M. Muncii a supus dezbaterii publice proiectul de Lege privind sistemul unitar de pensii publice. Vezi textul proiectului


Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale (MMFPS) a supus dezbaterii publice proiectul de Lege privind sistemul unitar de pensii publice.

MMFPS explica necesitatea adoptarii acestui proiect de lege care are menirea de a imbunatati sustenabilitatea financiara a sistemului de pensii, mentinerea standardelor de viata ale pensionarilor in plata, tratamentul corect pentru viitorii pensionari, reducerea pensionarilor anticipate si inasprirea criteriilor de acordare a pensiei de invaliditate, simplificarea legislatiei referitoare la pensiile publice si cresterea varstelor de pensionare.

In anul 2009, cheltuielile totale anuale pentru pensii in Romania au fost de circa 39 miliarde lei, constituind cea mai mare categorie de cheltuieli bugetare, ponderea acestora in Produsul Intern Brut fiind de 8%, cu tendinta de crestere.

De asemenea, bugetul asigurarilor sociale de stat inregistreaza, inca din anul 2006 deficite anuale, in anul 2009 ajungand la cel mai mare deficit, cu o valoare de cca. 1,5 miliarde EURO.

Schimbari preconizate

Prezenta lege urmeaza sa reglementeze sistemul unitar de pensii publice care va functiona pe baza principiilor mentionate mai sus si va include o serie de masuri de reformare :

a Cresterea si egalizarea varstelor standard de pensionare pentru barbati si femei.

Legea prevede continuarea cresterii varstelor de pensionare pana in 2014 la 60 de ani pentru femei si 65 de ani pentru barbati, asa cum a fost stabilita in baza legislatiei in vigoare. La finalizarea acestei etape, se continua cu cresterea, din anul 2015, a varstei de pensionare numai pentru femei de la 60 de ani, pana la 65 de ani, pana in 2030, cresterea se realizeaza gradual. In 2030, atat barbati cat si femeile vor iesi la pensie la aceeasi varsta standard - 65 de ani.

De asemenea, legea prevede o cresterea graduala a stagiului complet de cotizare, necesar obtinerii unei pensii pentru limita de varsta pentru femei, de la 27 ani si 6 luni in ianuarie 2010, la 30 de ani in 2015 si la 35 de ani in 2030. Pentru barbati, cresterea graduala a stagiului complet de cotizare, necesar obtinerii unei pensii pentru limita de varsta, va fi de la 32 ani si 6 luni in ianuarie 2010, la 35 de ani in 2015.

Stagiul minim de cotizare necesar pentru obtinerea unei pensii din sistemul unitar de pensii publice va create gradual de la 12 ani si 6 luni in ianuarie 2010,la 15 ani in 2015, atat pentru femei cat si pentru barbati.

a Cresterea varstelor de pensionare pentru personalul din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale.

In prezent cadrele militare si functionarii publici cu statut special din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale se pensioneaza la varsta de 55 de ani, atat femeile cat si barbatii. Noua lege prevede cresterea, din anul 2011, a varstei de pensionare a categoriilor profesionale mentionate mai sus, atat pentru femei cat si pentru barbati, de la 55 de ani, pana la 60 de ani, pana in 2030. Cresterea se realizeaza gradual.

De asemenea, prezenta lege prevede cresterea graduala a stagiului complet de cotizare, necesar obtinerii unei pensii pentru limita de varsta, atat pentru femei, cat si pentru barbati de la 25 ani la 30 de ani in 2030, precum si cresterea graduala a stagiului minim de cotizare in specialitate, necesar obtinerii unei pensii pentru limita de varsta, atat pentru femei cat si pentru barbati, de la 15 ani la 20 de ani in 2030.

a Reevaluarea varstelor standard de pensionare pentru persoanele ce vor fi integrate in sistemul unitar de pensii din magistratura, diplomatie, personal auxiliar din instante de judecata, functionari publici parlamentari.

De la intrarea in vigoare a sistemului unitar de pensii publice, persoanele care urmau sa iasa la pensie cu varste stabilite de legi speciale, vor beneficia de pensie la varstele de pensionare stabilite prin calendarul de crestere a varstelor de pensionare pentru barbati si femei, care se va aplica asiguratilor din sistemul unitar de pensii publice, astfel:

> Magistratii, personalul auxiliar din instante, personal asimilat, de la 60 de ani in prezent, atat femei cat si barbati:

a Femei - 58 ani si 9 luni;

a Barbati - 63 ani si 9 luni;

> Functionari publici parlamentari, personal asimilat, de la 65 de ani in prezent atat femei cat si barbati:

a Femei - 58 ani si 9 luni;

a Barbati - 63 ani si 9 luni.

a Integrarea persoanelor apartinand sistemelor speciale de pensii in sistemul unitar de pensii publice

Vor fi integrate in sistemul unitar de pensii publice toate persoanele care activeaza in prezent in domenii in care se utilizeaza legi / prevederi speciale de pensionare. Integrarea urmareste stabilirea acelorasi obligatii si drepturi pentru cei toti asiguratii sistemului de pensii publice.

Obligatiile stabilite prin prezenta lege se refera la plata contributiei de asigurari sociale, atat de angajator cat si de angajat. Conform cotelor actuale de contributii de asigurari sociale, angajatorul ar va plati 20.8%, aplicat fondului de salarii brute iar angajatul 10.5% aplicat salariului brut lunar, conform legii. In cazul personalului din aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala se transfera cei 5% ce se plateau la bugetul de stat catre bugetul asigurarilor de stat si se adauga inca 5.5%. Majorarea cu 5.5% a contributiei, se realizeaza prin cresterea soldei/ salariului brut astfel incat castigul net sa nu fie afectat.

Stabilirea pensiilor se face prin inmultirea numarului mediu de puncte pe care persoana l-ar fi realizat pe toata durata de activitate, daca ar fi platit contributii de asigurari sociale, cu valoarea unui punct de pensie, stabilita prin lege (732,8 lei in ianuarie 2010).

a Procedura de stabilire a valorii punctului de pensie, si anume:

Valoarea punctului de pensie se stabileste prin lege.

Valoarea punctului de pensie de la intrarea in vigoare a prezentei legi si pana in anul 2020, se va majora anual cu 100% rata inflatiei, la care se adauga 50% din cresterea reala a salariului mediu brut, realizate pe anul precedent.


In situatia in care unul dintre acesti indicatori, are valoare negativa, la stabilirea valorii punctului de pensie se utilizeaza indicatorul cu valoare pozitiva.

In situatia in care acesti indicatori au valori negative se pastreaza ultima valoare a punctului de pensie.

Incepand cu anul 2021, valoarea punctului de pensie se majoreaza anual cu 100% rata inflatiei la care se adauga 45% din cresterea reala a salariului mediu brut, realizate pe anul precedent. Procentul din cresterea reala a salariului mediu brut, luat in considerare la majorarea anuala a valorii punctului de pensie, se reduce gradual cu cate 5 % in fiecare an.

Incepand cu anul 2030, valoarea punctului de pensie se majoreaza anual cu 100% rata inflatiei realizata pe anul precedent .

Pentru persoanele inscrise la pensie incepand cu 1 ianuarie 2011, la punctajul mediu anual determinat, se aplica un indice de corectie calculat ca raport intre 43.3% din salariul mediu brut realizat pe anul precedent si valoarea unui punct de pensie in vigoare la acea data.

Indicele de corectie mentionat se aplica o singura data, la inscrierea initiala la pensie.

a Cresterea numarului de contribuabili la sistemul unitar de pensii publice cu cei care realizeaza venituri din profesii liberale, manageri, asociatii familiale

Principiul obligativitatii si principiul contributivitatii la sistemul unitar de pensii publice va asigura ca toate persoanele care obtin venituri profesionale sa plateasca contributii la bugetul asigurarilor sociale de stat. Persoanele mentionate mai sus fac parte din categoria liberilor profesionisti, a managerilor, a membrilor asociatiilor familiale, etc. Desi in prezent exista cca. 400.000 persoane cu venituri din profesii liberale, care platesc impozite la bugetul de stat (date de la Agentiei Nationale de Administrare Fiscala), doar 100.000 de persoane, platesc conform legii contributii pentru pensii.

Se pot asigura in sistemul public de pensii, pe baza de contract de asigurare sociala, in conditiile prezentei legi, avocatii, personalul clerical si cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate in sistemul public, precum si persoanele care nu se regasesc in cadrul celor mentionati de prezenta lege .

In sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii si persoanele care realizeaza exclusiv din drepturi de autor, conventii civile sau contracte de colaborare, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel putin 4 salarii medii brute utilizate la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Aceste persoane se asigura in baza venitului stabilit prin declaratia lunara de asigurare.

Plata contributiei de asigurari sociale datorate de acesti asiguratii se face lunar, in cota prevazuta de lege, in limita unui plafon minim reprezentat de valoarea coeficientului de ierarhizare 1, utilizat in Legea salarizarii unice si un plafon maxim care nu poate fi mai mare decat valoarea corespunzatoare a cinci salarii medii brute


a Descurajarea numarului de pensionari anticipate partiale

Conform datelor Casei Nationale de Pensii (CNPAS), numarul de pensii anticipate partiale aflate in plata este de 115.000, tendinta fiind de crestere. Noua lege prevede inasprirea conditiilor de acordare a acestui tip de pensie, crescand penalizarea acordata la 0,75% pentru fiecare luna de pensionare anticipata fata de varsta standard de pensionare.

Anticiparea nu poate sa depaseasca 60 de luni (5 ani) fata de varsta standard de pensionare, iar penalizarea maxima devine 45% fata de 30% in prezent.

In perioada de anticipare, persoana nu poate cumula pensia anticipata partiala cu un venit salarial (cu exceptia asociatului unic, asociati comanditari sau actionari). La implinirea varstei standard de pensionare, penalizarea se ridica.

a Descurajarea pensionarilor de invaliditate abuzive, nejustificate medical.

Documentarul medical completat de medicul curant (specialist pentru boala principal invalidanta) va fi inlocuit cu raportul medical de evaluare completat de medicul asigurarilor sociale. De asemenea, se prevad reglementari suplimentare, cu termene si mai ales cu penalizari, la procedura de expertizare medicala.

In acest mod se asigura cresterea responsabilitatii medicului asigurarilor sociale. In sprijinul acestuia, legea prevede posibilitatea incheierii de conventii intre casele de pensii si spitale, laboratoare, clinici, etc. pentru reverificarea dosarelor medicale la care exista suspiciuni.

De asemenea, legea prevede ca acordarea gradului III de invaliditate in cazul persoanelor cu boli obisnuite sau accidente nelegate de munca, sa se faca numai dupa implinirea varstei de 45 de ani. Celelalte persoane din aceasta categorie pot beneficia de recalificare si reinsertie profesionala.

a Finantarea indemnizatiei de insotitor pentru pensionarii de invaliditate gradul I din bugetul de stat.

Indemnizatia de insotitor care se acorda pensionarilor de invaliditate gradul I nu reprezinta o prestatie de asigurari sociale de natura contributiva, ci una de asistenta sociala. Ea reprezinta un venit salarial acordat persoanei insarcinate sa ingrijeasca un invalid de gradul I, fiind o indemnizatie identica cu cea care se plateste de la bugetul de stat in cazul persoanelor cu handicap de gradul I.

Legea prevede ca finantarea acestei indemnizatii de insotitor sa se faca de la bugetul de stat si nu de la bugetul de asigurari sociale de stat, urmand ca plata acestei prestatii sa se faca in continuare, prin casele de pensii.

Textul integral al Proiectului AICIServicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat