Executivul a reglementat cadrul legal pentru infiintarea schemelor si fondurilor de pensii ocupationale


Guvernul a aprobat un proiect de lege care reglementeaza cadrul legal necesar pentru infiintarea schemelor de pensii ocupationale si ale fondurilor de pensii ocupationale, inclusiv aspectele legate de administrarea acestora.

Proiectul de lege transpune Directiva (UE) 2016/2341 a Parlamentului European si a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind activitatile si supravegherea institutiilor pentru furnizarea de pensii ocupationale (IORP) si creaza premisele pentru obtinerea unei pensii ocupationale, suplimentara, distincta si in completarea tipurilor de pensii acordate in Romania.

Initiativa constituirii unui fond de pensii ocupationale apartine exclusiv unui administrator autorizat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), in timp ce schema de pensii este stabilita de catre fiecare angajator care doreste si are capacitatea financiara sa ofere angajatilor sai astfel de beneficii.

Astfel, daca un angajator decide sa stabileasca o schema de pensii ocupationale, el este obligat sa ofere informatii despre aceasta tuturor angajatilor sai si poate stabili cuantumuri diferentiate de contributie proprie pentru lucratori pe criterii de vechime, functie sau drepturi salariale. Totodata, pensia ocupationala este facultativa, ceea ce inseamna ca incheierea unor relatii contractuale intre o persoana si un angajator nu poate fi conditionata de obligarea persoanei respective sa contribuie in nume propriu la un fond de pensii ocupationale.

In ceea ce priveste activitatea administratorului fondului de pensii ocupationale, actul normativ aprobat stabileste ca acesta are obligatii de informare catre angajator si participantii la fond, dar si obligatii de raportare catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF). In acelasi timp, administratorul este cel care reprezinta fondul in raporturile cu tertii, inclusiv in fata instantelor judecatoresti.

Proiectul de lege mai prevede, printre altele, ca participantul la un fond de pensii ocupationale poate fi orice persoana care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor si care indeplineste conditiile prevazute in schema/prospectul fondului de pensii ocupationale. De asemenea, la un fond de pensii ocupationale pot participa angajatii unuia sau ai mai multor angajatori.
Contributiile angajatorului si ale angajatului se datoreaza, se colecteaza si se vireaza de catre angajator, iar cele ale persoanelor care obtin venituri din activitati independente sunt virate direct de catre acestea.

Participantii vor putea sa-si transfere valoarea activului personal de la un fond/fonduri la un alt fond de pensii ocupationale sau facultative, fara penalitati, prin crearea mecanismelor de evidenta pe conturi individuale.
De asemenea, o persoana poate participa la mai multe fonduri si le poate cumula la momentul deschiderii dreptului de pensie, iar interesele participantilor si ale beneficiarilor vor fi protejate de Autoritatea de Supraveghere Financiara.Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat