Ministerul muncii a publicat un Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 16/2017 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale


Directiva 2018/957/UE de modificare a Directivei 96/71/CE privind detasarea lucratorilor in cadrul prestarii de servicii stabileste, in ceea ce priveste libertatea de a presta servicii si protectia lucratorilor detasati, un cadru echilibrat nediscriminatoriu, transparent si proportional, respectand in acelasi timp diversitatea relatiilor intre partenerii sociali la nivel national. Obligativitatea transpunerii Directivei 2018/957/UE de catre statele membre conduce la necesitatea reconfigurarii cadrului legislativ existent, impunandu-se crearea unui proiect de lege care sa unifice dispozitiile referitoare la detasare cuprinse in cele doua directive susmentionate.

Astfel, proiectul de lege transpune Directiva 2018/957/UE prin modificarea si completarea dispozitiilor Legii nr.16/2017 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale. In termen de 60 de zile de la data publicarii legii in Monitorul Oficial, se vor adopta norme de aplicare a acesteia, prin hotarare a Guvernului, care va abroga Hotararea Guvernului nr.104/2007 pentru reglementarea procedurii specifice privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale pe teritoriul Romaniei.

Proiectul de lege contine dispozitii care:
- reglementeaza setul suplimentar de conditii de munca si de incadrare in munca pe care urmeaza sa le garanteze intreprinderea care detaseaza lucratori pe teritoriul unui alt stat membru clarifica cooperarea intre autoritatile nationale responsabile de detasare;
- clarifica elementele care definesc notiunile de salariul minim aplicabil salariatului detasat pe teritoriul Romaniei, sanctiune financiara administrativa, sanctiune financiara administrativa, intreprindere utilizatoare, cooperare administrativa;
- defineste notiunile de remuneratia aplicabila pe teritoriul Romaniei, remuneratia aplicabila pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, altul decat Romania sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene, contracte colective de munca cu aplicabilitate generala;
- completeaza dispozitiile din Legea nr. 16/2017 privind activitatea agentului de munca temporara in cadrul detasarii transnationale;
- reglementeaza conditiile de munca si de incadrare in munca a salariatilor detasati in cadrul detasarii transnationala de lunga durata, respectiv situatiile in care detasarea depaseste 12 luni si modalitatea de calcul a acesteia;
- faciliteaza accesul la informatie pe scara larga privind clauzele si conditiile de incadrare in munca de care beneficiaza salariatii detasati pe teritoriul Romaniei, puse la dispozitie pe site-ul Inspectiei Muncii.

Prin proiectul de lege se va spori gradul de sensibilizare al lucratorilor si al intreprinderilor cu privire la drepturile si obligatiile ce le revin in ceea ce priveste termenii si conditiile de incadrare in munca si imbunatateste cooperarea dintre autoritatile nationale insarcinate cu detasarea.

De asemenea, se va imbunatati protectia drepturilor lucratorilor detasati prin prevenirea fraudei, in care drepturile lucratorilor detasati nu sunt intotdeauna respectate.

In acelasi timp, va fi imbunatatit controlul aplicarii drepturilor si tratarea plangerilor, obligand atat statul membru gazda, cat si pe cel de origine, sa garanteze ca lucratorii detasati pot sa inainteze plangeri si sa intenteze actiuni juridice si/sau administrative impotriva angajatorilor lor daca nu le sunt respectate drepturile, cu sprijinul sindicatelor si al altor parti terte interesate.Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat