M. Muncii. Rezultatele campaniei nationale de control privind verificarea conditiilor de stabilire si acordare a ajutorului social


Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale a desfasurat in perioada 20 mai-30 septembrie 2010 Campania nationala de control privind verificarea conditiilor de stabilire si acordare a ajutorului social (venit minim garantat).

Scopul acestei Campanii, in cadrul careia au fost verificate 3.181 primarii la nivel national, a fost sporirea gradului de responsabilizare a cetatenilor si a autoritatilor publice locale, precum si focusarea acestui ajutor social catre cei aflati in situatii de dificultate reala.

Complexitatea si anvergura acestei campanii, desfasurata de angajatii Directiei Generale de Inspectie Sociala din cadrul Ministerului Muncii, a necesitat implicarea mai multor institutii de la nivel local.

Concret, principalele rezultate ale campaniei prezentate cifric sunt urmatoarele:

- Au fost suspendate/incetate din plata un numar de 37.949 dosare VMG, ceea ce reprezinta o pondere de 13,15% din numarul total de 288.657 dosare aflate in plata in primariile inspectate;
- La un numar de 166 de primarii au fost facute propuneri de suspendare a tuturor dosarelor VMG verificate;
- Valoarea sumelor necheltuite ca urmare a suspendarii/incetarii din plata a dosarelor VMG se ridica la 8.172.873 lei. Pentru numarul total de dosare aflate in plata in primariile inspectate, Trezoreria Statului achita lunar beneficiarilor de VMG (luna iulie 2010) suma de 47.425.075 lei;
- Cuantumul amenzilor aplicate primariilor verificate se ridica la 252.700 lei.

Principalele deficiente constatate in cadrul campaniei: Beneficiarii de ajutor social cu afectiuni cronice invalidante, nu au justificat incapacitatea de munca prin prezentarea de Certificate medicale emise de medicul expert al asigurarilor sociale, orele de munca nu au fost calculate corespunzator salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, raportat la durata medie lunara a timpului de munca, primarii nu au dispus efectuarea de anchete sociale la interval de 6 luni sau ori de cate ori a fost nevoie. De asemenea, o deficienta in vederea urmaririi respectarii conditiilor de acordare a dreptului la ajutorul social, primarii nu au respectat obligatia sa comunice agentiei judetene de prestatii sociale, datele statistice privind numarul titularilor de ajutor social, platile efectuate si drepturile banesti aprobate cu acest titlu.Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat