Ministerul Muncii organizeaza selectia asociatiilor si fundatiilor in vederea acordarii de subventii


Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale cod fiscal 4266669, cu sediul in Bucuresti, str. Dem. I. Dobrescu nr.2-4, intrarea B, Sector 1 Bucuresti,telefon: 021/314.47.59 fax: 021/311.05.80 organizeaza selectia asociatiilor si fundatiilor in vederea acordarii de subventii de la bugetul de stat, prin bugetul alocat MMFPS, pentru anul 2011, lunile aprilie-decembrie.

Selectia are loc in baza prevederilor Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala si ale Normelelor metodologice de aplicare a Legii nr.34/1998 aprobate prin Hotararea Guvernului nr.1153/2001 cu modificarile si completarile ulterioare.

Formularul Cererii de solicitare a subventiei, inclusiv Fisa tehnica si Bugetul unitatii de asistenta sociala se gasesc in anexa nr.1 la Normele metodologice si sunt disponibile in format electronic pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale la adresa: http://www.mmuncii.ro/ro/563-view.html . La aceeasi adresa puteti consulta si liniile prioritare de subventionare pentru anul 2011, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr.1334/2010.

Cererea insotita de documentele prevazute la art.4 din Normele metodologice se depune in pachet inchis la registratura Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale din Str. Dem I. Dobrescu nr.2, Sector 1 Bucuresti cod 010026, pana la data de 15 februarie 2011, ora 1630.

Pot participa la procedura de selectie asociatiile si fundatiile care nu au incheiate conventii de acordare de servicii de asistenta sociala pentru anul 2011, cu Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat