M. Muncii: Rezultatele controlului de verificare a modului de aplicare a Legii privind venitul minim garantat


Reprezentantii Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale in colaborare cu angajatii prefecturilor au inceput din luna mai un amplu control de verificare a modului de aplicare a „Legii privind venitul minim garantat” ( Legea nr.416 / 2001).

Controlul a fost declansat simultan in toate judetele, echipele de control fiind alcatuite la nivelul fiecarui judet din inspectori sociali si angajati ai prefecturilor.
Datele de mai jos releva activitatea acestor comisii pana la data de 16 iulie 2010.

Numarul total de primarii inspectate de la data declansarii controlului este de 1.403, reprezentand 44.11% din numarul total de primarii existente in tara (3,181 primarii).
De la inceputul controlului si pana in data de 16 Iulie 2010, au fost verificate un numar de 71,334 dosare, reprezentand 53.31% din total dosare privind acordarea venitului minim garantat, aflate in plata, aferente primariilor controlate (total dosare 133,798 ).
In judetele Bihor, Constanta, Hunedoara, Iasi, Prahova, Teleorman, Timis au fost verificate toate dosarele aflate in plata la aceasta data.

Principalele abateri constatate, cu privire la modul de aplicare a Legii 416/2001, privind acordarea venitului minim garantat, au fost:
- nerespectarea obligatiei beneficiarilor de venit minim garantat, de a face dovada ca sunt in evidenta AJOFM;
- lipsa sau neactualizarea, conform legii, a actelor doveditoare cu privire la veniturile beneficiarilor ;
- nerespectarea obligatiei primarilor de a efectua anchete sociale din 6 in 6 luni ;
- nerespectarea de catre primari, a obligatiei de a da dispozitie scrisa la momentul modificarii cuantumului sau incetarii dreptului de ajutor social ;
- nerespectarea obligatiei, in cazul persoanelor apte de munca, de a prezenta din 3 in 3 luni adeverinte de la AJOFM, prin care sa faca dovada ca se afla in cautarea unui loc de munca;
- lipsa actelor doveditoare prind incapacitatea de munca ;
- nerespectarea obligatiei beneficiarului de a efectua actiuni de interes local;
- nerespectarea obligatiei primarilor de a intocmi planul de actiuni sau lucrari de interes local, de repartizare a orelor de munca conform legii, da a tine evidenta efectuarii orelor de munca sau de afisare a listei cu beneficiarii de venit minim garantat .

Pana la acest moment, din totalul dosarelor verificate la nivel national, au fost propuse spre a fi suspendate sau incetate la plata, cumulat de la inceputul controlului, un numar de 17,859 dosare, adica 25% dintre acestea (13.35% din totalul dosarelor existente in primariile inspectate).
De asemenea, in aceasta perioada, pentru nerespectarea Legii privind venitul minim garantat, au fost aplicate amenzi primariilor in suma totala de 118,800 lei.

Misiunea de control cu privire la modul de respectarea si aplicare a legii privind venitului minim garantat, va continua pana la verificarea tuturor primariilor din tara.Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat