghe, Colaborator "MCP Cabinet Avocati"Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat