Muncile periculoase pentru copii interzise prin lege


Guvernul a adoptat o hotarare prin care defineste, interzice si elimina muncile periculoase pentru copii.

Cazurile de copii implicati in munci intolerabile si munci periculoase in sectorul formal si informal sunt identificate de catre profesionistii din diferite domenii de activitate, cum ar fi: inspectia muncii, asistenta sociala si protectia copilului, educatia, sanatatea, politia.

aToate cazurile de copii implicati in cele mai grave forme de munca a copiilor, respectiv munci intolerabile si munci periculoase, se raporteaza obligatoriu la directia generala de asistenta sociala si protectia copilului, care coordoneaza activitatea echipei intersectoriale locale pentru prevenirea si combaterea exploatarii copiilor prin munca si asigura monitorizarea acestor cazuria a declarat Ioana Muntean.

Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului evalueaza cazurile de copii implicati in munci intolerabile si munci periculoase in vederea luarii masurilor care se impun si oferirii serviciilor necesare pentru copii si familiile acestora, in baza unui plan de reabilitare si/sau integrare sociala ori, in cazul in care copilul este separat de familie, a unui plan individualizat de protectie.

Potrivit actului normativ, muncile periculoase pentru copii sunt determinate de urmatoarele criterii:

- expunerea la riscuri fizice, psihologice sau sexuale;

- efectuarea de activitati sub pamant, sub apa, la inaltimi periculoase sau in spatii restranse;

- efectuarea de activitati cu masini, materiale sau instrumente periculoase, care implica manipularea sau transportul unor greutati;

- efectuarea de activitati intr-un mediu in care copiii sunt expusi la actiunea unor substante, agenti sau proceduri periculoase, ori in conditii de temperatura, umiditate, zgomot sau vibratii care le-ar prejudicia sanatatea si in alte conditii de alta natura;

- efectuarea de activitati in conditii extrem de dificile, pe parcursul mai multor ore sau in timpul noptii, ori pentru care copilul este retinut intr-un mod nejustificat de catre angajator si in alte conditii de aceasta natura;

- efectuarea de activitati in locurile cu conditii deosebite sau speciale de munca, stabilite potrivit legii;

- expunerea la riscuri de accidentare sau de imbolnavire profesionala;

A orice forma de munca care, prin natura acesteia, contravine scopurilor si masurilor luate in vederea frecventarii obligatorii a unei forme de invatamant, potrivit legii.

Metodologia de interventie multidisciplinara si interinstitutionala, precum si modalitatea prin care se realizeaza monitorizarea globala a acestor cazuri, la nivel judetean, respectiv local al sectoarelor municipiului Bucuresti, se aproba prin Hotarare a Guvernului in termen de 90 de zile de la publicarea hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei.

Reglementarea prestarii, de catre copii, de activitati in domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar, de modeling, in sectorul formal in baza contractelor civile, precum si de activitati din cadrul educatiei tehnologice, instruirii practice, stagiului la agenti economici, in vederea prevenirii muncilor periculoase se aproba tot prin Hotarare a Guvernului, in termen 90 de zile de la publicarea actului normativ in Monitorul Oficial.

Parintii sau reprezentantii legali ai minorului depistati ca permit copilului sau folosesc copilul la efectuarea de munci periculoase sunt obligati sa frecventeze programe de educatie parentala sau, dupa caz, de consiliere, in baza serviciilor asigurate sau facilitate de directia generala de asistenta sociala si protectia copilului.

Fapta parintelui sau a reprezentantului legal care refuza aceste servicii sau care a beneficiat de programe de educatie parentala si consiliere si continua sa foloseasca sau sa permita copilului efectuarea de munci periculoase constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100 la 1500 lei.

De asemenea, fapta persoanei fizice care foloseste copiii la efectuarea de munci periculoase, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 la 1000 lei, daca nu a fost savarsita in astfel de conditii incat potrivit legii sa fie considerata infractiune.

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se face de catre politie, in urma sesizarii scrise din partea directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului.

Actul normativ se aplica tuturor categoriilor de angajatori, organizatiilor neguvernamentale, persoanelor fizice autorizate si asociatiilor familiare, precum si persoanelor fizice care utilizeaza munca minorilor in sectorul informal si in cel formal.

De asemenea, prevederile hotararii se aplica in domeniul muncii, asistentei sociale si protectiei copilului, educatiei, sanatatii, precum si in oricare alt domeniu cu incidenta asupra copilului.Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat