M. Muncii aduce lamuriri referitoare la Clasificarea Ocupatiilor din Romania


COR (Clasificarea Ocupatiilor din Romania) este un nomenclator aparut in anul 1995 si aprobat prin Ordinul comun al Ministrului Muncii si Protectiei Sociale si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Statistica nr. 138/1949/1995.

In prezent, in nomenclator sunt cuprinse 3852 de ocupatii, dar numarul lor se modifica in permanenta in functie de modificarile din piata muncii.

COR reprezinta sistemul de identificare, ierarhizare si codificare a tuturor ocupatiilor desfasurate in economie, indiferent de tipul si locul desfasurarii lor. COR se aplica in toate domeniile de activitate economica si sociala, la completarea documentelor oficiale, ori de cate ori se cere precizarea ocupatiei care face obiectul activitatilor desfasurate. Utilizarea codurilor COR este obligatorie pentru toate organele administratiei publice centrale si locale, unitatile bugetare, agentii economici, indiferent de forma de proprietate, organizatiile patronale, sindicale, profesionale si politice, fundatiile,asociatiile, persoanele fizice si juridice, denumite in continuare utilizatori.
Ocupatiile cuprinse in COR sunt rezultatul unei activitati continue, pentru ca piata muncii din Romania, ca si cea din Uniunea Europeana, este o piata dinamica, supusa permanent unor schimbari generate, pe de o parte, de modificarea continutului unor activitati, de disparitia altora, precum si de aparitia unui numar semnificativ de ocupatii noi induse de procesele tehnologice actuale, de diversificarea productiei si de progresul tehnic, iar pe de alta, de criza economica.Astfel, COR-ul este rezultatul nevoilor pietei. In consecinta, oricare dintre meseriile cuprinse in COR are utilitate pentru agentii economici si/sau institutiile publice.
Actualizarea si revizuirea acestui nomenclator se realizeaza, la solicitarea utilizatorilor, de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale impreuna cu Institutul National de Statistica, procedura de actualizare fiind aprobata prin Ordinul comun nr. 270/273 din 12 iunie 2002 al Ministrului Muncii si Presedintelui INS. In vederea introducerii unei ocupatii in COR, solicitantul trebuie sa depuna la Ministerul Muncii urmatoarea documentatie:
a) memoriu justificativ din care sa reiasa:
1. denumirea ocupatiei, in limba romana, pentru care se face cererea de introducere in COR;
2. codul COR pentru grupa de baza, precum si codul COR pentru ocupatia propusa a fi introdusa in COR;
3. codul activitatii economice din Clasificarea activitatilor din economia nationala (CAEN), care presupune introducerea ocupatiei propuse, pentru realizarea concordantei dintre activitate si ocupatie;
4. studiile si analizele facute de agentii economici interesati pe piata fortei de munca, din care sa rezulte necesitatea actualizarii, anexate memoriului justificativ;
b) descrierea ocupatiei din care sa rezulte urmatoarele elemente: atributii si responsabilitati; uneltele si instrumentele de lucru utilizate; programul de lucru; mediul de activitate; situatiile de risc; cerintele pentru exercitarea ocupatiei; cerintele referitoare la formarea profesionala; nivelul de instruire solicitat pentru practicarea ocupatiei; tipul actului de calificare solicitat pentru practicarea ocupatiei; specializarea obtinuta prin actul de calificare, conform legislatiei in vigoare; salarizarea; promovarea in munca; dinamica meseriei pe piata muncii; meserii inrudite din COR; specializarile;
c) adresa din partea ministerului de resort care reglementeaza activitatea in domeniu sau, dupa caz, a asociatiilor profesionale (comitetelor sectoriale), din care sa rezulte acordul acestora pentru actualizarea COR;
d) precizarea bazei legale prin care s-a aprobat practicarea ocupatiei respective.
Pornind de la cele enuntate mai sus, revizuirea si actualizarea Clasificarii Ocupatiilor din Romania (COR) a fost un proiect necesar, determinat, pe de o parte, de aceasta dinamica ocupationala, iar pe de alta, de necesitatea ca toti utilizatorii acestui nomenclator sa aiba acces la o singura clasificare, evitandu-se astfel o serie de probleme aparute la incheierea contractelor individuale de munca, elaborarea standardelor ocupationale si a celor de pregatire profesionala etc., generate de utilizarea altor nomenclatoare aparute pe site-uri web sau publicate fara acordul MMFPS.
Nu in ultimul rand, revizuirea clasificarii a fost impusa de obligativitatea ca Romania sa implementeze Clasificarea Internationala Standardizata a Ocupatiilor -ISCO-08 si sa adapteze anchetele statistice conform structurii acestei clasificari reglementare impusa de Comisia Europeana.Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat