Ministerul Muncii a propus un proiect de Ordonanta privind o retea europeana de ocupare a fortei de munca


Prin dispozitiile art.5 din Regulamentul (UE) 2016/589 al Parlamentului European si al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o retea europeana de servicii de ocupare a fortei de munca(EURES), accesul lucratorilor la servicii de mobilitate si integrarea mai buna a pietelor fortei de munca si de modificare a Regulamentelor (UE) nr.492/2011 si (UE) nr.1296/2013, denumit in continuare Regulamentul, s-a dispus reinstituirea retelei EURES. Regulamentul a intrat in vigoare la data de 11.05.2016, inlocuind cadrul de reglementare privind EURES, astfel cum figureaza in capitolul II din Regulamentul (UE) nr.492/2011, precum si Decizia de punere in aplicare 2012/733/UE.

Dispozitiile proiectului de ordonanta a Guvernului reglementeaza in principal:
- criteriile de admitere a organizatiilor, respectiv a persoanelor juridice de drept public sau a persoanelor juridice de drept privat pentru a deveni membri sau parteneri EURES;
- desemnarea Serviciului Public de Ocupare al Romaniei, respectiv Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, impreuna cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti, ca membrii EURES;
- termenul in care se face admiterea persoanelor juridice de drept privat precum si a persoanelor juridice de drept public ca membri si parteneri EURES;
- realizarea evidentei persoanelor juridice de drept privat precum si a persoanelor juridice de drept public admise ca membri si parteneri EURES;
- obligatiile persoanelor juridice de drept privat precum si a persoanele juridice de drept public admise ca membri si parteneri EURES;
- efectuarea verificarii conformarii membrilor si partenerilor EURES cu legislatia aplicabila; - incetarea si suspendarea calitatii de membru sau partener EURES;
- readmiterea ca membri sau parteneri EURES a persoanelor juridice de drept privat sau public carora le-a incetat aceasta calitate;
- contestatia administrativa impotriva referatului intocmit de Directia coordonarea retelei nationale EURES, acorduri si relatii internationale din cadrul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca in urma solutionarii cererii depuse in vederea admiterii ca membru sau partener EURES precum si contestatia administrativa formulata impotriva referatului prin care directia mentionata supune aprobarii presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca incetarea calitatii de membru sau partener EURES pentru persoanele juridice de drept privat sau public in situatia carora s-a constatat nerespectarea obligatiilor stabilite prin procedura prevazuta de proiectul de ordonanta a Guvernului.Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat