Angajatorii vor avea posibilitatea reînnoirii avizului de încadrare în condiţii deosebite de muncă până la data de 31 decembrie 2009


Angajatorii vor avea posibilitatea reînnoirii avizului de încadrare în condiţii deosebite de muncă până la data de 31 decembrie 2009, stabileşte o hotărâre adoptată de Guvern în şedinţa de miercuri.
Actul normativ modifică şi completează Hotărârea nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite. Noua metodologie se aplică numai angajatorilor care deţin la data de 31 decembrie 2008 avizul de reînnoire şi care nu au realizat până la această dată măsurile necesare în vederea normalizării condiţiilor de muncă. Potrivit actului normativ, reînnoirea avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite se acordă de către inspectoratul teritorial de muncă în baza planului de prevenire şi protecţie revizuit, care să asigure îmbunătăţirea nivelului securităţii şi al protecţiei sănătăţii lucrătorilor. Planul trebuie să cuprindă măsuri şi acţiuni eşalonate pe întreaga perioadă, astfel încât, până cel târziu la data de 31 decembrie 2009, locurile de muncă să se încadreze în condiţii normale. De asemenea, planul de prevenire şi protecţie trebuie să conţină atât măsurile rămase restante cât şi alte măsuri necesare normalizării condiţiilor de muncă. Hotărârea adoptată stabileşte şi alte documente necesare pentru reînnoirea avizului, respectiv: ü raport medical întocmit de medicul de medicina muncii privind starea de sănătate a lucrătorilor expuşi la noxele fizico-chimice şi agenţi biologici, care au determinat încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite, pentru perioada cuprinsă între data reînnoirii şi data de 31 decembrie 2008. ü dovada depunerii la casele teritoriale de pensii a documentului prin care s-a obţinut reînnoirea avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite şi a listei cuprinzând categoriile profesionale care lucrează în aceste locuri de muncă până la data de 31 decembrie 2008. Până în prezent, reînnoirea avizului se făcea doar pe baza solicitării de reînnoire a avizului, a buletinelor de determinări de noxe profesionale şi a planului de prevenire şi protecţie revizuit. Potrivit hotărârii, aceste documentele pot fi depuse la inspectoratul teritorial de muncă în termen de maximum 60 de zile de la data solicitării de reînnoire a avizului, ci nu în termen de maximum 120 de zile, aşa cum prevedea HG nr. 246/2007. Perioada cuprinsă între 31 decembrie 2008 şi data reînnoirii avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite constituie stagiu de cotizare în condiţii deosebite de muncă, pentru care angajatorii datorează, după caz, diferenţa dintre cota de contribuţie de asigurări sociale pentru condiţii deosebite de muncă şi cea declarată de către aceştia. O altă prevedere stabileşte că locurile de muncă, activităţile şi categoriile profesionale încadrate în grupele I si a-II-a de muncă până la data de 1 aprilie 2001 sunt considerate activităţi desfăşurate în condiţii deosebite. Excepţie fac activităţile care, conform Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, sunt prevăzute ca fiind activităţi desfăşurate în locuri de muncă în condiţii speciale. Potrivit hotărârii adoptate în şedinţa de ieri, după trecerea a 6 luni de la prelungirea termenului, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, împreună cu autorităţile competente, va elabora un raport privind realizarea măsurilor pentru reînnoirea avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite. NOTE: Prin HG nr.246/2007, perioada de valabilitate a avizelor reînnoite a fost fixată pentru data de 31 decembrie 2008, însă s-a constatat că numeroşi angajatori sunt în curs de realizare a programelor de normalizare a condiţiilor de muncă. În prezent, situaţia locurilor de muncă încadrate în condiţii deosebite este: - număr de societăţi ce deţin aviz de încadrare în condiţii deosebite - 427; - număr de locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite - 3021; - număr de lucrători încadraţi în condiţii deosebite - 75843.Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat