Uniunea Europeana elaboreaza proiectul InvestEU - instrument financiar de sprijinire a investitiilor si a crearii de locuri de munca


Ambasadorii la UE au confirmat in data de 27 martie 2019 interpretarea comuna la care au ajuns presedintia romana si Parlamentul European cu privire la InvestEU, care va reuni in cadrul unui singur program 14 instrumente financiare diferite disponibile in prezent pentru a sprijini investitiile in UE.

Acordul nu include aspectele bugetare si nici pe cele orizontale, acestea fiind discutate in prezent in cadrul negocierilor privind urmatorul cadru financiar multianual (CFM) al UE pentru perioada 2021-2027.
Obiectivul InvestEU este de a incuraja participarea investitorilor publici si privati la operatiuni de finantare si de investitii prin acordarea de garantii de la bugetul UE, pentru abordarea disfunctionalitatilor pietei si a situatiilor de investitii suboptime.

Garantia UE va fi impartita pentru a acoperi urmatoarele componente de politica:

- infrastructura durabila;
- cercetarea, inovarea si digitalizarea;
- IMM-urile;
- investitiile sociale si competentele.

Consolidand toate instrumentele financiare existente, programul InvestEU se bazeaza pe succesul Fondului european pentru investitii strategice (FEIS), care a fost lansat in iulie 2015 cu scopul de a impulsiona investitiile si de a stimula cresterea economica si ocuparea fortei de munca in UE, intr-un moment in care Europa era inca in proces de redresare in urma crizei financiare si economice.
Principalul partener de investitii va fi Grupul Bancii Europene de Investitii (BEI), care a implementat si a gestionat FEIS. In plus, bancile nationale de promovare si institutiile financiare internationale vor avea acces direct la garantia UE.
Textul va prevedea posibilitatea statelor membre de a canaliza o parte din fondurile alocate politicii de coeziune catre Fondul InvestEU, fonduri care se vor adauga astfel la provizionarea garantiei UE.

Structura de guvernanta va reflecta experienta pozitiva inregistrata in cazul FEIS. Aceasta va asigura ca noul program va functiona ca un ghiseu unic pentru toate instrumentele financiare existente si ca, in afara de BEI, si alti parteneri de implementare vor avea posibilitatea de a accesa in mod direct garantia UE, reflectand totusi rolul central si cunostintele de specialitate ale BEI.

Mai exact, programul InvestEU va fi administrat de:
- un comitet director, insarcinat sa stabileasca orientarile strategice si operationale pentru InvestEU. Acesta va fi alcatuit din patru reprezentanti ai Comisiei, trei reprezentanti ai BEI si doi reprezentanti ai altor parteneri de implementare. Comisia si BEI vor avea drept de veto in cadrul comitetului director. PE va numi un expert fara drept de vot.
- un consiliu consultativ, format din reprezentanti ai partenerilor de implementare, reprezentanti ai statelor membre, un expert numit de Comitetul Economic si Social European si un expert numit de Comitetul Regiunilor. Statele membre se vor reuni si separat. Ambele configuratii ale consiliului consultativ vor oferi consiliere Comisiei si comitetului director.
- pe partea de finantare si investitii, un comitet pentru investitii format din experti independenti si insarcinat sa ofere expertiza externa in materie de evaluare a investitiilor cu privire la proiecte. Secretariatul comitetului pentru investitii isi va avea sediul in cadrul Comisiei; in felul acesta, toti partenerii de implementare vor avea acces la comitetul pentru investitii, caruia ii pot transmite, prin intermediul secretariatului, propunerile lor de operatiuni de finantare si de investitii, in timp ce BEI isi va putea transmite propunerile direct catre comitetul de investitii.

Consiliul se asteapta ca negocierile cu urmatorul Parlament European sa inceapa cat mai curand posibil, cu scopul de a fi finalizate pe baza progreselor realizate, astfel cum sunt reflectate in interpretarea comuna. De asemenea, in cadrul negocierilor va trebui luat in considerare acordul general privind cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027.Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat