Proiectele de acte normative aprobate sau de care guvernul a luat act in sedinta Guvernului Romaniei din 20 iunie 2019


In sedinta Guvernului din data de 20 06 2019 acesta a aprobat sau a luat act de urmatoarele acte normative:

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de cooperare intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova in domeniul prevenirii si combaterii coruptiei, semnat la 19 decembrie 2018, la Chisinau
2. PROIECT DE LEGE privind facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice
3. PROIECTUL LEGII resurselor hidrominerale

II. ORDONANTA DE URGENTA
1. ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice

III. HOTARARI
1. HOTARARE privind modificarea anexei nr.2 la Hotararea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019 si pentru prorogarea unor termene
2. HOTARARE pentru modificarea art. 2 alin.(3) din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 864/2016 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privata a persoanelor juridice si fizice care desfasoara activitati economice, daca suprafata proprietatii forestiere este mai mica sau egala cu 30 ha" si a Procedurii de acordare de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privata a persoanelor juridice si fizice care nu desfasoara activitati economice, daca suprafata proprietatii forestiere este mai mica sau egala cu 30 de ha
3. HOTARARE privind aprobarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea in domeniul turismului, semnat la Bucuresti la 22 noiembrie 2018
4. HOTARARE privind modificarea Anexei nr.8 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
5. HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Nationale "Loteria Romana" - S.A., companie aflata sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice
6. HOTARARE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 563/2014 privind organizarea si functionarea Secretariatului de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945-1989
7. HOTARARE privind rectificarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 172/2012 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica "Varianta de ocolire Mihailesti"
8. HOTARARE privind aprobarea modelului steagului comunei Urzicuta, judetul Dolj
9. HOTARARE privind aprobarea stemei comunei Rachiti, judetul Botosani
10. HOTARARE privind aprobarea stemei comunei Sfantu Gheorghe, judetul Ialomita
11. HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 593/2011 privind organizarea si functionarea Institutului National al Patrimoniului
12. HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Societatii de Transport cu Metroul Bucuresti ``Metrorex`` - S.A. aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor
13. HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor
14. HOTARARE privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2019, pentru comuna Calinesti Oas, judetul Satu Mare
15. HOTARARE pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.855/2013
16. HOTARARE privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetica si a Hotararii Guvernului nr.740/2016 privind punerea la dispozitie pe piata a echipamentelor radio
17. HOTARARE pentru aprobarea Strategiei 5G pentru Romania
18. HOTARARE privind aprobarea Actului aditional nr.4 la Acordul de concesiune a 18 perimetre de exploatare, dezvoltare si exploatare petroliera, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.287/2000
19. HOTARARE pentru modificarea anexei nr.1 la Hotararea Guvernului nr.564/2006 privind cadrul de realizare a participarii publicului la elaborarea anumitor planuri si programe in legatura cu mediul
20. HOTARARE pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru Mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu, rectificat
21. HOTARARE privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Buzau de catre domnul Foca Petrica-Lucian

IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema:
- Aprobarea raportului negocierii Acordului-cadru de imprumut dintre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei privind contractarea unui imprumut in valoare de 177 milioane EUR, in vederea sprijinirii proiectului privind modernizarea infrastructurii judiciare in Romania
- Aprobarea semnarii textului negociat al Acordului-cadru de imprumut
- Acordarea imputernicirii de semnare a Acordului-cadru de imprumut Ministerului Finantelor Publice
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea interventiei Romaniei in recursurile formulate de Comisia Europeana, Ungaria si Germania impotriva hotararii Tribunalului Uniunii Europene in cauzele conexate T - 339/16, T - 352/16 si T-391/16, orasele Paris, Bruxelles si Madrid impotriva Comisiei Europene
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea initierii negocierii Acordului de cooperare in domeniul sanatatii intre Ministerul Sanatatii din Romania si Ministerul Sanatatii si Preventiei din Emiratele Arabe Unite
4. MEMORANDUM cu tema: Masuri privind continuarea procesului de descentralizare
5. MEMORANDUM cu tema: Proiect de Declaratie comuna pentru Reuniunea informala a ministrilor economiei din cadrul Forumului anual SUERD 27.06.2019

V. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul protectiei mediului
2. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea articolului 16 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediuluiServicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat