OUG 114/2018: Conditiile scutirii de impozitul pe venitul obtinut din salarii, in domeniul constructiilor si de producere a materialelor de constructii


In Monitorul oficial nr. 1116 din 29.12.2018 a fost publicata OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene.

Prin art. 66 al OUG nr. 114/2018 a fost modificat si completat art. 60 dinLegea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, care reglementeaza si stabileste categoriile de persoane care sunt scutite de la plata impozitului pe venit urmatorii contribuabili. Asftel, dupa punctul 4 al art. 66 din Codul fiscal s-a introdus un nou punct, punctul 5, cu urmatorul cuprins:

"5. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin.(1)-(3), in perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028 inclusiv, pentru care sunt indeplinite urmatoarele conditii:

a) angajatorii desfasoara activitati in sectorul constructii care cuprind:

(i) activitatea de constructii definita la codul CAEN 41.42.43 - sectiunea F - Constructii; domeniile de producere a materialelor de constructii, definite de urmatoarele coduri

(ii) CAEN:

2312 - Prelucrarea si fasonarea sticlei plate;

2331 - Fabricarea placilor si dalelor din ceramic;

2332 - Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii din argila arsa;

2361 - Fabricarea produselor din beton pentru constructii;

2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii;

2363 - Fabricarea betonului;

2364 - Fabricarea mortarului;

2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos;

2370 - Taierea, fasonarea si finisarea pietrei;

2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii;

1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii;

2512 - Fabricarea de usi si ferestre din metal;

2511 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice; 0811 - Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei; 0812 - Extractia pietrisului si nisipului;

711 - Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica;

b) angajatorii realizeaza cifra de afaceri din activitatile mentionate la lit. a) in limita a cel putin 80% din cifra de afaceri totala, calculata cumulat de la inceputul anului, inclusiv luna in care aplica scutirea;

c) veniturile brute lunare din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1) -(3), realizate de persoanele fizice pentru care se aplica scutirea, sunt cuprinse intre 3.000 si 30.000 lei lunar inclusiv si sunt realizate in baza contractului individual de munca;

d) scutirea se aplica potrivit instructiunilor la ordinul comun al ministrului finantelor publice, al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si al ministrului sanatatii, prevazut la art. 147 alin. (17), iar Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate reprezinta declaratie pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiilor de aplicare a scutirii."

Asadar, pentru a benefia de prevederile OUG 114/2018 sunt necesare indeplinirea, cumulativa, a urmatoarelor conditii:

1. sa existe incheiat si inregistrat un contract individual de munca potrivit Codului muncii. Ordonanta nu face nicio disctinctie, astfel ca poate fi incheiat un contract individual de munca pe durata determinata sau nedeterminata, pe timp partial sau normal de 8 ore pe zi, 40 de ore pe saptamana. De asemenea, nu se face nicio referire cu privire la functia care trebuie stabilita (sau, dupa caz, este stabilita) prin contractul individual de munca, important fiind ca societatea angajatoare (angajatorul in sensul dispozitiilor Codului muncii) sa indeplineasca conditiile de la punctele 2 si 3, iar veniturile salariale stabilite prin contractul individual de munca sa fie intre limitele de 3.000 - 30.000 de lei. Scutirea pentru impozitul pe venit NU se aplica veniturilor obtinute de catre zilieri conform Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, sau in baza altor conventii civile;

2. angajatorul sa isi desfasoare activitatea in domeniulConstructii; domeniile de producere a materialelor de constructii, definit potrivit codurilor de mai sus. NU este necesar ca societatea sa aiba codul CAEN principal din lista de mai sus, ci sa il aiba inclus in lista de coduri CAEN din Statut sau conform deciziilor ulterioare;

3. societatea angajatoare sa realizeze incasari de minim 80% din activitatile de constructii si producerea materialelor de constructii. Se vor avea in vedere raportarile incepand cu data de 01 ianuarie 2019, calculate cumulat de la inceputul anului, inclusiv luna in care aplica scutirea;

4. este necesar ca salariul inregistrat si raportat sa fie cuprins intre minim 3.000 de lei si 30.000 de lei, obtinut in baza unui contract individual de munca (vezi model CIM 2019, editabil word AICI), in perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028.

____________________________________

MCP Cabinet avocati,specializati in relatii de munca; relatii comerciale; si protectia datelor.Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat