Normarea muncii judecatorilor


Consiliul Superior al Magistraturii este singurul organism din sistemul judiciar romanesc abilitat sa procedeze la normarea muncii judecatorilor, preocupare pe care o manifesta in derularea proiectului pentru stabilirea volumului optim de munca si asigurarea calitatii activitatii in instanta.

Este exclusa exercitarea acestui atribut de catre orice alt organism, inclusiv de catre Colegiile de conducere ale instantelor de judecata.

In calitate de garant al independentei justitiei, Consiliul Superior al Magistraturi are competenta elaborarii si implementarii proiectului pentru stabilirea programului optim de munca.

Proiectul vizeaza solutionarea cu celeritate a cauzelor aflate pe rolul instantelor de judecata cu respectarea drepturilor procesuale ale partilor implicate in derularea procedurilor judiciare in conformitate cu prevederile art. 6 din Conventie, in vederea optimizarii activitatii judiciare.

Scopul programului il constituie asigurarea calitatii actului de justitie prin: stabilirea unui standard anual in raport de numarul, complexitatea si stadiul procesual al dosarelor, alocarea unui timp adecvat fiecarei cauze, evitarea riscurilor legate de afectarea randamentului profesional al judecatorilor.

De asemenea, programul urmareste cresterea eficientei activitatii instantei prin echilibrarea volumului de munca.

Proiectul discutat de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii se va materializa in continutul unei hotarari, document ce urmeaza a fi publicat pe pagina de internet a institutiei.Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat