MINISTERUL MUNCII. Acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului în cazul sarcinilor multiple


Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, cu modificarile si completarile ulterioare, reglementeaza faptul ca persoanele care, în ultimul an anterior datei nasterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Codului Fiscal,
beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului în vârsta de pâna la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de pâna la 3 ani, precum si de o indemnizatie lunara. Potrivit prevederilor art.6 alin.(1) din actul normativ mentionat concediul si indemnizatia lunara, precum si stimulentul lunar se cuvin pentru fiecare dintre primele 3 nasteri sau, dupa caz, pentru primii 3 copii adoptati, luati în plasament sau în plasament în regim de urgenta ori încredintati în vederea adoptiei. Textul mentionat, cuprins în Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.148/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, în prezent prevede acordarea indemnizatiei pentru nastere si nu pentru fiecare copil rezultat în urma unei singure nasteri. Prin urmare este un drept al parintelui si nu al copilului. Aceasta prestatie înlocuieste pe perioada concediului de crestere a copilului venitul salarial al parintelui care îndeplineste conditiile de acordare si opteaza pentru aceasta forma de sprijin. Pentru fiecare copil nascut, indiferent ca parintii realizeaza sau nu venituri profesionale, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.148/2005, se acorda alocatia de stat pentru copii prevazuta de Legea nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, cu modificarile si completarile ulterioare, în cuantum majorat la 200 lei, fata de cuantumul actual de 42 lei care se acorda copiilor care au împlinit vârsta de 2, respectiv 3 ani. Tinând cont de cele mentionate, indiferent de numarul copiilor rezultati la o nastere, se acorda o singura indemnizatie. Însa, pentru fiecare dintre copiii în vârsta de pâna la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, se acorda alocatia de stat în cuantum de 200 lei, alocatia de stat fiind un drept al fiecarui copil. Astfel, în cazul îndeplinirii conditiilor de acordare a indemnizatiei pentru cresterea copilului, familia va beneficia de o singura indemnizatie în cuantum de 600 lei sau 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni, dar nu mai mult de 4.000 lei si de una, doua sau mai multe alocatii de stat în functie de numarul copiilor în vârsta de pâna la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap. Potrivit prevederilor Programului de Guvernare, avem în vedere reanalizarea sistemului de prestatii sociale, inclusiv acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului, astfel încât sa raspundem solicitarilor existente, dar mai ales nevoilor reale ale populatiei. De altfel, modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.148/2005, este prevazuta ca prioritate în Programul Legislativ. Cu aceasta ocazie se va avea în vedere si reconsiderarea acordarii indemnizatiei în cazul copiilor rezultati din sarcini multiple, dupa o ampla dezbatere cu societatea civila, ministerele si institutiile centrale cu atributii în domeniu.Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat