MApN a modificat Normele metodologice privind incadrarea in conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii, specifice personalului militar


In Monitorul Oficial nr. 317 din 23.04.2019 a fost publicat Ordinul nr. 72/2019 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind incadrarea in conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii, specifice personalului militar, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.123/2015.

Prin Ordinul MApN 72/2019 au fost operate urmatoarele modificari:

Concediul de risc maternal, concediul de maternitate, concediul de acomodare, concediul paternal, concediul pentru cresterea copilului, concediul pentru cresterea copilului cu handicap, concediul de studii, concediul fara plata, suspendarea din functie ca urmare a cercetarii si judecarii in stare de arest preventiv si perioada de predare a functiei dupa trecerea in rezerva/retragere nu se iau in calcul la stabilirea timpului efectiv lucrat in conditiile locului de munca in care personalul militar si-a desfasurat activitatea la data ivirii acestor situatii.

Evidenta perioadelor aratate anterior se tine in Fisa de evidenta a timpului care nu se ia in calcul la stabilirea timpului efectiv lucrat in conditii de munca deosebite, conditii speciale si alte conditii. Aceasta se actualizeaza permanent in sistemul informatic pentru gestionarea personalului in activitate din Ministerul Apararii Nationale - RESMIL ori de cate ori intervin modificari asupra incadrarii in conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii.

In situatia mutarii in alta unitate sau la trecerea in rezerva, fisa de evidenta actualizata se tipareste, se certifica prin semnatura de catre seful structurii de resurse umane prin mentiunea A«certific exactitatea datelorA», se semneaza de comandantul unitatii, se ia la cunostinta de persoana in cauza si se ataseaza la memoriul original/dosarul personal.

Evidenta perioadelor in care personalul militar lucreaza in conditii de munca deosebite, conditii speciale si alte conditii se tine de catre structura de resurse umane pe Fisa cu locurile de munca care dau dreptul la incadrare in locuri de munca si activitati cu conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii. Aceasta se actualizeaza ori de cate ori intervin modificari asupra incadrarii in astfel de conditii. In situatia mutarii in alta unitate sau la trecerea in rezerva, fisa de evidenta actualizata se tipareste, se certifica, se semneaza de comandantul unitatii, se ia la cunostinta de persoana in cauza si se ataseaza la memoriul original/dosarul personal.

In situatiile in care, la transferul din Ministerul Apararii Nationale in celelalte structuri ale sistemului national de aparare, ordine publica si securitate nationala, personalului militar nu i s-a intocmit sau nu i-a fost actualizata fisa de evidenta, ultima unitate, militara in care acesta si-a desfasurat activitatea sau structura centrala/statul major al categoriei de forte/comandamentul de sprijin de care a apartinut aceasta unitate, in cazul in care a fost desfiintata, elibereaza adeverinta cu incadrarea in conditii de munca pentru intreaga perioada desfasurata in Ministerul Apararii Nationale.

Personalul militar specializat nominalizat pentru executarea activitatilor prevazute la punctul III - Locuri de munca si activitati cu alte conditii pentru care, in vederea pensionarii, se iau in calcul 2 ani pentru fiecare an lucrat in asemenea conditii, numarul curent 4 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.294/2001, cu modificarile ulterioare, instruit conform legislatiei, pe baza pregatirii profesionale si conform atributiilor functionale/fisei postului, beneficiaza de incadrare in alte conditii de munca pe toata durata anului calendaristic daca executa cel putin o activitate in acel an, pe baza documentelor legale justificative.Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat