Modificarile aduse de OUG 114/2018 legislatiei muncii


OUG 114/2018 a adus o serie de modificari si completari actelor normative care reglementeaza regimul zilierilor (Legea 52/2011), regimul impozitarii veniturilor obtinute de salariati din constructii (Codul fiscal) si fondurile de pensii administrate privat (Legea nr. 411/2004).

1. Regimul zilierilor. Potrivit art. 65 din OUG 114/2018, Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 947 din 22 decembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, au fost modificate si se completate urmatoarele:

1.1. Articolul 4 din Legea zilierilor a fost completat cu trei noi alineate, alineatele (6)-(8), cu urmatorul cuprins:

"(6) O persoana nu poate presta activitati in regim zilier mai mult de 120 de zile in decursul unui an calendaristic, indiferent de numarul de beneficiari, cu exceptia zilierilor care presteaza activitati in domeniul cresterii animalelor in sistem extensiv prin pasunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activitati sezoniere in cadrul gradinilor botanice aflate in subordinea
universitatilor acreditate, precum si in domeniul viticol, pentru care perioada poate fi de 180 de zile in decursul unui an calendaristic.
(7) Beneficiarul nu poate utiliza o persoana mai mult de 25 de zile calendaristice in mod continuu in activitatile de tip zilier.
(8) Daca activitatea depusa de zilier necesita o perioada mai mare decat cea prevazuta la alin. (7), acesta poate fi utilizat pe baza de contract de munca pe perioada determinata." (vezi model editabil CIM >>>>> AICI <<<<<).

1.2 Articolul 13, alineatul (1) din Legea zilierilor a fost modificat dupa cum urmeaza:

"(1) Munca necalificata cu caracter ocazional se poate presta in urmatoarele domenii prevazute in Clasificarea activitatilor din economia nationala, actualizata:

a) agricultura, vanatoare si servicii anexe - diviziunea 01;

b) silvicultura, cu exceptia exploatari forestiere - diviziunea 02;

c) pescuit si acvacultura - diviziunea 03;"

Anterior modificarilor aduse de OUG 114/2018 art. 13 alin. (1) din Legea 52/2011 prevedea ca:

"(1) Munca necalificata cu caracter ocazional se poate presta in urmatoarele domenii prevazute in Clasificarea activitatilor din economia nationala, actualizata:

a) agricultura, vanatoare si servicii anexe - diviziunea 01;

b) silvicultura, cu exceptia exploatari forestiere - diviziunea 02;

c) pescuit si acvacultura - diviziunea 03;

d) colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase - clasa 3821 si clasa 3811;

e) recuperarea materialelor - grupa 383;

f) comert cu ridicata al produselor agricole brute si al animalelor vii - grupa 462;

g) activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor - grupa 823;

h) publicitate - grupa 731;

i) activitati de interpretare artistica - spectacole - clasa 9001, activitati-suport pentru interpretarea artistica - spectacole - clasa 9002 si activitati de gestionare a salilor de spectacole - clasa 9004;

j) activitati de cercetare-dezvoltare in biotehnologie - clasa 7211, activitati de cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie - clasa 7219;

k) activitati de cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste - clasa 7220 (sapaturi arheologice);

l) activitati de intretinere peisagistica - plantarea, ingrijirea si intretinerea de parcuri si gradini, cu exceptia facilitatii de locuit particulare - clasa 8130;

m) cresterea materialului saditor - cresterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon pentru transplantare, operatiuni de ingrijire/curatare a pomilor, activitati ale pepinierelor, cu exceptia celor pentru arbori de padure - clasa 0130;

n) activitati ale gradinilor zoologice, botanice si ale rezervatiilor naturale - clasa 9140;

o) cresterea si reproductia animalelor semidomesticite si a altor animale - clasa 0149;

p) hoteluri si alte facilitati de cazare - diviziunea 55; hoteluri si alte facilitati de cazare similare - clasa 5510; facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata - clasa 5520 - tabere de copii, organizate de Ministerul Tineretului si Sportului, direct sau prin unitatile din subordinea acestuia;

q) facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata - clasa 5520 - cabane;

r) activitati ale bazelor sportive - clasa 9311;

s) activitati ale cluburilor sportive - clasa 9312;

s) activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente - diviziunea 5621.

t) restaurante - clasa 5610;

t) alte activitati de alimentatie n.c.a. - 5629;

u) baruri si alte activitati de servire a bauturilor - clasa 5630."

Modificarile aduse de OUG 114/2018 au avut in vedere multiplele situatii in care excesul de activitati in care se poate utiliza munca ziliera a condus la utilizarea de forta de munca care nu beneficiaza de asigurari sociale, fara a fi vorba de munca necalificata cu caracter ocazional, tinand cont ca este necesara limitarea imediata a posibilitatilor de utilizare abuziva a muncii ziliere pentru evitarea consecintelor sociale grave generate de lipsirea cetatenilor de prestatii de asigurari sociale.

2. Regimul impozitarii veniturilor obtinute de salariati din constructii. Salariatii din domeniul constructiilor sunt asigurati in sistemul de asigurari sociale de sanatate, sistemul de asigurari pentru somaj, sistemul asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale si beneficiaza de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate fara plata contributiilor. Salariul minim brut pe tara (fara sporuri sau alte adaosuri) din domeniul constructiilor este stabilit la 3.000 lei lunar, pentru un program de 167,333 ore, reprezentand 17,928 lei/ora.

VeziConditiile scutirii de impozitul pe venitul obtinut din salarii, in domeniul constructiilor si de producere a materialelor de constructii >>>> AICI <<<<

3. Fonduri de pensii administrate privat. Persoanele fizice participante la fondurile de pensii administrate privat, conform Legii nr. 411/2004, se vor putea retrage pentru a transmite integral contributiile la sistemul public de pensii. Sumele contribuite raman in conturile participantilor la fonduri, putand fi retrase la pensionare.

A fost modificat modul de calcul a comisionului de administrare, fiind diminuata componenta procentuala de la 2,5% la 1% din contributiile platite, din care se aloca 0,5% catre Casa Nationala de Pensii Publice. Componenta procentuala din activul net se va determina in functie de rata de rentabilitate, fara a depasi 0,7% (in reglementarea anterioara, cota era fixa, de 0,5%).

Societatile de administrare a fondurilor trebuie sa majoreze capitalul social in doua etape (30 iunie 2019 si 31 decembrie 2019), in functie de valoarea contributiilor administrate.Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat