M. Muncii: Prelungirea termenelor de depunere a proiectelor pentru subventionarea salariilor noilor angajati, a formarii profesionale si imbunatatirea conditiilor de munca


Anul acesta, intreprinderile din Romania au avut posibilitatea sa acceseze, prin POSDRU, finantari nerambursabile pentru angajarea de noi salariati, formarea profesionala a celor care au deja un loc de munca si pentru imbunatatirea conditiilor de munca in scopul diminuarii riscului accidentelor si imbolnavirilor profesionale.

Valoarea totala a celor sase linii de finantare lansate in cadrul schemelor de ajutor de stat si de minimis, in data de 31 martie 2009, a fost de 142,4 milioane de euro.

Pana in data de 9 octombrie s-au depus 294 de cereri de ajutor de stat si de minimis in valoare de 48,40 milioane euro (cursul utilizat este cel comunicat de ACIS, respectiv 1 euro = 4,1926 lei). Din cele 294 de cereri depuse, pana la data de 9 octombrie au fost evaluate 250 de cereri. Dintre acestea au fost selectate 128 de cereri, cu o valoare nerambursabila de 22,61 milioane de euro.


Situatia cererilor depuse, a sumelor solicitate, precum si a cererilor evaluate si sectate pana la data de 9 octombrie, este urmatoarea:
A· pentru linia de finantare a€˛Sprijin financiar pentru ocuparea€¯ (nr. 73)
o au fost depuse 32 de cereri de finantare cu o valoare totala de 4,76 milioane de euro;
o au fost evaluate 28 de cereri, 4 fiind inca in proces de evaluare;
o dintre cele 28 de cereri evaluate, au fost selectate pentru finantare 11 cereri, cu o valoare totala a ajutorului solicitat de 3,03 milioane de euro, ceea ce reprezinta 11,76% din suma alocata;
A· pentru linia de finantare a€˛Sprijin financiar pentru ocuparea persoanelor din mediul rurala€¯ (nr. 74)
o au fost depuse 8 cereri de finantare cu o valoare totala de 0,7 milioane euro;
o au fost evaluate 7 cereri, una fiind inca in proces de evaluare;
o dintre cele 7 de cereri evaluate, a fost selectata pentru finantare o cerere, cu o valoare a ajutorului solicitat de 0,02 milioane euro, ceea ce reprezinta 0,07% din suma alocata;
A· pentru linia de finantare a€˛Programe de mentorat pentru tinerii angajatia€¯ (nr. 75):
o a fost depusa o singura cerere de finantare cu o valoare de 0,37 milioane euro;
o cererea de finantare depusa a fost evaluata si selectata pentru finantare. Astfel, din suma totala alocata acestei linii de finantare, ajutorul solicitat pana in prezent de intreprinderile din Romania reprezinta un procent de 17,13%
A· pentru linia de finantare a€˛Calificarea/recalificarea angajatilor propriia€¯ (nr. 76):
o au fost depuse 53 de cereri de finantare cu o valoare totala solicitata de 8,97 milioane euro;
o au fost evaluate 45 de cereri, 8 fiind inca in proces de evaluare;
o dintre cele 45 de cereri evaluate, au fost selectate pentru finantare 23 cereri, cu o valoare totala a ajutorului solicitat de 3,12 milioane de euro, ceea ce reprezinta 19,12% din suma alocata;
A· pentru linia de finantare a€˛Specializarea/ perfectionarea angajatilor propriia€¯ (nr.77):
o au fost depuse 110 cereri de finantare cu o valoare totala solicitata de 22,6 milioane de euro;
o au fost evaluate 93 de cereri, 17 fiind inca in proces de evaluare;
o dintre cele 93 de cereri evaluate, au fost selectate pentru finantare 41 de cereri, cu o valoare totala a ajutorului solicitat de 9,72 milioane de euro, ceea ce reprezinta 73% din suma alocata;
A· pentru linia de finantare a€˛Bani pentru sanatatea si siguranta salariatilora€¯ ( nr. 78):
o au fost depuse 90 de cereri de finantare cu o valoare totala solicitata de 10,98 milioane de euro;
o au fost evaluate 76 de cereri, 14 fiind inca in proces de evaluare;
o dintre cele 76 de cereri evaluate, au fost selectate pentru finantare 51 de cereri, cu o valoare totala a ajutorului solicitat de 6,34 de milioane de euro, ceea ce reprezinta 28,8% din suma alocata.


Din datele prezentate mai sus, rezulta ca, deocamdata, cu exceptia liniei de finantare care acorda sprijin pentru specializarea si/sau perfectionarea angajatilor proprii, intreprinderile din Romania nu au solicitat integral fondurile alocate pentru schemele de ajutor de stat si de minimis. Cel mai scazut interes a fost manifestat de angajatori pentru fondurile alocate subventionarii salariilor noilor angajati proveniti din mediul rural si programelor de mentorat menite sa ajute integrarea absolventilor de liceu sau de facultate la primul lor loc de munca.
Pentru a da o sansa in plus intreprinderilor din Romania de a atrage, prin proiecte de calitate, sumele puse la dispozitie de Uniunea Europeana, prin Fondul Social European, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale a decis prelungirea termenului de depunere a proiectelor si reaminteste companiilor ca accesarea acestor fonduri nerambursabile, in actuala perioada de criza, reprezinta un sprijin real pentru mentinerea locurilor de munca si imbunatatirea performantelor propriilor angajati.


Astfel, pentru a veni in sprijinul companiilor private si de stat, potentiali beneficiari ai schemelor de ajutor de stat si de minimis, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale a luat decizia sa prelungeasca pana la 31 martie 2010 termenul limita de depunere a proiectelor pentru urmatoarele linii de finantare:
A· a€˛Sprijin financiar pentru ocuparea€¯ (nr. 73) - prin care se acorda ajutor pentru acoperirea costurilor salariale a persoanelor nou incadrate;
A· Sprijin financiar pentru ocuparea persoanelor din mediul rurala€¯ (nr. 74) a€“ prin care se acorda ajutor pentru acoperirea costurilor salariale a persoanelor din mediul rural nou incadrate;
A· a€˛Programe de mentorat pentru tinerii angajatia€¯( nr. 75) a€“ prin care se acorda ajutor pentru acoperirea costurilor programelor de mentorat pentru tinerii angajati;
A· a€˛Calificarea/recalificarea angajatilor propriia€¯( nr. 76) a€“ prin care se acorda ajutor pentru acoperirea costurilor cu formarea profesionala (calificare/ recalificare) a angajatilor proprii;
A· a€˛Bani pentru sanatatea si siguranta salariatilora€¯( nr. 78) a€“ prin care se acorda ajutor pentru acoperirea costurilor cu asigurarea conditiilor pentru sanatate si securitate la locul de munca.

Reamintim ca pot aplica in cadrul acestor linii de finantare doar intreprinderile, indiferent de marime si de natura capitalului, iar suma maxima pe care o poate accesa un potential benefiaciar este de 2 milioane de euro pentru angajarea de noi salariati, 2 milioane de euro pentru formarea profesionala a angajatilor si 200.000 de euro pentru imbunatatirea conditiilor de munca. Din aceste fonduri angajatorii pot subventiona pe o perioada de 12 luni jumatate din salariile noilor angajati care provin din randul somerilor ce nu si-au gasit un loc de munca in ultimele sase luni, precum si a persoanelor care sunt unici intretinatori de familie, sau care au depasit varsta de 50 de ani, sau provin din comunitati rome, ori nu au studii. Pentru angajarea celor care sunt in somaj de mai bine de doi ani angajatorii pot subventiona tot 50% din salarii, dar timp de 24 de luni, iar pentru angajarea persoanelor cu disabilitati a€“ 75% din salarii si 100% din investitiile facute pentru adaptarea spatiului de lucru si asigurarea echipamentelor necesare acestor persoane. In ceea ce priveste formarea profesionala, generala si specifica, subventia acordata unei intreprinderi este cuprinsa intre 25% si 80% din cost, in functie de de cursul de formare, marimea intreprinderii si tipul angajatului. In ceea ce priveste imbunatatirea conditiilor de munca angajatorii pot cere subventionarea investitiilor facute de intreprinderi in acest sens.Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat