GDPR. In anul 2019, Autoritatea Nationala de Supraveghere a primit peste 6000 de plangeri si a deschis 912 investigatii


In anul 2019, Autoritatea Nationala de Supraveghere a primit un numar total de 6193 de plangeri, sesizari si notificari privind incidente de securitate, pe baza carora au fost deschise 912 investigatii.

Ca urmare a investigatiilor, au fost aplicate28 de amenziin cuantum totalde 2.339.291,75 lei.

De asemenea, au mai fost aplicate134 de avertismentesi au fost dispuse128 de masuri corective.

In anul 2019, in ceea ce priveste activitatea de solutionare a plangerilor, Autoritatea de Supraveghere a primit un numar total de5808plangeri, pe baza carora au fost demarate527 de investigatii.

In ceea ce priveste incidentele de securitate, in anul 2019 operatorii de date au transmis, atat in temeiul RGPD, cat si al Legii nr. 506/2004, un numar de233 de notificari, iar sesizarile privind posibile neconformitati cu dispozitiile RGPD s-au ridicat la un numar de152.

Ca urmare asesizarilor primite si incalcarilor de securitatenotificate de catre operatorii de date cu caracter personal, pe parcursul anului 2019, la nivelul Autoritatii de Supraveghere a fost deschis un numar de385 de investigatii din oficiu.

De asemenea, in contextul cooperarii cu alte autoritati de supraveghere in vederea asigurarii asistentei reciproce, au fost gestionate cca30de solicitari cu privire la aplicarea si respctarea Regulamentului (UE) 679/2016.

Totodata, pe parcursul anului 2019 a fost adresat Autoritatii Nationale de Supraveghere un numar de1106solicitari de emitere puncte de vedere privind diverse aspecte referitoare la modalitatea de interpretare si aplicare a Regulamentului (UE) 679/2016, de catre operatori si imputernicitii acestora, din domeniul public si privat, de catre alte entitati, precum si de catre persoane fizice.

In plus, operatorii, publicul si persoanele vizate au fost informate si prin intermediul celor peste80de raspunsuri furnizate catre cetateni si mass-media, atat din tara, cat si din strainatate, potrivit Legii nr. 544/2001.

In ceea ce priveste activitatea de reprezentare in instanta, Autoritatea Nationala de Supraveghere a gestionat un numar de207 dosareaflate pe rolul instantelor de judecata in diferite stadii procesuale.

Pe parcursul anului 2019, operatorii au continuat sa declareresponsabilii cu protectia datelor, inregistrandu-se la Autoritatea Nationala de Supraveghere un numar de4318responsabili numiti de catre operatorii din sectorul public si privat.Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat