Pentru anul 2011 vor fi asigurate 53.499 de bilete de odihna pentru pensionari


Asigurarea biletelor de odihna se realizeaza prin contracte incheiate cu agenti economici.

Potrivit unui proiect de HG, publicat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale (MMFPS) in unitatile de tratament balnear proprietate a Casei Nationale de Pensii Publice, pentru anul 2011 sunt asigurate 53.499 locuri, repartizate pe 17 serii cu durata de 18 zile.
Numarul biletelor de tratament balnear ce se acorda gratuit categoriilor de persoane beneficiare de prevederile unor legi speciale cu caracter reparatoriu, precum si categoriilor de persoane beneficiare ale sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, este stabilit in procent de maxim 15% din totalul numarului de bilete rezultat in conformitate cu prevederile art. 2 din prezenta hotarare.
In cadrul sejurului la tratament balnear de 18 zile, durata tratamenului balnear este de 14 zile.
Valoarea totala a biletelor de odihna este stabilita in procent de 10% din suma totala alocata prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2011 nr. 287/2010 la subcapitolul ``Asistenta acordata persoanelor in varsta`` (ajutoare
sociale in natura).

Durata sejurului unui bilet de odihna este de 6 zile. In timpul unui an calendaristic unui beneficiar i se poate elibera numai un singur bilet de odihna sau de tratament balnear.


Pot beneficia de tratament balnear persoanele care au calitatea de:
a) pensionar al sistemului public de pensii;
b) asigurat al sistemului public de pensii care a realizat un stagiu de cotizare de cel putin 6 luni in ultimele 12 luni anterioare repartizarii biletului;
c) asigurat al sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;
d) beneficiar al prevederilor unor legi speciale, care reglementeaza dreptul la bilet de tratament balnear prin sistemul public de pensii.Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat