M. Muncii a lansat in dezbatere PROIECTUL de Lege privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale


Fata de reglementarile actuale privind calitatea serviciilor sociale si procedura de acreditare, proiectul de lege contine prevederi ce au drept scop crearea un sistem unitar si coerent, atat din punct de vedere al cadrului de reglementare, cat si din punct de vedere al constructiei institutionale, care sa permita o evaluare corecta si echitabila a calitatii serviciilor sociale, un acces cat mai facil al furnizorilor in sistem, o recunoastere a performantei in domeniu si o monitorizare reala a respectarii legislatiei in domeniu.

Principalele schimbari au drept scop stabilirea unui sistem unic si coerent de evaluare, monitorizare si control privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale si privesc, in principal urmatoarele:


A) Evaluarea si certificarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, prin urmatoarele instrumente:

- acreditarea furnizorilor de servicii sociale pe baza unor criterii specifice si acordarea certificatului de acreditare pentru o perioada nedeterminata, cu precizarea obligatiei furnizorului ca odata la 5 ani sa faca dovada indeplinirii criteriilor care au stat la baza acreditarii.
- acreditarea serviciilor sociale, in baza standardelor minime de calitate si acordarea licentei de functionare a serviciului, pentru o perioada determinata de 5 ani, respectiv 3 ani pentru serviciile din domeniul protectiei copilului.
- incadrarea serviciilor sociale in patru clase de excelenta, in baza unor indicatori de performanta, incepand cu nivelul minim obligatoriu, reprezentat de clasa a IV-a , clasa I reprezentand cel mai inalt nivel si atestarea clasei printr-o sigla distinctiva.
Pentru evaluarea si stabilirea nivelelor de excelenta se percepe o taxa, platita de furnizor odata cu inaintarea cererii, al carui cuantum se aproba prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.


B) Crearea unei singure structuri la nivelul MMFPS cu responsabilitati in domeniu:
- directia de certificare a calitatii se organizeaza prin preluarea personalului cu atributii in elaborarea standardelor de calitate si in acreditare, de la nivelul directiilor generale din cadrul MMFPS care functioneaza in domeniul asistentei sociale, protectiei copilului si protectiei persoanelor cu handicap;
- pentru asigurarea continuitatii sistemului actual de acreditare, precum si pentru facilitarea accesului la servicii si evitarea costurilor suplimentare de deplasare, evaluarea in teren a serviciilor sociale se realizeaza de acelasi personal care este format si functioneaza in prezent la nivelul agentiilor judetene de prestatii sociale si a agentiei mun. Bucuresti; astfel se faciliteaza inclusiv comunicarea evaluatorilor cu furnizorii, dar si cu beneficiarii de servicii;
- pentru asigurarea corelarii intre criteriile elaborate pentru cuantificarea calitatii si realizarea efectiva a evaluarii si monitorizarii indeplinirii acestora, directia de certificare a calitatii este structurata pe doua compartimente: unul pentru elaborarea de standarde, indicatori, ghiduri metodologice, proceduri si altul pentru acreditarea propriu-zisa a furnizorilor si serviciilor sociale.


C) Crearea unui sistem de evaluare, monitorizare si control echitabil si transparent: realizarea evaluarii indeplinirii conditiilor de acreditare de catre personalul de la nivel teritorial, analiza si realizarea recomandarii de acreditare de catre personalul de la nivel central si efectuarea controlului de catre inspectorii sociali, asigura evitarea oricarui eventual conflict de interese; de asemenea, introducerea de sanctiuni pentru nerespectarea legislatiei in domeniu, contribuie la asigurarea respectarii drepturilor beneficiarului.
Se preconizeaza ca, reglementarile cuprinse in prezentul proiect de lege au urmatoarele rezultate favorabile:
- Eliminarea suprapunerilor in activitatea de evaluare a calitatii serviciilor, care determina atat confuzie in sistem, cat si costuri suplimentare rezultate din utilizarea de personal cu atributii similare, dar care activeaza in compartimente sau institutii diferite;
- Simplificarea procedurii de acreditare: evaluarea furnizorului, in baza unor criterii care sa poata fi prelucrate electronic; evaluarea serviciilor sociale in baza unui set de standarde minime de calitate care reprezinta nivelele de referinta pentru diferite tipuri de servicii ( centre rezidentiale, centre de zi, unitati de ingrijire la domiciliu, etc), dar sunt aplicabile tuturor categoriilor de beneficiari;
- Utilizarea de catre evaluatori a unei proceduri unice care sa fie usor cunoscuta si inteleasa de catre furnizorii de servicii sociale;
- Transparenta si claritate a procedurii de acreditare: utilizarea de catre evaluatori a unei proceduri unice care sa fie usor cunoscuta si inteleasa de catre furnizorii de servicii sociale;
- Incurajarea dezvoltarii serviciilor sociale, in special in sectorul privat, prin simplificarea procedurii de acreditare a serviciilor nou infiintate, licenta provizorie de functionare acordandu-se exclusiv pe baza evaluarii pe propria raspundere a furnizorul care doreste sa infiinteze serviciul respectiv.
iA’EśRecunoasterea performantei serviciilor sociale, prin incadrarea in nivele de excelenta, ceea ce va conduce la incurajarea concurentei intre furnizori, la accesul echitabil la finantare, dar si la posibilitatea acordata beneficiarului cu venituri suficiente de a alege un serviciu mai performant;
- Realizarea monitorizarii si controlului in domeniu, pe criterii egale, echitabile si transparente, precum si introducerea unor sanctiuni clare in caz de incalcare a prevederilor legale, deoarece serviciile sociale se adreseaza direct unei persoane in nevoie a carei drepturi trebuie respectate;
- Coordonare si monitorizare unica a conditiilor de asigurare a calitatii in domeniul serviciilor sociale, prin crearea unei singure structuri la nivelul MMFPS cu responsabilitati in domeniu;
- Reducerea costurilor si respectarea termenelor, in cadrul procesului de acreditare : prin evaluarea efectuata de personalul din teritoriu se realizeaza mari reduceri de costuri si, totodata, se poate efectua o planificare a vizitelor in functie de particularitatile si locatia fiecarui serviciu; potrivit legislatiei in vigoare, in cazul procedurii de acreditare, fiecare membru al comisiei de acreditare are dreptul sa realizeze propria evaluare in teren, ceea ce intarzie, de obicei, solutionarea cererilor; de asemenea, in situatia evaluarii pentru licentierea serviciilor de protectie a copilului, intarzierile se datoreaza numarului redus de personal la nivelul aparatului central, cat si lipsei fondurilor pentru deplasarea acestora in teren;
Pentru a nu produce intreruperi in derularea procesului de acreditare in domeniul serviciilor sociale care a demarat efectiv in anul 2006, furnizorilor care la data intrarii in vigoare a legii detin un certificat de acreditare conform Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale aprobata prin H.G. nr. 1024/2004, (la aceasta data sunt 2500 de furnizori de servicii sociale acreditati pentru un numar de peste 5800 de centre de servicii), li se prelungeste din oficiu perioada de valabilitate a certificatului de acreditare pana la acordarea certificatelor de acreditare si a licentelor de functionare, cu conditia ca in termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a legii, sa depuna cererile de acreditare potrivit noii proceduri.Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat