M. Muncii: Proiect de modificare a Legii 19/2000, pentru asigurarea in sistemul public de pensii a persoanelor care nu sunt pensionari si care nu au fost asigurate


In prezent, Legea nr.19/2000 mentionata reglementeaza atat categoriile de persoane asigurate obligatoriu, cat si tipurile de persoane care se pot asigura facultativ prin inchierea unui contract de asigurare sociala.

Astfel, conform art. 5 din legea mentionata mai sus in sistemul public sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:
I. persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca si functionarii publici;
II. persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, in conditiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevazute la pct. I;
III. persoanele care beneficiaza de drepturi banesti lunare, ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile legii, denumite in continuare someri;
IV. persoanele care se afla in una dintre situatiile urmatoare:
a) asociat unic, asociati, comanditari sau actionari;
b) administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare sau de management;
c) membri ai asociatiei familiale;
d) persoane autorizate sa desfasoare activitati independente;
e) persoane angajate in institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora;
f) alte persoane care realizeaza venituri din activitati profesionale;
V. Persoanele care se regasesc in doua sau mai multe situatii prevazute la pct. IV.
Totodata, legea mentioneaza in mod expres faptul ca, se pot asigura in sistemul public, pe baza de contract de asigurare sociala si persoanele care se regasesc in situatiile prevazute mai sus si care doresc sa isi completeze venitul asigurat, precum si persoanele care nu se regasesc in situatiile mentionate, dar doresc sa se asigure la sistemul public de pensii.


2.Schimbari preconizate
Avand in vedere cele mentionate mai sus prin prezentul proiect de act normativ se intentioneaza crearea unei oportunitati pentru persoanele care nu sunt pensionari si care nu au fost asigurate in acest sistem, sa poata solicita recunoasterea asigurarii, prin plata contributiei de asigurari sociale pentru perioade de timp, anterioare datei la care se indeplinesc conditiile privind varsta standard de pensionare si stagiul minim de cotizare prevazute de legislatia ce reglementeaza sistemul public de pensii.
Pentru asigurarea in sistemul public de pensii din Romania, persoanele interesate incheie un contract de asigurare cu casa judeteana de pensii, respectiv cu casa de pensii a municipiului Bucuresti, competenta, in functie de domiciliul sau resedinta persoanei, sau, dupa caz, a mandatarului acesteia . Perioada de timp, pentru care se poate solicita recunoasterea asigurarea in sistemul public de pensii fiind de maxim 5 ani anteriori, calculati de la data incheierii contractului de asigurare sociala.
Contributia de asigurari sociale datorata, se calculeaza prin aplicarea asupra bazei de calcul a cotei contributiei de asigurari sociale, corespunzatoare conditiilor normale de munca, reglementata de legislatia in vigoare pentru fiecare din luna/lunile pentru care se solicita asigurarea.
Astfel baza lunara de calcul o reprezinta valoarea unui salariu minim brut pe tara, garantat in plata, reglementat de legislatia in vigoare pentru fiecare din luna/lunile pentru care se solicita asigurarea. Salariul minim brut pe tara, garantat in plata care va constitui baza de asigurare este cel aprobat anual prin hotarare a Guvernului.
De asemenea, cotele de contributii care se utilizeaza la calculul contributiei de asigurari sociale datorate sunt cele care au fost prevazute in legile bugetare anuale din ultimii 5 ani.
Plata contributiei de asigurari sociale se efectueaza intr-o singura transa sau esalonat, in transe, dar nu mai tarziu de data de 31 decembrie 2010.Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat