M. Muncii propune modificari majore ale Legii nr. 279/2005, privind ucenicia la locul de munca


In vederea remedierii problemelor identificate in utilizarea uceniciei ca solutie pentru promovarea ocuparii si formarii fortei de munca, mentionate mai sus, prin prezentul proiect de act normativ este modificata Legea nr. 279/2005, astfel:

- abrogarea dispozitiilor referitoare la maistrul de ucenicie;
- stabilirea unei persoane care sa coordoneze ucenicia la locul de munca in conformitate cu standardul ocupational, respectiv standardul de pregatire profesionala, numita coordonator de ucenicie;
- in vederea formarii profesionale a ucenicului, angajatorul are obligatia sa asigure ucenicului accesul la pregatire teoretica si practica, precum si toate conditiile necesare astfel incat coordonatorul de ucenicie sa-si indeplineasca sarcinile in ceea ce priveste formarea ucenicului;
- abrogarea dispozitiilor referitoare la autorizarea persoanelor juridice si persoanelor fizice care doresc sa incadreze ucenici;
- abrogarea obligatiei angajatorului de a asigura ucenicului care are domiciliul stabil in alta localitate, fara posibilitati de naveta zilnica, conditii de cazare si de masa in regim de 3 mese pe zi, in unitati de profil autorizat, conform legii;
- abrogarea obligatiei angajatorului de a asigura conditii de cazare suportate de ucenic, iar contravaloarea acestora sa nu poata depasi 50% din venitul net salarial realizat de catre ucenic la locul de munca, conform contractului de ucenicie in vigoare;
- pregatirea ucenicului se desfasoara in locuri de munca care sa permita dobandirea tuturor competentelor prevazute de standardul ocupational, respectiv de standardul de pregatire profesionala;
- angajatorul are obligatia de a organiza evaluarea pregatirii teoretice si practice a ucenicului, printr-un centru de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale, si de a suporta costurile evaluarii si certificarii formarii profesionale prin ucenicie la locul de munca;
- evaluarea si certificarea formarii profesionale prin ucenicie la locul de munca se realizeaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind competentele obtinute in sistem nonformal si informal;
- in cazul in care ucenicul nu a obtinut competentele profesionale specifice programului de formare prin ucenicie, evaluarea acestuia se mai poate face o singura data, in termen de 60 de zile de la data comunicarii deciziei Comisiei de evaluare, conform Ordinului comun al ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 4543/468 din 2004 privind aprobarea Procedurii de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale;
- in situatia in care evaluarea ucenicului se mai face inca o data se prevede prelungirea contractului de ucenicie cu 60 de zile, necesara atat pentru imbunatatirea formarii profesionale a ucenicului, cat si pentru noul proces de evaluare a competentelor, care potrivit legii poate avea o durata de pana la 30 de zile;
- in situatia in care ucenicul nu obtine nici a doua oara Certificatul de competente, angajatorul este obligat sa restituie, in totalitate, sumele incasate de la bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru fiecare ucenic, plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, in vigoare la data primirii celei de-a doua decizii a Comisiei de evaluare cu mentiunea aa‚¬˛inca nu competentaa‚¬¯.

(P) Librarie dreptul muncii



Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat