Telekom Romania a fost sanctionat contraventional pentru incalcarea normelor GDPR


Autoritatea Nationala de Supraveghere a finalizat in data de 23.04.2020 o investigatie la operatorul Telekom Romania Communications SA si a constatat incalcarea dispozitiilor art. 32 din Regulamentul General privind Protectia Datelor.

Operatorul Telekom Romania Communications SA a fost sanctionat contraventional cu amenda in cuantum de 14524.2 lei, echivalentul a 3.000 EURO.

Investigatia a fost demarata in urma primirii unor plangeri prin care petentul areclamat utilizarea frauduloasa a datelor sale personale la incheierea unor contracte pe numele sau de catre Telekom Romania Communications SA.

In cursul desfasurarii investigatiei Autoritatea Nationala de Supraveghere a constatat caoperatorulnu a implementat suficiente masuride securitatecare sa includa verificarea exactitatii datelor personale colectate telefonic (la distanta) in scopul incheierii contractelor.

Acest fapt a condus la o prelucrare ilegala a datelor petentului prin incheierea unor contracte de abonament pe numele sau, folosind datele personale din contractul preexistent, fara verificarea corectitudinii acestora, contrar obligatiilor prevazute de art. 32 din RGPD. In acest sens, art. 32 prevede, printre altele, la alin. (1) lit. b) si obligatia operatorului de a implementa masuri tehnice si organizatorice adecvate, incluzand capacitatea de a asigura confidentialitatea, integritatea, disponibilitatea si rezistenta continue ale sistemelor si serviciilor de prelucrare.

De asemenea, operatorului i s-a aplicat si masura corectiva de a asigura conformitatea cu RGPD a operatiunilor de colectare si prelucrare ulterioara a datelor personale, prin implementarea unor proceduri eficiente de identificare a persoanelor, care sa previna prelucrarea ilegala a datelor personale si dezvaluirea lor neautorizata, atat de catre angajatii/colaboratorii TelekomRomania Communications SA, cat si de catre persoanele imputernicite si angajatii/colaboratorii acestora,precum si instruirea regulata a acestora si verificarea periodica a respectarii instructiunilor date, raportat la art. 58 alin. (2) lit. d) din RGPD.Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat