M. Muncii pregateste modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca


Programul cuprinzator anti-criza sustinut de Fondul Monetar International, Uniunea Europeana si Banca Mondiala reprezinta pentru Romania mecanismul care va conduce la normalizarea conditiilor financiare menite sa inverseze dezechilibrele economice si sa pregateasca redresarea economica.

In pofida unor usoare imbunatatiri ale starii economice, conditiile financiare s-au dovedit a fi mai dificile decat s-a anticipat initial, activitatea economica din Romania inregistrata fiind in continuare marcata de recesiune, atat din cauza cererii interne reduse cat si a unei revenirii lente a partenerilor comerciali ai Romaniei.
De asemenea, Romania trebuie sa indeplineasca tinta de deficit fiscal pentru 2010 de 6,4% din PIB, tinta dificil de atins din cauza unor deteriorari a conditiilor economice, a unor dificultati in colectarea veniturilor si derapajelor pe partea de cheltuieli.
Desi exista semne de ameliorare a situatiei de pe piata muncii concretizate prin scaderea ratei somajului, aceasta se dovedesc a fi inca timide, astfel incat, expectativa reluarii trendului de crestere a ocuparii este inca relativ prematura.
Piata muncii autohtona continua astfel sa fie influentata de efectele crizei economice si financiare, ale carei efecte au condus la cresterea accelerata a numarului somerilor si a ratei somajului inregistrat in perioada decembrie 2008- martie 2010.
Situatia de pe piata muncii s-a reflectat corespunzator si in plan bugetar prin generarea unor influente financiare semnificative asupra bugetului asigurarilor pentru somaj si a unei situatii de dificultate in ceea ce priveste asigurarea resurselor financiare necesare pentru plata indemnizatiilor de somaj, cat si finantarea masurilor active de stimulare a ocuparii fortei de munca, in conditiile in care numarul somerilor si a persoanelor in cautarea unui loc de munca era in crestere.
La momentul actual, date statistice disponibile la nivelul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca releva faptul ca numarul somerilor indemnizati excede numarului somerilor neindemnizati (situatia statistica indica la 31.10.2010 faptul ca 329.182 persoane au fost someri indemnizati si 316.271 persoane someri neindemnizati).
Persistenta efectelor crizei economico-financiare asupra pietei muncii din Romania a determinat mentinerea unui nivel scazut a veniturilor la bugetul asigurarilor pentru somaj, situatie amplificata de promovarea unor masuri guvernamentale aditionale celor existente, ce au tintit stimularea crearii sau mentinerii de noi locuri de munca si ocuparea somerilor (OUG 4/2010, OUG 13/2010). Adoptarea acestor noi masuri a generat un impact considerabil asupra bugetului asigurarilor pentru somaj.
Avand in vedere situatia descrisa si luand in considerare presiunea deja exercitata asupra bugetului asigurarilor pentru somaj, in situatia stabilirii unui nivel al salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru 2011 mai ridicat decat cel din 2010, este previzibila crearea unor dificultati imediate in asigurarea resurselor pentru programele finantate din acest buget.

Schimbari preconizate:
Avand in vedere cele mentionate mai sus, pentru securizarea furnizarii efective a drepturilor conferite prin Legea nr.76/2002 prin contracararea situatiei in care ridicarea pragului salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru anul 2011 ar conduce la imposibilitatea garantarii lor si luand in considerare multiplele recomandari ale organizatiilor financiare internationale referitoare la mentinerea preocuparilor pentru reducerea somajului, in vederea activizarii beneficiarilor de indemnizatie de somaj si a responsabilizarii lor cu privire la ocuparea unui loc de munca este necesara modificarea modului de stabilire a cuantumului indemnizatiei de somaj, prin eliminarea raportarii la salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata a modului de calcul al indemnizatiei de somaj.
Modificarile aduse Legii nr.76/2002 sunt urmatoarele:
- Reformularea articolului 39, alineatul (2), litera a), astfel:
"a) 75% din valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an;"
- Reformularea articolului 40 alineatul (1), astfel:
"(1) Indemnizatia de somaj se acorda somerilor prevazuti la art. 17 alin. (2) pe o perioada de 6 luni si este o suma fixa, lunara, al carei cuantum reprezinta 50% din valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare la data stabilirii acesteia."
- Reformularea articolului 731 alineatul (4), astfel:
``(4) Valoarea indicatorului social de referinta, avuta in vedere la calculul indemnizatiei de somaj la care persoanele prevazute la alin.(2) ar fi avut dreptul, in conditiile legii, daca nu s-ar fi angajat, este valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare la data angajarii.a
- Reformularea articolului 127, astfel:
"Art.127. - (1) Indemnizatia de somaj si celelalte drepturi stabilite prin prezenta lege, cu exceptia celor prevazute la art.72 - 75 si art.80 se reactualizeaza ori de cate ori se modifica valoarea indicatorului social de referinta.
(2) Valoarea indicatorului social de referinta se modifica prin hotarare de Guvern, in functie de indicele de crestere a preturilor de consum prognozat an/an anterior.``
Sunt prevazute totodata si unele dispozitii cu caracter tranzitoriu, necesare pentru asigurarea platii indemnizatiei de somaj in cuantumul prevazut de lege la data constituirii dreptului pentru persoanele care au devenit beneficiare ale indemnizatiei de somaj anterior intrarii in vigoare a prezentei ordonante.Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat