M. Muncii a elaborat Proiectul de Hotarare privind acordarea biletelor de tratament balnear, pentru anul 2019


In baza Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, organizarea si administrarea sistemului de trimitere la tratament balnear a categoriilor de asigurati care beneficiaza de aceasta prestatie, revine Casei Nationale de Pensii Publice.

Potrivit prevederilor art. 122 din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare ``Locurile de tratament balnear se asigura in unitatile de tratament din proprietatea CNPP si, in completare, prin contracte incheiate, potrivit legii, cu alte unitati de profil".

Acordarea prestatiilor privind tratamentul balnear se face prin atribuirea de bilete de tratament, solicitantilor indreptatiti, in limita numarului de locuri asigurate in unitati de tratament din proprietatea CNPP, precum si a numarului de locuri contractate cu alte unitati de profil si in limita sumelor alocate pentru aceasta prestatie prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2019.

In proiectul de Lege privind bugetul asigurarilor sociale de stat pentru anul 2019, sunt prevazute sume cu aceasta destinatie in valoare de 335.113 mii lei, la capitolul ``Asigurari si asistenta sociala", titlul ``Asistenta sociala``, articolul "Ajutoare sociale", alineatul "Ajutoare sociale in natura" .

Astfel, din aceasta suma vor fi asigurate maximum 59.622 de bilete de tratament balnear, repartizate pe maximum 19 serii asigurate in unitatile de tratament balnear, proprietate a Casei Nationale de Pensii Publice, iar diferenta de bilete se va stabili in urma finalizarii procedurii de achizitie, derulata cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu respectarea prevederilor Hotararii nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Numarul biletelor de tratament balnear ce se acorda gratuit categoriilor de persoane beneficiare de prevederile unor legi speciale si legi cu caracter reparatoriu, precum si categoriilor de persoane beneficiare ale sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, se stabileste prin aplicarea unui procent de maxim 15% la numarul total de bilete de tratament.

Obiectul de reglementare al proiectului de act normativ il constituie acordarea prestatiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2019 prin sistemul organizat si administrat de Casa Nationala de Pensii Publice si nu vizeaza, pentru anul 2019, acordarea biletelor de odihna.

Tinand seama de caracterul social al activitatii de trimitere la tratament balnear se impune ca, pentru asigurarea prestatiilor pentru un numar cat mai mare de beneficiari, CNPP sa stabileasca un pret maxim/bilet. Pentru anul 2019 tariful maxim acceptat pentru un bilet de tratament balnear se stabileste pentru fiecare categorie de confort prin Ordin, de catre Presedintele Casei Nationale de Pensii Publice. Potrivit prevederilor art.122 alin. (6) din Legea nr.263/2010, la incheierea contractelor se va tine seama de gradul de solicitare al statiunii si de categoria de confort oferita, precum si de nivelul maxim al tarifelor, stabilit de catre CNPP.

Pentru biletele de tratament balnear, locurile contractate se vor repartiza pe maximum 19 serii de prezentare, cu o durata de 16 zile.

Pretul biletului de tratament balnear va include tariful pentru 12 zile de tratament.Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat