M. Muncii: Proiect privind modificarea reglementarilor registrului general de evidenta a salariatilor


Proiect de Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor, cu modificarile si completarile ulterioare

Proiectul de hotarare de Guvern propune:
a「 obligaAナa angajatorilor de a inregistra in registrul general de evidenAヂ a
salariaAナlor elementele de identificare a tuturor salariaAナlor - nume, prenume, CNP, data
angajarii, funcAナa/ocupaAナa conform specificaAナei COR sau altor acte normative, tipul
contractului - cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitaAナi de catre salariat;
a「 inregistrarea in registru a datei si temeiului incetarii contractului individual de
munca la data incetarii contractului individual de munca;
a「 obligaAナa de transmitere a registrului la inspectoratul teritorial de munca in a
carui raza isi au sediul sau domiciliul, dupa caz, cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii
activitaAナi de catre primul salariat si, ulterior, de catre fiecare nou salariat;
a「 completarea prevederilor referitoare la contravenAナi cu doua noi contravenAナi,
respectiv: neinregistrarea contractelor individuale de munca in registrul general de evidenAヂ a
salariaAナlor anterior inceperii activitaAナi si completarea registrului general de evidenAヂ a
salariaAナlor cu date eronate;
a「 stabilirea amenzii de 1500 lei pentru fiecare contract neinregistrat in registrul
general de evidenAヂ a salariaAナlor anterior inceperii activitaAナi, fara ca valoarea cumulata a
amenzii sa depaseasca 20000 lei;
a「 stabilirea amenzii de 3500 a 5000 lei pentru completarea registrului general de
evidenAヂ a salariaAナlor cu date eronate.

Proiectul se incadreaza in sfera actelor care pot fi adoptate de Guvern in condiAナile art. 110 alin. (4) din ConstituAナa Romaniei,
republicata, intruca aspectele reglementate nu implica promovarea unor politici noi, iar emiterea
acestei hotarari nu presupune o decizie de oportunitate, aflata la latitudinea Guvernului, ci este
neaparat a fi emisa de Guvern pentru asigurarea executarii dispoziAナilor de nivel primar.Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat