MAI a publicat conditiile de stabilire a majorarii salariale pentru munca suplimentara prestata de personalul cu statut special, precum si activitatile deosebite cu caracter operativ sau neprevazut


In Monitorul Oficial nr. 264 din 05.04.2019 a fost publicat Ordinul nr. 35/2019 privind conditiile de stabilire a majorarii salariale pentru munca suplimentara prestata de personalul cu statut special, precum si activitatile deosebite cu caracter operativ sau neprevazut.

Prestarea muncii suplimentare se realizeaza cu respectarea prevederilor legale in vigoare privind programul de lucru si formele de organizare a acestuia.
Comandantii/sefii unitatilor din M.A.I. au obligatia de a dispune masuri pentru asigurarea cu prioritate a perioadei de repaus necesare refacerii capacitatii de munca in cazul personalului propriu care a prestat munca suplimentara.
Sunt activitati deosebite desfasurate in domeniul ordinii si sigurantei publice, in respectarea regimului frontierei de stat a Romaniei, in situatii de urgenta, in personalizarea, emiterea si evidenta generala a documentelor de identitate si a pasapoartelor simple, in emiterea si evidenta permiselor de conducere si a certificatelor de inmatriculare ale autovehiculelor rutiere, pentru indeplinirea sarcinilor si atributiilor de serviciu specifice unitatii potrivit competentelor legal stabilite, acele activitati care se realizeaza in una dintre urmatoarele conditii:
a) au un grad ridicat de risc asupra integritatii fizice, sanatatii sau vietii personalului implicat;
b) au un grad ridicat de complexitate si dificultate;
c) presupun interventia specializata in functie de nivelul de urgenta si/sau gravitate al situatiei/evenimentului;
d) la cresterea capacitatii operationale a unitatii, precum si in situatii de catastrofe, calamitati, tulburari de amploare ale ordinii si sigurantei publice ori alte asemenea evenimente.
Aceste activitati trebuie sa aiba un caracter operativ sau neprevazut.
Prestarea muncii suplimentare in conditiile prevazute la art. 4 se dispune de seful ierarhic, in scris, fara a se depasi 180 de ore anual.
In cazuri cu totul deosebite, se poate aproba prestarea muncii suplimentare peste plafonul de 180 de ore anual, dar nu mai mult de 360 de ore anual, in baza unui raport nominal intocmit de seful ierarhic, aprobat de ordonatorul de credite, cu acordul sindicatului reprezentativ sau, dupa caz, al reprezentantilor salariatilor, potrivit legii, precum si cu incadrarea in fondurile bugetare alocate pentru plata muncii suplimentare.
Majorarea se plateste personalului cu statut special daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) exista ordinul/dispozitia sefului ierarhic de prestare a muncii suplimentare
b) nu beneficiaza de alte drepturi salariale sub forma de majorari, sporuri, compensatii etc. ori de cuantumul acestora, prevazute expres pentru munca suplimentara;
c) compensarea muncii suplimentare, prin ore libere platite, nu a fost posibila in urmatoarele 60 de zile de la prestarea acestei munci;
d) se asigura incadrarea in fondurile bugetare alocate cu aceasta destinatie.
Majorarea se stabileste proportional cu timpul efectiv lucrat ca munca suplimentara si se determina pe baza raportului dintre solda de functie/salariul de functie si durata timpului normal de lucru din luna in care s-a desfasurat munca suplimentara.
Pentru personalul cu statut special ale carui raporturi de serviciu/munca au incetat sau au fost suspendate, precum si pentru cel transferat, plata majorarii pentru munca suplimentara prestata, precum si a drepturilor corespunzatoare muncii astfel prestate, pentru care nu s-a acordat timp liber corespunzator pana la data emiterii actului administrativ, se efectueaza odata cu plata ultimelor drepturi salariale.

Ordinul poate fi consultat integral aici.Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat