Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin PredutM. Muncii: Proiect privind modificarea reglementarilor registrului general de evidenta a salariatilor


Proiect de Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor, cu modificarile si completarile ulterioare

Proiectul de hotarare de Guvern propune:
a「 obligaAナa angajatorilor de a inregistra in registrul general de evidenAヂ a
salariaAナlor elementele de identificare a tuturor salariaAナlor - nume, prenume, CNP, data
angajarii, funcAナa/ocupaAナa conform specificaAナei COR sau altor acte normative, tipul
contractului - cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitaAナi de catre salariat;
a「 inregistrarea in registru a datei si temeiului incetarii contractului individual de
munca la data incetarii contractului individual de munca;
a「 obligaAナa de transmitere a registrului la inspectoratul teritorial de munca in a
carui raza isi au sediul sau domiciliul, dupa caz, cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii
activitaAナi de catre primul salariat si, ulterior, de catre fiecare nou salariat;
a「 completarea prevederilor referitoare la contravenAナi cu doua noi contravenAナi,
respectiv: neinregistrarea contractelor individuale de munca in registrul general de evidenAヂ a
salariaAナlor anterior inceperii activitaAナi si completarea registrului general de evidenAヂ a
salariaAナlor cu date eronate;
a「 stabilirea amenzii de 1500 lei pentru fiecare contract neinregistrat in registrul
general de evidenAヂ a salariaAナlor anterior inceperii activitaAナi, fara ca valoarea cumulata a
amenzii sa depaseasca 20000 lei;
a「 stabilirea amenzii de 3500 a 5000 lei pentru completarea registrului general de
evidenAヂ a salariaAナlor cu date eronate.

Proiectul se incadreaza in sfera actelor care pot fi adoptate de Guvern in condiAナile art. 110 alin. (4) din ConstituAナa Romaniei,
republicata, intruca aspectele reglementate nu implica promovarea unor politici noi, iar emiterea
acestei hotarari nu presupune o decizie de oportunitate, aflata la latitudinea Guvernului, ci este
neaparat a fi emisa de Guvern pentru asigurarea executarii dispoziAナilor de nivel primar.


Ultimele Stiri despre munca

| Guvernul a aprobat infiintarea postului de atasat pe probleme de munca si sociale in cadrul Ambasadei Romaniei in Statul Israel
| Concilierea/medierea prealabila a conflictelor de munca dintre angajator si salariati. Noile propuneri legislative pentru completarea Codului muncii
| Guvernul aloca in anul 2019 ajutoare de peste 500.000 de lei persoanelor aflate in situatii de necesitate sau deosebite
| Ministerul Muncii a modificat Metodologia de acordare a sumelor de la bugetul de stat,organizatiilor neguvernamentale privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
| MAI a publicat conditiile de stabilire a majorarii salariale pentru munca suplimentara prestata de personalul cu statut special, precum si activitatile deosebite cu caracter operativ sau neprevazut
| Guvernul a modificat Regulamentul-cadru pentru personalul din familia ocupationala de functii bugetare "Invatamant".
| Uniunea Europeana elaboreaza proiectul InvestEU - instrument financiar de sprijinire a investitiilor si a crearii de locuri de munca
| RIL: Decizia ICCJ nr. 9/2019 privind incadrarea in conditii speciale de munca a activitatii desfasurate in cadrul unitatilor de prospectiuni geologice sau de exploatari in subteran
| Ministerul Educatiei si Ministerul Muncii au aprobat Metodologia de elaborare, actualizare si gestionare a Registrului national al calificarilor profesionale din Romania
| Guvernul a aprobat criteriile de acreditare a agentiilor de intermediere intre cererea si oferta de munca ziliera

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat