Calendarul estimativ al lansarilor POSDRU pentru perioada noiembrie-decembrie 2010


Pentru a veni in sprijinul potentialilor beneficiari, interesati de obtinerea de finantari nerambursabile in cadrul POSDRU 2007-2013, Ministerul Muncii anunta calendarul estimativ al lansarilor de cereri de proiecte pentru perioada cuprinsa in intervalul noiembrie-decembrie 2010.

Astfel, in intervalul mentionat vor fi deschise liniile de finantare aferente urmatoarelor domenii de interventie:
- Linia de finantare aferenta Axei prioritare 5 - Promovarea masurilor active de ocupare, DMI 5.2 Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca.
In cadrul acestui DMI se finanteaza operatiuni care urmaresc integrarea pe piata muncii a persoanelor inactive din mediul rural, inclusiv a persoanelor care isi castiga existenta din agricultura de subzistenta. O atentie deosebita va fi acordata tinerilor; femeilor; micilor intreprinzatori sau viitorilor intreprinzatori (care pot genera dezvoltare locala si oportunitati de ocupare).

- Linia de finantare aferenta Axei prioritare 4 - Modernizarea serviciului public de ocupare, DMI 4.1 Intarirea capacitatii Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare.
In cadrul acestui DMI vor fi sprijinite elaborarea si implementarea metodelor si instrumentelor adecvate de monitorizare si evaluare pentru masurarea impactului net al masurilor active de ocupare, dezvoltarea si utilizarea unui set de indicatori specifici pietei muncii, in vederea unei adaptari eficiente a tipurilor de servicii de ocupare furnizate si asigurarea unei calitati corespunzatoare a acestora.

- Linia de finantare aferenta Axei prioritare 6 - Promovarea incluziunii sociale, DMI 6.1 Dezvoltarea economiei sociale .
In cadrul DMI 6.1 operatiunile finantate pentru promovarea economiei sociale vor sprijini entitati precum ONG-uri, cooperative sociale, asociatii de ajutor reciproc, alte organizatii de caritate si voluntariat, ca instrumente flexibile si sustenabile de asistenta a comunitatilor in atingerea propriilor obiective, precum: stimularea crearii de locuri de munca si dezvoltarea aptitudinilor, consolidarea capacitatii comunitatii pentru sprijinul social, mobilizarea grupurilor dezavan tajate.
AEś Linia de finantare aferenta Axei 6 - Promovarea incluziunii sociale, DMI 6.4. Initiative trans-nationale pe piata muncii.
DMI 6.4 se concentreaza asupra initiativelor transnationale ca o parte a strategiei privind schimbul de informatii si experienta pe o piata inclusiva a muncii, cu alte state membre UE. Vor fi incurajate parteneriatele cu parteneri transnationali care au avut rezultate pozitive in integrarea si atragerea persoanelor in educatie si formare. Cooperarea transnationala va acoperi o gama larga de activitati, precum: schimbul de informatii si schimbul de persoane intre administratii, formatori, actori relevanti pe piata muncii si in domeniul politicilor sociale, adaptarea si transferul/preluarea experientei altor state, studii si evaluari, actiuni comune.
Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si AMPOSDRU multumesc beneficiarilor sau potentialilor beneficiari, care manifesta interes pentru Cererile de propuneri de proiecte deschise de Autoritatea de Management, respectiv Organismele intermediare, iar pe cei interesati de obtinerea de finantari nerambursabile in cadrul POSDRU 2007-2013 ii asteptam sa aplice pentru urmatoarele linii de finantare care vor fi deschise.
De asemenea, reamintim tututor celor interesati ca, pentru a veni in sprijinul beneficiarilor de proiecte, s-a luat o serie de masuri, care au condus la o crestere semnificativa a ratei de absorbtie si la simplificarea modului de lucru. Aceste masuri au vizat:
- asigurarea cashaa‚¬a€śflow aa‚¬a€ś ului in implementarea proiectelor prin modificarea mecanismului de acordare a prefinantarii
- recuperarea intarzierilor inregistrate in primul trimestru al anului 2010 in rambursarea cheltuielilor si accelerarea procesului de verificare pentru cererile de rambursari transmise de beneficiari in ultimele trei luni.Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat