Precizarile M. Muncii privind corecta aplicare a dispozitiilor OUG 58/2010, modificata prin 82/2010


Pentru corecta informare a opiniei publice cu privire la modul de aplicare a prevederilor OUG nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, modificata prin OUG nr. 82/2010, Ministerul Muncii face urmatoarele precizari:


Pentru a veni in sprijinul contribuabililor si pentru a preintampina eventuale
situatii de genul celor generate de aplicarea OUG nr.58/2010 in luna august
2010 si in virtutea faptului ca respectul pentru cetatenii, care isi depun
contributiile, reprezinta o prioritate absoluta, Ministerul Muncii, Familiei si
Protectiei Sociale a dispus adoptarea unei set de masuri concrete, care sa
sprijine institutiile responsabile de implementarea acestor acte normative,
respectiv Casa Nationala de Pensii(CNPAS) si Agentia Nationala pentru
Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sa isi indeplineasca atributiile in conditii
optime. Astfel, acest set de masuri prevede:
a€¢ Crearea la nivel teritorial a unor Puncte de lucru ale Agentiilor de
Ocupare a Fortei de Munca la sediul Caselor de Pensii si ale Caselor
de Pensii la sediul Agentiilor de Ocupare, astfel incat depunerea
declaratiilor si incasarea contributiilor individuale atat pentru pensii,
cat si pentru somaj, sa se poata face la sediul oricareia dintre cele
doua institutii. In cadrul acestui Punct de lucru vor lucra persoane
specializate din cadrul institutiei responsabile, astfel la Punctul de
lucru al CNPAS vor activa specialisti CNPAS, iar la cel al ANOFM
specialisti ANOFM. Exemplu concret: contribuabilul X din judetul Y,
care se deplaseaza la Casa Judeteana de Pensii pentru plata
contributiei de asigurari sociale, va putea plati si contributia de
asigurari de somaj in aceeasi locatie, la Punctul de lucru al Agentiei
Judetene de Ocupare deschis in sediul Casei Judetene de Pensii si
viceversa.
a€¢ Prelungirea Programului de lucru cu publicul, dupa cum urmeaza:
- 20-24 septembrie 2010, pana la orele 1900;
- 25 septembrie, pana la orele 1300;
- 27 septembrie, pana la orele 1800.
a€¢ Nominalizarea unei persoane in cadrul fiecarei institutii de la nivel
teritorial, care sa gestioneze comunicarea cu mass-media, astfel
incat sa se poata oferi raspunsuri rapide si clare oricarei solicitari a
presei.
a€¢ Instruirea personalului implicat in operatiunea de preluare a
declaratiilor si de incasare a contributiilor, in sensul unui
comportament profesionist si a unei atitudini pro-active si pline de
bunavointa fata de contribuabili, pentru a oferi un serviciu public de
calitate si a se evita repetarea unor situatii similare celor de luna
precedenta.
Subliniem faptul ca declaratiile pot fi depuse personal, prin persoana
imputernicita, conform legii, sau prin posta, in acest caz in dublu exemplar,
insotite de copie dupa cartea de identitate si dovedirea calitatii ( autorizatie,
contract de drepturi de autor etc.).

Asiguram toti contribuabilii vizati de aceste acte normative, ca depunem absolut
toate eforturile si diligentele necesare pentru ca depunerea si incasarea
contributiilor sa fie facilitata, prioritara fiind eliminarea aglomeratiei si tratarea
tuturor cetatenilor in mod respectuos.
De asemenea, dorim sa subliniem importanta intelegerii faptului ca un act
normativ nu se aplica retroactiv, ci de la data publicarii in Monitorul
Oficial. Concret, dorim sa explicam tuturor celor vizati de prevederile
actelor normative mentionate ca pentru veniturile incasate anterior datei
de 10.09.2010 se aplica prevederile OUG nr.58/2010, iar pentru veniturile
obtinute dupa data de 10.09.2010 se aplica prevederile OUG nr.82/2010.
Acest lucru se traduce in fapt prin urmatoarele situatii:
a) in cazul veniturilor de naturCˇ profesionalCˇ, altele decat cele salariale,
platite in luna august, pentru care asiguratii nu au achitat si nu au
declarat contributia individualCˇ de asigurCˇri sociale si cea de asigurari
pentru somaj conform OUG nr. 58/2010, o vor putea face panCˇ la data de
25 septembrie a.c. Conturile utilizate pentru achitarea acestor contributii
sunt cele deschise la casele teritoriale de pensii, respectiv la agentiile
judetene pentru ocuparea fortei de munca, avand ca destinatie OUG
nr.58/2010;
b) in cazul veniturilor de naturCˇ profesionalCˇ, altele decat cele salariale,
platite in luna septembrie, anterior datei de 10 ale acestei luni, pentru
care asiguratii nu au achitat si nu au declarat contributia individualCˇ de
asigurCˇri sociale si cea de asigurari pentru somaj conform OUG nr.
58/2010, o vor putea face panCˇ la data de 25 octombrie a.c. Conturile
utilizate pentru achitarea acestor contributii sunt cele deschise la casele
teritoriale de pensii, respectiv la agentiile judetene pentru ocuparea fortei de
munca avand ca destinatie OUG nr.58/2010;
c) in cazul veniturilor profesionale reprezentand drepturi de autor si
drepturilor conexe si/sau a veniturilor din contractele/conventiile incheiate
potrivit Codului civil, platite ulterior datei de 10 septembrie 2010,
indiferent pentru ce lunCˇ se acordCˇ, acestea se vor cuprinde in declaratia
nominalCˇ prevCˇzutCˇ de OUG nr. 82/2010, corespunzatoare lunii septembrie
2010, care se va depune la casa teritoriala de pensii, respectiv la agentia
judeteana pentru ocuparea fortei de munca panCˇ pe data de 25 octombrie
a.c.;
d) in cazul veniturilor de naturCˇ profesionalCˇ, altele decat cele salariale, cu
exceptia drepturilor de autor si drepturilor conexe si/sau a veniturilor din
contractele/conventiile incheiate potrivit Codului civil, platite ulterior datei
de 10 septembrie 2010, indiferent pentru ce lunCˇ acestea se acordCˇ,
persoanele care incaseaza aceste venituri vor face, dupCˇ caz, obiectul Legii
nr. 19/2000, cu modificCˇrile si completCˇrile ulterioare;
e) dacCˇ existCˇ persoane care au realizat pentru prima datCˇ, in luna august
2010, venituri profesionale, altele decat cele salariale, care se supun
prevederilor OUG nr. 58/2010 si aveau ca termen maxim de depunere a
declaratiei de asigurare data de 25 septembrie a.c., dar nu s-au
conformat, panCˇ la data de 10 a acestei luni, obligatiilor prevCˇzute de
OUG nr. 58/2010, pentru a beneficia de stagiu de cotizare pe luna august
2010, pot depune declaratia de asigurare conform OUG nr. 58/2010 panCˇ
la data de 25 septembrie a.c.Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat