Firmele care angajeaza someri nu vor plati CAS-ul 6 luni de la incadrarea acestor persoane


Avand in vedere persistenta efectelor crizei economico-financiare asupra pietei muncii din Romania si riscul ca nivelul ridicat al somajului sa se mentina si sa se transforme in somaj de lunga durata si inactivitate;

Luand in considerare recomandarile Uniunii Europene, Organizatiei Internationale a Muncii si a altor foruri internationale si europene de a elabora si aplica masuri de stimulare a ocuparii fortei de munca prin sprijinirea crearii de locuri de munca si de a mentine preocuparile pentru diminuarea incidentei somajului, mai ales pentru evitarea somajului de lunga durata;

Tinand cont de prioritatile asumate in Programul de Guvernare 2009 a 2012 si solicitarile formulate de partenerii sociali,

Intrucat aceste imprejurari vizeaza interesul public si constituie elementele unei situatii extraordinare, ce nu sufera amanare, se impune adoptarea de masuri imediate pentru reglementarea unor masuri in vederea stimularii crearii de noi locuri de munca si diminuarii somajului

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art.1 - (1) Angajatorii care, in anul 2010, pe locurile de munca nou create stabilesc, in conditile legii, raporturi de munca cu persoane provenite din randul somerilor aflate in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca cu minimum 3 luni anterioare datei stabilirii raporturilor de munca potrivit prezentei ordonante de urgenta si pe care le mentin in activitate pe o perioada de cel putin 12 luni, beneficiaza, pe o perioada de maximum 6 luni de la data incadrarii, de scutire de la plata contributiilor de asigurari sociale pentru aceste persoane.

(2) Scutirea de la plata contributiilor de asigurari sociale nu se acorda:

a) angajatorilor care in ultimele 12 luni premergatoare datei stabilirii raporturilor de munca potrivit prezentei ordonante, au mai avut raporturi de munca stabilite cu persoanele prevazute la alin.(1);.

b) angajatorilor care stabilesc raporturi de munca cu persoanele prevazute la alin. (1), pe locuri de munca devenite vacante, rezultate in urma incetarii unor raporturi de munca in ultimele 12 luni anterioare datei stabilirii raporturilor de munca potrivit prezentei ordonante de urgenta.

Art.2 - (1)Scutirea de la plata contributiilor sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru persoanele prevazute la art.1 alin.(1) se acorda incepand cu luna urmatoare lunii stabilirii raporturilor de munca.

(2) In situatia in care stabilirea raporturilor de munca se realizeaza incepand cu data de intai a lunii, scutirea de la plata contributiilor sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru persoanele prevazute la art.1 alin.(1) se acorda incepand cu aceasta data.

(3) In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin notiunea de contributii de asigurari sociale se intelege contributia de asigurari sociale, contributia de asigurari pentru somaj, contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, contributia la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, contributia pentru asigurari sociale de sanatate, inclusiv contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, datorate, potrivit prevederilor legale, de angajatori.

Art.3 - In situatiile in care, raporturile de munca ale persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1) inceteaza anterior perioadei de 12 luni, in temeiul art. 55 lit. b) sau al art. 65 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, angajatorii sunt obligati sa plateasca sumele de care au fost scutiti, reprezentand contributiile de asigurari sociale datorate pe perioada mentinerii in activitate, pentru fiecare persoana care a fost incadrata in baza prezentei ordonantei de urgenta.

Art.4 -Angajatorii care, potrivit prezentei ordonante de urgenta, au beneficiat de scutirea de la plata contributiilor de asigurari sociale si care, in perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si data expirarii celor 12 luni prevazute la art. 1 alin. (1), efectueaza si alte concedieri, pentru motive care nu tin de persoana salariatului, sunt obligati sa plateasca contributiile de asigurari sociale de care au fost scutiti.

Art.5 a (1) Perioada prevazuta la art.1 alin. (1) constituie stagiu de cotizare fara plata contributiei angajatorului.

(2) Pentru stabilirea si calculul indemnizatiei de somaj prevazute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare se utilizeaza salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare in perioada prevazuta la art.1 alin. (1) pentru care angajatorii au beneficiat de scutirea de la plata contributiilor de asigurari sociale. In situatia in care stagiul de cotizare realizat potrivit alin. (1) este corespunzator unei fractiuni de luna, se utilizeaza salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata in vigoare in perioada respectiva, corespunzator fractiunii de luna.

(3) Prin derogare de la dispozitiile art. 34 alin. (11) lit. a) si ale art. 35 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, perioada prevazuta la alin. (1), in care salariatii realizeaza stagiu de cotizare fara plata contributiei angajatorului, se ia in calcul la stabilirea perioadei de 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii pentru acordarea indemnizatiei de somaj, prevazuta la art. 34 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si la realizarea stagiului minim de cotizare in sistemul asigurarilor pentru somaj.

(4)Pentru stabilirea si calculul drepturilor prevazute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, se utilizeaza venitul brut realizat lunar la care asiguratul datoreaza contributia individuala de asigurari sociale.

(5) a Pentru stabilirea si calculul indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate prevazute de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile ulterioare, se utilizeaza salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare in perioada prevazuta la art.1 alin. (1). In situatia in care stagiul de cotizare realizat potrivit alin. (1) este corespunzator unei fractiuni de luna, se utilizeaza salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata in vigoare in perioada respectiva, corespunzator fractiunii de luna.

Art.6 a Prevederile din cuprinsul prezentei ordonante de urgenta se completeaza, in mod corespunzator, cu prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat