Proiect de Ordonanta de urgenta privind preluarea de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala a debitelor fiscale reprezentand comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de munca


Potrivit prevederilor art. 2 din Legea nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca, republicata, carnetele de munca ale salariatilor incadrati la angajatorii prevazuti la art. 1 din acelasi act normativ se pastreaza si se completeaza de catre inspectoratele teritoriale de munca in a caror raza teritoriala isi are sediul angajatorul.

De asemenea, potrivit prevederilor art. 3 din Legea nr. 130/1999, la solicitarea unor angajatori care au posibilitatea de a pastra si completa carnetele de munca ale salariatilor, inspectoratele teritoriale de munca puteau aproba ca aceste operatiuni sa fie efectuate de catre acestia, urmand ca verificarea si certificarea inscrierilor efectuate sa fie facute de inspectoratele teritoriale de munca.
Pentru prestarea serviciilor la care am facut referire anterior, inspectoratele teritoriale de munca au perceput un comision diferentiat de 0,75%, respectiv 0,25% aplicat la fondul de salarii, sume care au constituit venituri proprii ale Inspectiei Muncii.

Prin Hotararea Guvernului nr. 161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a stabilit ca incepand cu data de 1 septembrie 2006 registrul general de evidenta a salariatilor sa se depuna in forma electronica.

Potrivit art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 161/2006 registrul se transmite la inspectoratul teritorial de munca in format electronic, iar evidenta registrelor, respectiv a datelor cuprinse in acestea, se tine intr-o baza de date organizata la nivelul Inspectiei Muncii.
Potrivit prevederilor alin. (2) al art.3 din Hotararea Guvernului nr. 161/2006 Registrul se completeaza in ordinea angajarii si cuprinde urmatoarele elemente:
a) elementele de identificare a tuturor salariatilor: numele, prenumele, codul numeric personal (CNP);
b) data angajarii;
c) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii Ocupatiilor din Romania (COR) sau altor acte normative;
d) tipul contractului individual de munca;
e) data si temeiul incetarii contractului individual de munca.
Fata de cele mentionate s-a considerat necesara abrogarea obligatiilor stabilite in sarcina angajatorilor referitoare la carnetele de munca prevazute de Legea nr. 130/1999.
Avand in vedere faptul ca, la 1 februarie 2011, mai exista angajatori care inca datoreaza comisionul restant in baza Legii nr. 130/1999, iar Inspectia Muncii, prin structurile sale teritoriale, nu mai au baza legala in vederea recuperarii silite a acestor sume, se impune promovarea prezentei ordonante de urgenta cu referire la urmatoarele situatii extraordinare si care nu sufera amanare:
i transferul de la Inspectia Muncii catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala a debitelor referitoare la comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de munca (pentru pastrarea si completarea carnetelor de munca, respectiv pentru certificarea legalitatii inregistrarilor efectuate in baza prevederilor Legii nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca), precum si a activitatii de recuperare a creantelor fiscale reprezentand comisionul datorat de angajatori pana la data de 31 decembrie 2010 si neachitat pana la termenul scadent;
i incheierea intre aceste doua institutii a unui protocol de predare - preluare a debitelor si a activitatii de recuperare a acestora, care sa fie aprobat prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat