Ministerul Educatiei a stabilit modalitatea de acordare a voucherelor de vacanta in anul 2019.


In Monitorul Oficial nr. 386 din 16.05.2019 a fost publicat Ordinul nr. 3956/2019 privind stabilirea modalitatii de acordare a voucherelor de vacanta pentru unitatile/institutiile de invatamant de stat, Ministerul Educatiei Nationale si alte unitati/institutii din subordinea/coordonarea acestuia.

In anul 2019 se acorda o singura indemnizatie de vacanta sub forma de vouchere de vacanta, in cuantum de 1.450 lei/salariat, in limita sumelor prevazute in buget alocate cu aceasta destinatie, indiferent de durata contractului individual de munca/raportului de serviciu si/sau timpul de munca.
Beneficiaza de acordarea voucherelor de vacanta personalul incadrat in unitati/institutii care a desfasurat activitate in anul 2019, indiferent de durata acesteia, inclusiv personalul pensionat/detasat si cel aflat in incapacitate temporara de munca, concediu de maternitate, concediu de risc maternal sau concediu pentru ingrijirea copilului bolnav.
In cazul salariatului al carui contract individual de munca/raport de serviciu, la data acordarii voucherelor de vacanta, este suspendat sau a incetat, acesta poate beneficia de vouchere de vacanta numai daca, in termen de maximum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, depune la unitate/institutie o cerere in acest sens, precum si dovada achitarii impozitului aferent prin virament bancar in contul unitatii/institutiei.
In cazul incadrarii in sistem de cumul/plata cu ora, voucherele de vacanta sunt acordate de catre angajatorii unde beneficiarii in cauza isi au functia de baza, potrivit legii. Beneficiarii au obligatia de a depune la unitate/institutie o declaratie in scris in care sa precizeze angajatorul unde au functia de baza.
In cazul salariatilor care in intervalul prevazut au desfasurat activitate la mai multi angajatori, se acorda o singura indemnizatie de vacanta, sub forma de vouchere, in cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, de catre angajatorul unde beneficiarul in cauza isi are functia de baza, potrivit legii. In cazul in care nu se poate stabili functia de baza, beneficiarul indemnizatiei de vacanta alege in scris unitatea care ii acorda voucherele de vacanta, avand obligatia de a transmite, in termen de maximum 10 zile lucratoare, si catre ceilalti angajatori optiunea facuta.
Beneficiarii au dreptul sa isi aleaga unitatea afiliata pentru achizitionarea serviciilor turistice.
Personalul angajat cu mai mult de o norma beneficiaza de vouchere de vacanta in cuantum de 1.450 lei.
Beneficiarii care nu doresc sa primeasca vouchere de vacanta depun o solicitare scrisa in acest sens la unitatea/institutia angajatoare, in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentului ordin.
Beneficiarul poate utiliza voucherele de vacanta pe baza actului de identitate numai pentru achizitionarea de servicii turistice de la unitatile afiliate.
Voucherul de vacanta are perioada de valabilitate de un an de la data emiterii pe suport hartie, respectiv de la data alimentarii pentru voucherele emise pe suport electronic, fara a se intelege ca aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic.
Valorile nominale pentru voucherele de vacanta pe suport hartie sunt multiplu de 50 lei pana la 100 lei, pana la valoarea maxima de 1.450 lei.
Se interzice beneficiarului:
a) utilizarea voucherelor de vacanta pentru achizitionarea altor servicii decat cele prevazute la art. 23 din Normele metodologice privind acordarea voucherelor de vacanta, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 215/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) primirea unui rest de bani la voucherul de vacanta, in cazul in care suma corespunzatoare solicitata este mai mica decat valoarea nominala a voucherului de vacanta;
c) comercializarea voucherelor de vacanta in schimbul unor sume de bani si/sau al altor bunuri si/sau servicii.

Continutul integral al Ordinului poate fi consultat aici.Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat