Efectele noilor reglementari asupra profesiei de avocat, in contextul starii de urgenta


UNBR informeaza asupra efectelor unor noi reglementari asupra profesiei de avocat, in contextul starii de urgenta

- OUG nr. 29/2020 privind unele masuri economice si fiscal bugetare publicata in M. Of 230/21.03.2020 (in continuare OUG nr. 29/2020)

- OUG nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, publicata in M. Of. 231/21.03.2020 (in continuare OUG nr. 30/2020)

1) Termenele de depunere a declaratiilor fiscale se mentin neschimbate (pentru toti contribuabilii):

Toti contribuabilii, indiferent de forma de organizare, vor fi obligati sa respecte termenele de depunere a declaratiilor fiscale - primul termen fiind pe 25 martie 2020 - TVA si impozite salariale.

Contribuabililor nu li se vor calcula insa dobanzi si penalitati de intarziere pentru neplata la timp a obligatiilor fiscale. Conform OUG nr. 29/2020, pe perioada starii de urgenta, pentru obligatiile fiscale scadente incepand cu data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta (21.03.2020) si neachitate pana la incetarea masurilor prevazute de starea de urgenta nu se calculeaza si nu se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere conform Codului de procedura fiscala.

Aceasta masura ramane valabila inca 30 de zile de la data incetarii starii de urgenta.

Starea de urgenta a fost instituita in data de 16 martie 2020, pe o durata de 30 zile.

2) Amanarea termenului de plata a taxelor locale

S-a amanat termenul de plata pentru impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020. Bonificatiile se vor acorda in cazul platii integrale a impozitului pana la noul termen de 30 iunie 2020;

3) Masuri speciale de procedura fiscala: executari silite

Se suspenda sau nu incep masurile de executare silita prin poprire a creantelor bugetare, cu exceptia executarilor silite care se aplica pentru recuperarea creantelor bugetare stabilite prin hotarari judecatoresti pronuntate in materie penala.

Aceasta masura ramane valabila inca 30 de zile de la data incetarii starii de urgenta.

4) Amanarea la plata pentru serviciile de utilitati si a chiriei

Pe durata starii de urgenta, profesiile care indeplinesc servicii de interes public: notar public, avocat, executor judecatoresc, a caror activitate este afectata direct prin masurile dispuse de autoritati pentru prevenirea si combaterea pandemiei.

In cazul profesiilor liberale (profesia de avocat fiind mentionata expres) criteriile de stabilire a beneficiarilor vor fi stabilite prin hotarare de guvern.

Membrii acestor profesii sunt obligati ca pe perioada instituirii starii de urgenta sa ia masurile necesare continuitatii activitatii, cu observarea regulilor de disciplina sanitara. Nerespectarea acestei obligatii constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza cu excluderea din profesie.

(!) Atragem atentia faptului ca inca nu s-a publicat actul normativ care reglementeaza criterii pentru a beneficia de facilitatile mentionate.

5) Indemnizatia de somaj tehnic (OUG nr. 30/2020)

Pe perioada starii de urgenta instituita prin Decretul Presedintelui Romaniei nr.195/2020, pentru perioada suspendarii temporare a contractului individual de munca din initiativa angajatorului [art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii], urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizatiile de care beneficiaza salariatii se stabilesc la 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat si se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu brut.

Pentru anul 2020 valoarea castigului salarial mediu brut a fost stabilita la 5.429 lei, rezultand astfel un maxim suportat din bugetul asigurarilor pentru somaj de 4.072 lei.

De masura specificata anterior beneficiaza salariatii angajatorilor care indeplinesc una din conditiile:

a) intrerup activitatea total sau partial in baza deciziile emise de autoritatile publice competente potrivit legii pe perioada starii de urgenta decretate si detin certificatul de situatii de urgenta;

b) reduc activitatea ca urmare a efectelor pandemiei si nu au capacitatea financiara de a achita plata tuturor salariilor angajatilor lor. Angajatorii pot beneficia de plata indemnizatiei pentru cel mult 75% dintre angajatii care au CIM active la data intrarii in vigoare a OUG.

Pentru angajatorii de la lit. b) de mai sus, plata indemnizatiei se va realiza in baza unei declaratii pe propria raspundere din care sa reiasa faptul ca acesta inregistreaza o diminuare a incasarilor din luna anterioara depunerii declaratiei pe propria raspundere cu minim 25% fata de media incasarilor din perioada ianuarie - februarie 2020 si ca nu are capacitate financiara de a plati toti angajatii.

Indemnizatia este supusa impozitarii si platii contributiilor sociale conform prevederilor Codului fiscal. Calculul, retinerea si plata impozitului pe venit, a CAS si respectiv a CASS se realizeaza de angajator din indemnizatiile incasate din bugetul asigurarilor pentru somaj.

6) Indemnizatia pentru incetarea activitatii, pentru profesionisti, altii decat cei care au calitatea de angajatori

Profesionistii reglementati de Codul Civil care nu au calitatea de angajatori si intrerup activitatea total sau partial in baza deciziilor emise de autoritati conform Decretului privind instituirea starii de urgenta, beneficiaza din bugetul general consolidat de o indemnizatie egala cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata stabilit pentru anul 2020 - si anume 2.230 lei.

A se vedea si:

Pastrati-va si Protejati-va salariatii! Veti avea din nou nevoie de ei!

Somajul_tehnic_pe_perioada_starii_de_urgenta

Munca la domicilliu si tele-munca. Ce le diferentiaza?

Modificarea unilaterala si temporara a locului si felului muncii in contextul pandemiei cu coronavirus

Starea de cantatina. Indemnizatia pentru carantina si pentru reducerea timpului de lucru

Suspendarea contractului de munca ca urmare a carantinei sau fortei majore

7) Concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

Persoanele asigurate au dreptul la concediu si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca fara indeplinirea stagiului de cotizare pentru urgente medico - chirurgicale, TBC, boli infectocontagioase din grupa A, neoplazii si SIDA.

De asemenea, persoanele asigurate au dreptul la concediu si indemnizatie pentru carantina fara indeplinirea conditiei privind stagiul de asigurare.

De asemenea, prin derogare de la prevederile generale din OUG, certificatele de concediu medical care cuprind a 91-a zi sau depasesc 183 de zile acordate in perioada starii de urgenta se elibereaza si se deconteaza fara avizul medicului expert al asigurarilor sociale.

8) Acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant (Legea nr. 19/2020)

- acordarea, la cerere parintilor, a unor zile libere platite de angajator cu 75% din salariul de baza corespunzator unei zile lucratoare, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat;

- decontarea indemnizatiei nete incasate efectiv de parinte din Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, numai pe perioada inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, ca urmare a conditiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situatii extreme decretate astfel de catre autoritati.

Indemnizatia este supusa impozitarii si platii contributiilor de asigurari sociale, acestea fiind suportate de angajator.

Zilele libere platite se pot acorda numai parintilor care au copii cu varsta de pana la 12 ani, inscrisi in cadrul unei unitati de invatamant (sau au copii cu dizabilitati cu varsta de pana la 18 ani, inscrisi in cadrul unei unitati de invatamant), iar locul de munca ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca.

Aceste dispozitii sunt aplicabile angajatilor formelor de exercitare a profesiei.Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat