ANOFM. In 2010 peste 330.000 de persoane s-au angajat prin Programul de ocupare a fortei de munca


Pentru anul 2010, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, prin Programul de ocupare a fortei de munca, a estimat incadrarea a 338.000 persoane, la nivel national.

Programul a fost aprobat de Consiliul de administratie in data de 19.01.2010 si a fost transmis la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale spre aprobare, conform H.G. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, modificata si completata.
Cele 338.000 persoane ce urmeaza a fi ocupate si tipurile de masuri finantate direct din bugetul asigurarilor pentru somaj se prezinta astfel:
- 248.160 persoane prin Programul de mediere, din care:
a 182.935 prin medierea incadrarii in munca in locuri de munca vacante pe perioada nedeterminata,
a 65.225 prin medierea incadrarii in munca in locuri de munca pe perioada determinata,
- 36.315 persoane prin acordarea serviciilor de informare si consiliere profesionala;
- 14.030 persoane prin organizarea cursurilor de formare profesionala;
- 15.585 persoane prin acordarea de alocatii pentru somerii care se incadreaza inainte de expirarea somajului;
- 12.735 persoane prin incadrarea somerilor peste 45 ani sau unici sustinatori ai familiilor monoparentale, prin subventionarea locului de munca, din care:
a 11.955 someri peste 45 de ani,
a 780 parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale,
- 350 persoane care mai au 3 ani pana la pensie ;
- 2.445 persoane prin stimularea mobilitatii fortei de munca, din care:
a 1.200 prin incadrarea intr-o localitate la o distanta de peste 50 km fata de domiciliu,
a 1.245 prin incadrarea in alta localitate cu schimbarea domiciliului,
- 10.670 persoane prin incadrarea absolventilor din institutii de invatamant, prin subventionarea locului de munca, din care:
a 1.525 absolventi ciclul inferior al liceului sai ai scolilor de arte si meserii,
a 4.350 absolventi de invatamant secundar superior sau invatamant postliceal,
a 4.795 absolventi de invatamant superior,
- 4.800 absolventi beneficiari de prima de incadrare ;
- 210 persoane prin incadrarea persoanelor cu handicap, prin subventionarea locului de munca;
- 370 prin acordarea de credite intreprinderilor mici si mijlocii pentru crearea de noi locuri de munca;
- 910 prin acordarea de servicii de consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri;
- 23.765 persoane prin ocuparea temporara a fortei de munca in lucrari publice de interes comunitar;
- 1.170 persoane prin incheierea de contracte de solidaritate, in baza Legii nr. 116/2002;
- 110 prin alte masuri activeServicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat